​​​​​​​ต้องการ “งานระบบบริหารอาคารอัจฉริยะ”
เราช่วยคุณได้Energy Efficiency & Energy Saving Solution | เพิ่มประสิทธิภาพอาคาร ด้วยเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน“ระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคารมีความสำคัญอย่างไร”

เหตุใดเราถึงต้องให้ความสำคัญ


ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC System)
เป็นระบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงที่สุดในบรรดาระบบต่างๆภายในอาคาร และยิ่งในปัจจุบันระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC System) ได้รับการปรับปรุง พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้ HVAC System รุ่นใหม่ๆ มีความซับซ้อนของระบบกลไกการทำงาน ตลอดจนการคิดวิเคราะห์ที่มีความฉลาดมากขึ้นตามไปด้วย แน่นอนว่าความล้ำสมัยของเทคโนโลยีนี้เองทำให้ต้องมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ ใช้ทักษะและความรู้ขั้นสูงในการบริหารจัดการกับระบบดังกล่าว สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการลงทุนและบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ซึ่งธุรกิจไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้


ทางเลือกผลิตภัณฑ์ที่สามารถเลือกใช้ได้Indoor Air Quality Solution | นวัตกรรมปรับคุณภาพอากาศภายในอาคาร“คุณภาพอากาศภายในอาคารคืออะไร?”

เหตุใดเราถึงต้องให้ความสำคัญ


คุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality-IAQ)
หมายถึง อากาศภายในและภายนอกรอบๆอาคาร ตลอดจนอากาศที่ไหลเวียนภายในโครงสร้างของอาคาร ซึ่งส่งผลโดยตรงกับสุขภาพและความสบายของผู้ที่อยู่อาศัยภายในอาคารนั้นๆ และผู้อยู่อาศัยโดยรอบ ดังนั้นการที่เราเข้าใจและสามารถดูแลควบคุมเชื้อโรคและมลพิษที่ลอยปะปนในอากาศ จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงด้านสุขภาพได้


ทางเลือกผลิตภัณฑ์ที่สามารถเลือกใช้ได้Connected Intelligence Solution | เชื่อมโยงอุปกรณ์เพื่องานระบบบริหารอาคารล้ำสมัย“ผสานเทคโนโลยีให้เป็นหนึ่งเดียว”

ก้าวไปข้างหน้าสู่อนาคตของงานอาคาร


เทคโนโลยีเชื่อมโยงอุปกรณ์เพื่องานระบบบริหารอาคารในการเชื่อมโยงระบบต่างๆภายในอาคาร (Connected Intelligence Solution)
เพื่อเพิ่มศักยภาพงานอาคารด้วยระบบบังคับการหนึ่งเดียวเพียงปลายนิ้วสัมผัส ด้วยสุดยอดเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการและดูแลอาคารอย่างเป็นระบบ ที่สามารถ monitor ลดชั่วโมงการทำงานของพนักงาน และต้นทุนแรงงานได้มากขึ้น


ทางเลือกผลิตภัณฑ์ที่สามารถเลือกใช้ได้            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew