form-banner_FORM-BANNER-(3).jpg

เงื่อนไขและรายละเอียดโปรโมชั่น : 

  - สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีพื้นที่ก่อสร้างอยู่ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น (กรุงเทพฯ, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ)
  - สงวนสิทธิ์เฉพาะลุกค้าที่ลงทะเบียน และยื่นแบบก่อสร้างทางหน้าเว็บไซต์ www.scgbuildingmaterials.com
  - แบบก่อสร้างหมายถึง แบบสถาปัตย์ที่ใช้ในการขออนุญาติก่อสร้าง และเป็นแบบที่ให้ผู้รับเหมาใช้ในการก่อสร้างบ้านให้เป็นไปตามที่กำหนด โดยประกอบด้วย 
   1.แบบแปลนพื้น 2. แบบแปลนหลังคา 3.รูปด้าน 4. รูปตัด (สามารถ คลิก เพื่อดูตัวอย่างแบบก่อสร้างที่ผ่านเกณฑ์การให้บริการ)
  - บริการออกแบบ 3 มิติ เป็นบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 
  - เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับลูกค้าภายใน 1 วัน หลังจากลูกค้าได้ทำการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยและจะทำการขึ้นแบบ 3 มิติ พร้อมนัดหมายอีกครั้งภายใน 7 วัน เพื่อให้ลูกค้าเดิน    ทางมารับแบบ 3 มิติ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  - สงวนสิทธิ์ในการขึ้นนแบบหลังคา 3 มิติ ตามแบบก่อสร้างที่ลูกค้าแนบมาเท่านั้น (บริการนี้ไม่ได้รวมไปถึงการปรับรูปแบบหรือรูปทรงของหลังคา) 
  - แบบหลังคา 3 มิติ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่เดินทางเข้ารับบริการที่ SCG Experience เท่านั้น (ไม่ครอบคลุมบริการจัดส่งทางไปรษณีย์)
  - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอสซีจี เอ๊กซ์พีเรียนซ์ โซนหลังคา โทรศัพท์ 02-101-3038 
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
()-


ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ