ความรู้ทั่วไป

การเตรียมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
โดย SCG ELDERCARE SOLUTION ประกอบด้วย

 

ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาให้เป็นระบบและคัดสรรอย่างเหมาะสม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาวะทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงวัย

การให้คำปรึกษาและออกแบบ

ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ออกแบบ และแนะนำระบบสินค้าและรูปแบบของห้องที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

การติดตั้ง

บริการสำรวจพื้นที่หน้างานและติดตั้งในระดับที่เหมาะสมสำหรับการใข้งานของผู้สูงวัยแต่ละคน โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญ และรับประกันการติดตั้งจาก SCG
 

เพราะผู้สูงอายุ เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน รวมไปถึงครอบครัวและผู้ใกล้ชิด การเตรียมที่อยู่อาศัยที่รองรับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระ ปลอดภัย สะดวกสบาย และมีสุขภาวะที่ดี ทำให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตร่วมกับทุกคนในบ้านและสังคมอย่างมีความสุข

เราเข้าใจผู้สูงวัย...อย่างแท้จริง

SCG ได้ศึกษาองค์ความรู้ร่วมกับผู้ชำนาญการด้านผู้สูงอายุในศาสตร์แขนงต่างๆ ทั้งด้านพฤติกรรม สรีรศาสตร์ การยศาสตร์ แพทยศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ นำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างบูรณาการ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้เชิงลึกในด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และบริการด้านที่อยู่อาศัย รวมทั้งบุคลากรที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุอย่างแท้จริง

ประเภทของผู้สูงอายุ

ความเสื่อมถอยของร่างกายผู้สูงวัย เป็นสาเหตุสำคัญที่ต้องมีการดูแลใส่ใจเป็นพิเศษตามความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

SCG แบ่งกลุ่มผู้สูงอายุเป็น 3 ระดับ ตามลักษณะทางกายภาพและสมรรถนะทางร่างกายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

• green | ผู้สูงอายุกลุ่มสีเขียว
ผู้สูงอายุที่สามารถใช้ชีวิต หรือทำกิจกรรมทั้งในบ้าน และนอกบ้านได้ตามปกติแต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทางด้านสุขภาวะในอนาคต หากไม่ป้องกันและดำเนินชีวิตให้ถูกต้อง

• yellow | ผู้สูงอายุกลุ่มสีเหลือง
ผู้สูงอายุที่เริ่มมีการเสื่อมถอยของร่างกายหรือมีปัญหาด้านสุขภาพบ้างเล็กน้อยแต่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อาจต้องการอุปกรณ์หรือผู้ช่วยเหลือในบางครั้ง การทำกิจกรรมภายนอกบ้านต้องได้รับการดูแลจากคนในครอบครัวมากขึ้น

• orange | ผู้สูงอายุกลุ่มสีส้ม
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพการใช้ชีวิตประจำวันมีความสะดวกน้อยลงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในบางกิจกรรม ต้องพึ่งพาอุปกรณ์และผู้ดูแลให้ความช่วยเหลือ โดยส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

/
10 เรื่องต้องใส่ใจ สร้างบ้านใหม่สำหรับผู้สูงอายุ
ดูรายละเอียด
Elderly Care การออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ
ดูรายละเอียด
FYI: สร้างความแตกต่างของสี สำหรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุ
ดูรายละเอียด
แบบห้องน้ำผู้สูงอายุ ปลอดภัย ใช้ง่าย
ดูรายละเอียด
ไอเดียการออกแบบปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ
ดูรายละเอียด
บ้านรักต้นไม้และใส่ใจผู้สูงอายุ
ดูรายละเอียด
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ SCG Eldercare Solution ในงาน SCG INNOVATIVE EXPOSITION
ดูรายละเอียด
บ้านท่ามกลางต้นไม้และใส่ใจผู้สูงอายุ
ดูรายละเอียด
ไอเดียจากบ้านพักผู้สูงวัย ที่ใจไม่ชรา
ดูรายละเอียด
ก้าวย่างของนวัตกรรมห้องน้ำ สุขภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ CARE COTTO
ดูรายละเอียด
บ้านคิดนอกกรอบ ออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ
ดูรายละเอียด
ไอเดียออกแบบห้องนอนผู้สูงอายุ แบบอุ่นใจคุณลูก สุขใจพ่อแม่
ดูรายละเอียด
ห้องน้ำผู้สูงอายุ
ดูรายละเอียด
ลดอุบัติเหตุในห้องน้ำให้ผู้สูงอายุด้วยพื้นระดับเดียว
ดูรายละเอียด
สนุกกับเรื่องบ้าน : ปรับปรุงห้องน้ำผู้สูงอายุ
ดูรายละเอียด
บ้านแบบไหน ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ
ดูรายละเอียด
บ้านสำหรับผู้สูงอายุที่เท็กซัส
ดูรายละเอียด
ห้องนั่งเล่นเพื่อผู้สูงอายุ
ดูรายละเอียด
ห้องครัว หัวใจสำคัญสร้างสรรค์เมนูของผู้สูงอายุ
ดูรายละเอียด
ออกแบบบ้านที่ใช่ .......ให้ถูกใจวัยเก๋า
ดูรายละเอียด
/
/

คำถามที่พบบ่อย

  • SCG Eldercare Solution คืออะไร
  • SCG Eldercare Solution คือการเตรียมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อความปลอดภัย สะดวกสบาย และสุขภาวะที่ยืนยาว โดยมีบริการครบวงจร ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ การให้คำปรึกษาและออกแบบ และการติดตั้ง
  • ข้อควรคำนึงถึงในการเตรียมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุมีอะไรบ้าง
    1. ปัญหาสุขภาพ เนื่องจากผู้สูงอายุแต่ละคนมีความเสื่อมถอยทางร่างกายที่แตกต่างกัน การยืน เดิน การทรงตัว และการลื่นล้ม มีผลต่อพฤติกรรมและจิตใจของผู้สูงอายุ
    2. ปรับพื้นที่ต่างๆของบ้าน เพื่อความปลอดภัยดังนี้ พื้น :เลือกพื้นผิวเรียบ ไม่ลื่น ไม่มัน ไม่มีลวดลายเยอะเกินไปที่ทำให้เกิดตาลาย  พื้นที่ควรมีระดับเดียวกัน หรือหากต่างระดับต้องทำเครื่องหมายชัดเจน รวมถึงการติดตั้งราวจับเพื่อช่วยพยุงตัวและเคลื่อนไหวได้สะดวก  สี :เลือกใช้ สีขาว สี ครีม สีเขียว หรือสีจากเนื้อวัสดุธรรมชาติ  ที่ทำให้สบายตาเป็นหลัก และเสริมด้วยสีสด เช่น มีส้ม เหลือง แดง ในเฟอร์นิเจอร์ เพื่อให้เกิดการแยกแยะสีได้ง่ายขึ้น แสง : เพิ่มแสงสว่างทั้งจากธรรมชาติและที่ประดิษฐ์ขึ้น ให้ส่องถึงในทุกจุด ต้องมีแสงสว่างเพียงพอทั้งกลางวัน และกลางคืน เพื่อลดอุบัติเหตุ แต่ไม่ควรเป็นแสงจ้า เลือกใช้แสงนวลโดยเฉพาะบริเวณทางเดิน บันได และห้องน้ำ อย่างไรก็ตาม การเตรียมที่อยู่อาศัยจะต้องคำนึงถึงการออกแบบเพื่อผู้สูงวัยแต่ละคน จึงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม
  • หลักการเบื้องต้นในการเตรียมห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุคืออะไร
  • พื้นต้องกรุด้วยวัสดุไม่ลื่น เลือกสีกระเบื้องให้ต่างกันในบริเวณส่วนเปียกและแห้ง- มีราวจับที่สามารถเดินได้ทั่วทั้งห้อง - บริเวณฝักบัว และที่อาบน้ำ ควรมีที่นั่งสำหรับอาบน้ำ - ติดตั้งปุ่มกดสัญญาณฉุกเฉินในระดับที่เอื้อมถึง ในกรณีที่เกิดการหกล้ม - ประตูห้องน้ำควรเป็นแบบที่เปิดได้จากภายนอก หรือเป็นบานแบบเปิดออกจากห้องน้ำ - ขนาดที่เหมาะสมของห้องน้ำคือประมาณ 1.50-2.00 ม. - พื้นที่ว่างภายในห้องน้ำ (ระยะหมุน Wheelchair) ไม่ควรน้อยกว่า 1.50 ม.
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ