“บ้าน” เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัยที่ทุกคนในครอบครัวมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน การที่บ้านอยู่สบายต้องได้รับการออกแบบที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยและไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย “บ้านที่อยู่สบาย” คือ สภาวะบ้านที่ไม่ร้อนและไม่อบอ้าว นอกจากการเลือกวัสดุที่ช่วยปกป้องความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านแล้ว การระบายอากาศก็เป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างสภาวะอยู่สบาย


Active AIRflow TM Sysytem

     Active AIRflowTM System ระบบบ้านภายในแนวความคิด Cool Comfort Technology เพื่อมุ่งเน้นการสร้างสภาวะอยู่สบายและคุณภาพอากาศที่ดีภายในบ้าน Active AIRflowTM System ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างกลไกระบายอากาศ โดยการถ่ายเทความร้อนออกจากตัวบ้านและโถงหลังคาได้ 7-10 รอบต่อชั่วโมง* ช่วยให้บ้านไม่ร้อนอบอ้าว เพราะมีการระบายอากาศอยู่ตลอดเวลา จึงช่วยประหยัดค่าไฟและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ทำให้เย็นเร็วขึ้น


Active AIRflow™ System - PREMIUM
สะดวกทุกที่ทุกเวลาในการควบคุมและติดตามผลของระบบผ่าน Smart Mobile Application และยังช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยการใช้พลังงานจากโซล่าร์เซลล์


Active AIRflow™ System - SMART
สามารถควบคุมและติดตามผลผ่านหน้าจอแสดงผลที่ติดตั้งภายในบ้าน
 

 

 
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ