Public Building

 • เป็นโครงการเพื่อสังคมในวาระครบรอบ 100 ปี ของตราช้าง เพื่อตอบแทนทุกความเชื่อมั่นที่คนไทยมีให้กับแบรนด์ตราช้างตลอด 100 ปี ที่ผ่านมาร่วมเเบ่งปันและสร้างพื้นที่ เเห่งความสุขใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ

  ด้วยการสร้าง 10 สิ่งปลูกสร้างสาธารณประโยชน์ เน้นการออกแบบด้วย ฟังก์ชั่นที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนในแต่ละพื้นที่ที่มีความขาดแคลนแตกต่างกันไป เช่น ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อาคารกิจกรรมบำบัดเด็กพิการอาคารอเนกประสงค์ อาคารเรียน และห้องสมุด เป็นต้น เกณฑ์การคัดเลือกพิจารณาจาก 3 หมวดหลักได้แก่

  1. การมุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชน
  2. การมุ่งพัฒนาชุมชนที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆ ตามพระราชดำริ
  3. การให้ความช่วยเหลือและพัฒนาใน ด้านสุขภาพและอนามัยในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและทุพพลภาพ

  แกนในการออกแบบอาคารทั้ง 10


  • Iconic Design by ตราช้าง
   

  เน้นการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตราช้าง ด้วยการใช้วัสดุตราช้างทั้งอาคาร และโทนสีแดง ขาว เทา ดำ เป็นหลักฟังก์ชั่นภายในเน้นความเรียบง่าย ขณะที่รูปลักษณ์ภายนอกมีดีไซน์แปลกใหม่ทันสมัย

  • Sustainable Living
   

  เน้นการออกแบบที่มีฟังก์ชั่นตอบโจทย์ผู้ใช้งาน สามารถดูแลรักษาง่าย ไม่ยุ่งยาก ให้ความสำคัญกับการถ่ายเทลมและใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติเข้าตัวอาคาร ด้วยการออกแบบให้มีลักษณะโปร่ง โล่ง จึงช่วยประหยัดพลังงานไปในตัว รองรับการใช้งานในลักษณะสาธารณประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

  • Durable
   

  เน้นการออกแบบเพื่อความทนทาน แข็งแรง ให้ความสำคัญกับระบบโครงสร้างฐานราก และการเลือกวัสดุที่เหมาะสมด้วยวัสดุตราช้างทั้งอาคาร

  • Local Customization (Appropriate Architectural Design)
   

  มีการออกแบบให้เหมาะสมตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละพื้นที่ ทั้งในแง่ของความต้องการชุมชน และสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ที่หลากหลายกันในแต่ละ 10 สถานที่ 10 อาคาร

   

  แกนในการออกแบบอาคารทั้ง 10

   
  • ลำปาง : อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแป้นใต้
  • นครนายก : อาคารศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ
  • มหาสารคาม : อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนมัน
  • ตาก : อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแม่ระวาน
  • สตูล : อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
  • นครศรีธรรมราช : อาคารคลินิกผู้สูงอายุ ชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง
  • ระนอง : อาคารฟื้นผูสมรรถภาพเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
  • สมุทรสาคร : อาคารห้องสมุด โรงเรียนบ้านคลองซื่อ
  • สุรินทร์ : อาคารเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 2
  • อำนาจเจริญ : อาคารห้องสมุด โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว

Showcase@บางแสน

VDO Clip

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ