คำถามที่พบบ่อยSCG Air Scrubber
​​​​​​​ระบบกำจัดอากาศเสีย พร้อมลดภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศ

1. SCG Air Scrubber เหมาะกับพื้นที่ขนาดเท่าไร
ตอบ SCG Air Scrubber จำนวน 1 ชุด เหมาะกับอาคารที่มีพื้นที่ปรับอากาศขนาด 1,000-2,500 ตารางเมตร กรณีพื้นที่อาคารที่มีขนาดเล็กกว่า 1,000 ตารางเมตร หรือใหญ่กว่า 2,500 ตารางเมตร ก็ยังคงสามารถใช้ SCG Air Scrubber ได้เช่นกัน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญสามารถประเมินปริมาณค่าพลังงานไฟฟ้า (ค่าไฟ) คำนวน และออกแบบให้ตรงตามความต้องการของแต่ละอาคารได้ เพื่อให้อาคารมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. SCG Air Scrubber สามารถช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้กี่เปอร์เซ็น
​​​​
ตอบ จากผลการทดสอบพบว่า SCG Air Scrubber มีความสามารถในการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นแบบ Exponential curve นั่นหมายความว่า หากมีปริมาณ CO2 ไหลเข้ามาผ่านใน SCG Air Scrubber มาก ก็จะสามารถดักจับได้มากเช่นกัน แต่ถ้า CO2 ไหลเข้ามาน้อยก็จะดักจับได้น้อยเช่นกัน จาก Case study จริง เราเคยทดสอบอากาศภายในอาคารแห่งหนึ่งที่มีปริมาณ CO2 ขาเข้าอยู่ที่ 1,000 ppm หลังจากผ่าน SCG Air Scrubber แล้ว พบว่า CO2 ขาออกอยู่ที่ 200 ppm แสดงว่า สามารถกำจัดได้ประมาณ 80%* 
(*ปริมาณ CO2 ที่สามารถดักจับและทำให้ลดลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆร่วมด้วย)

3. ถ้าอาคารไม่เติม Fresh air จากภายนอกเข้ามาภายในเลยได้หรือไม่
ตอบ ไม่สามารถทำได้ เพราะกฎหมายควบคุมอาคารกำหนดไว้ว่าทุกอาคารจะต้องเติมอากาศภายนอก (Fresh air) เข้าสู่ภายใน ตามปริมาณที่กำหนดไว้ โดยปริมาณ Fresh air ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน และพื้นที่ใช้สอยของแต่ละอาคาร แต่ในทางเทคนิค สามารถไม่เติม Fresh air ได้ ยกตัวอย่างเช่น เรือดำน้ำ และสถานีอวกาศ ซึ่งจะใช้เทคโนโลยีพิเศษเฉพาะ 

4. จะทราบได้อย่างไรว่า อาคารแบบไหน ต้องใช้ OA - Outdoor Air และ IA - Indoor Air เท่าไรถึงจะเหมาะสม 
ตอบ การคำนวณปริมาณ OA/IA ที่เหมาะสม จะต้องอาศัยข้อมูลหลายอย่างมาประกอบกัน เช่น ขนาดพื้นที่ ลักษณะการใช้งานในพื้นที่ และปริมาณคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆด้วย อธิบายในเชิง Technical คือ เวลาคำนวณการเติมอากาศ OA มี 2 ปัจจัยหลัก คือ ขนาดพื้นที่ และ ปริมาณคน ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งานพื้นที่ เช่น ห้องออกกำลังกายกับห้องเรียนที่มีขนาดห้องเท่ากัน จำนวนคนเท่ากัน “แต่การเติมอากาศไม่เท่ากัน” เลยไม่สามารถตอบไม่ได้ว่าสัดส่วน OA/IA ควรจะเป็นเท่าไร แต่สามารถให้ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินให้ได้ฟรี

5. หลังจากติดตั้ง SCG Air Scrubber จะสามารถช่วยลดลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า(ค่าไฟ)ได้กี่เปอร์เซ็น
ตอบ จากลูกค้าจริงที่ประเทศสิงคโปร์ พบว่าหลังจากติดตั้ง SCG Air Scrubber แล้ว อาคารนี้สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศได้ 20-30% คืนทุนได้ภายใน 3-5 ปี 

SCG IoT Sensing Thermostat
​​​​​​​ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศไร้สายอัจฉริยะ เพื่อการประหยัดพลังงาน

1. เคลื่อนสัญญาณที่ใช้กับ IoT Sening Thermostat ส่งผลต่อสุขภาพและชีวิตของผู้ใช้งานหรือไม่
ตอบ คลื่นความถี่ที่ใช้เป็นคลื่นเดียวกับสัญญาณ wifi บ้าน ที่มีอยู่รอบตัวเรา และมีปริมาณความหนาแน่นที่ต่ำมากๆ เมื่อเทียบกับสัญญาณมือถือ จึงไม่มีผลต่อสุขภาพและชีวิตของผู้ใช้ แต่จากงานวิจัยพบว่าสัญญาณ wifi ที่มีความเข้มสูงๆ สามารถทำให้นอนไม่หลับ, สร้างความเสียหายต่อพัฒนาการเด็กเล็ก, ส่งผลต่อการเจริญของเซลล์, ลดการทำงานของสมอง, ส่งผลต่อการเจริญพันธุ์*
(*ข้อมูลอ้างอิงจาก https://cehn.org/our-work/eco-healthy-child-care/ehcc-faqs/faqs-wireless-radiation/)

2. อุปกรณ์ และเซนเซอร์ใช้ระบบไฟฟ้า หรือ แบตเตอรี(ถ่าน) ในการทำงาน
ตอบ Gateway และ Controller ใช้ไฟฟ้า AC, DC ทั่วๆไป ส่วนเซนเซอร์ใช้แบตเตอรีแบบก้อน ซึ่งมีอายุการทำงานประมาณ 2-3 ปี

3. ชุดอุปกรณ์ SCG IoT Sensing Thermostat ใช้คลื่นสัญญาณ 2.4 GHz เหมือนกับ wifi จะส่งผลให้ต่อรบกวนกันไหม
ตอบ ไม่รบกวน เนื่องจากทีมวิศวกรของเราจะเราตั้งช่องคลื่นสัญญาณ (Channel) ให้ไม่ระกวนสัญญาณ wifi ของอาคารได้

4. ต้องใช้เวลาในการติดตั้งนานหรือไม่
ตอบ เวลาการติดตั้งขึ้นอยู่กับจำนวนของอุปกรณ์ท จำนวนทีมงาน และความยากง่ายหน้างาน จากประสบการณ์ที่ผ่านมาใช้เวลา 2 ชั่วโมง อุปกรณ์ 1 ชิ้น ใช้เวลาประมาณ 30 นาที (เป็นอย่างต่ำ)

SCG Bi-ion
​​​​​​​ระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ

1. สามารถติดตั้ง SCG Bi-ion กับเครื่องปรับอากาศเดิม ได้หรือไม่
ตอบ สามารติดตั้งได้เลย ไม่มีผลกระทบกับประสิทธิภาพ แต่ยังช่วยเสริมให้คุณภาพในพื้นที่ที่นั้นๆให้ดีขึ้นด้วย

2. ฤดูกาลมีผลต่อประสิทธิภาพ การทำงานของ SCG Bi-ion หรือไม่
ตอบ มี เนื่องจากในแต่ละฤดูกาล มีปริมาณความชื้นที่แตกต่างกัน อย่างช่วงฤดูฝน-มีความชื้นสูง อาจทำให้ SCG Bi-ion ไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ 

3. หลังจากที่ไอออน (Ion) จับตัวกับสสารแล้ว สสารเหล่านั้นจะหายไปได้อย่างไร
ตอบ กลุ่มเชื้อโรค, ไวรัส, เชื้อรา, เชื้อแบคทีเรีย ไอออนจะเข้าเกาะที่พันธะของเชื้อทำให้เชื้อเสื่อมสภาพ และแตกสลายไป ส่วนกลุ่มของฝุ่น PM2.5 ที่ไอออนเข้าจับ ฝุ่นจะจับตัวกันกลุ่มก้อนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และหมุนเวียนตามแรงลมในอากาศ และเข้าไปติดที่แผ่นกรอง (Filter) ของเครื่องปรับอากาศ หรือร่วงหล่นลงบนพื้น ซึ่งสามารถทำความสะอาดได้ง่าย

4. หลังจากติดตั้งแล้ว ต้องดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างไรบ้าง และต้องเข้าบำรุงรักษาหรือไม่
ตอบ SCG Bi-ion แทบจะไม่ต้องการดูแลเลย เพียงแค่ปัดฝุ่นบริเวณจุดปล่อยประจุไอออน ทุกๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี โดยสามารถทำเองได้ หรือทำความสะอาดในช่วงเวลาเดียวกับที่ต้องการล้างแอร์ แต่ห้ามโดนน้ำเท่านั้น

5. หลังจากติดตั้งแล้ว ต้องดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างไรบ้าง และต้องเข้าบำรุงรักษาหรือไม่
ตอบ Hygiene Series แทบจะไม่ต้องการการเซอวิสเลย เพราะไม่มี moving parts แต่อาจจะมีเศษฝุ่นในระบบปรับอากาศไปติดตรงจุดปล่อย ion ได้ อาจจะเปิด เช็ด หรือปัดฝุ่น ทุกๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี โดยผู้ซื้อสามารถทำเองได้
- สำหรับรุ่น PA600 และ PA7000 สามารถเปิดออกทำความสะอาดได้เลย
- สำหรับรุ่น BAR อาจจะทำความสะอาดพร้อมกับเวลาที่ล้าง cooling coil ก็ได้ ตัว BAR สามารถโดนน้ำได้ 
แต่กล้อง control โดนน้ำไม่ได้

6. Ion อันตรายมั้ย
ตอบ ไม่อันตราย ตามข้อมูลพบว่าไอออน (Ion) เป็นสิ่งที่พบได้ตามธรรมชาติ เช่น ในป่า บนภูเขา น้ำตก ซึ่งจะมี ความเข้มข้นของไอออนสูงกว่าในพื้นที่เขตเมือง จะสังเกตุได้ว่าเวลาเราไปตามแหล่งธรรมชาติ เราจะรู้สึกสดชื่นมากกว่า  

SCG Wireless Monitoring
​​​​​​​ระบบตรวจจับและส่งข้อมูลไร้สาย ประสิทธิภาพสูง

1. SCG Wireless Monitoring มีระบบความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์  (Cyber security) หรือไม่
ตอบ เรามีระบบ Cyber security โดยระบบจะมีการสื่อสารกันโดยใช้ Protocol ที่มีชื่อว่า MQTT และส่งสัญญาณข้อมูลผ่านระบบ Cloud ที่มีมาตรฐาน โดยใช้รหัสอิเล็กทรอนิกชื่อว่า AES 128 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลและใช้กันทั่วโลก

2. ถ้าหากใช้ SCG Wireless Monitoring ภายในพื้นที่ที่รัศมีครอบคลุม เหมือนกัน สัญญาณจะรบกวนกันเองหรือไหม
ตอบ ไม่รบกวนกัน ถึงแม้ว่าจะเป็นคลื่นความถี่เดียวกัน โดยวิศวกรจะกำหนดการทำงานของแต่ละอุปกรณ์ให้ทำงานได้อย่างราบรื่นผ่านชุดอุปกรณ์ที่กำหนดไว้

3. ถ้าเกิดความผิดพลาดของระบบ ข้อมูลจะหายไปหรือไม่
ตอบ ไม่หายไปไหน เพราะระบบมีหน่วยความจำในการสำรองข้อมูลได้ 3 ชั่วโมง จะส่งข้อมูลไปยังส่วนกลางเมื่อระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

4. จะทราบได้อย่างไร หากระบบเริ่มเสื่อมสภาพ
ตอบ ปกติระบบจะทำ Calibration ในแต่ละเซนเซอร์ตามจุดที่กำหนดไว้ ซึ่งจะสามารถทราบได้ผ่าน dashboard ของผู้ใช้งาน

5. การกระจายสัญญาณแนวราบได้ 1-2 กิโลเมตร แต่การกระจายแนวสูงได้ 5-6 ชั้น (หรือประมาณ 20-30 เมตร) เพราะอะไร
ตอบ การกระจายแนวราบเป็นการกระจายผ่านผนัง ซึ่งโดยปกติแล้ว ผนังของตัวอาคารจะเป็นคอนกรีตที่ไม่ได้หนาเท่าคอนกรีตพื้นที่ต้องรองรับน้ำหนัก หรือ กระจก ทำให้การกระจายสัญญาณจะกระจายได้ดีกว่า 
แต่สำหรับแนวสูง ด้านบน และด้านล่าง เป็นคอนกรีตที่ใช้สำหรับรองรับแรง ดังนั้นคอนกรีตมีความหนา ทำให้ประสิทธิภาพการกระจายสัญญาณลดลง

6. ค่าใช้จ่าย SCG Wireless Monitoring ทั้งหมดประมาณเท่าไร จากลูกค้าที่ผ่านมา
ตอบ จากลูกค้าที่เคยติดตั้ง ราคาค่าใช้จ่ายประมาณ 2.5 บาท/ตารางเมตร

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew