- Innovative Products and Services from SCG For Architects, Designers and Project Owners -

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์พร้อมบริการครบวงจรจากเอสซีจี เพื่อตอบโจทย์งานออกแบบและการใช้งาน รูปแบบต่าง ๆ ในวงการก่อสร้าง รวมถึงวัสดุตกแต่งและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างอีกหลากหลายที่ช่วยส่งเสริมแนวคิดการออกแบบของสถาปนิก วิศวกร อีกทั้งการให้บริการด้านคำปรึกษา การออกแบบที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ และการทำอาคารเขียว สำหรับสถาปนิกและเจ้าของโครงการ เพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบสถาปัตยกรรมที่ตอบโจทย์ มีคุณภาพ และยั่งยืน
 

Innovative products and comprehensive services from SCG for a solution for design and various functionalities in construction industry, including decorative and construction materials that support concept design of the architects and engineers. Also with the consultancy services for dwelling design for the elderly and green building for the architects and project owners, to create the architectural design solutions with quality and sustainability.

 

1. Q-CON Wall Panel & Q-CON Sound Barrier : แผ่นผนังมวลเบา และแผ่นผนังกันเสียง
วัสดุแผ่นสำเร็จรูปที่เสริมเหล็กชุบกันสนิมไว้ภายใน มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทาน แบ่งออกเป็น Q-CON Wall Panel และ Q-CON Sound Barrier
Precast panel material with rustproof reinforced steel inside has the property of strength and durability. It is categorized into Q-CON Wall Panel and Q-CON Sound Barrier.

2. Q-CON Counter : แผ่นเคาน์เตอร์มวลเบา
ผลิตจากคอนกรีตมวลเบาคุณภาพสูงพร้อมเสริมเหล็กชุบกันสนิมในลักษณะของแผ่นสำเร็จรูป มีความแข็งแรง ทนต่อการใช้งาน กันไฟ น้ำหนักเบา ติดตั้งได้สะดวกรวดเร็ว 
Q-CON Counter - lightweight counter panel is made from high quality lightweight concrete with rustproof reinforced steel in a precast panel form. It is strong, durable, fire resistant, light, can be conveniently and quickly installed. 

3. CPAC Ready Mixed Concrete : คอนกรีตผสมเสร็จซีแพค
คอนกรีตผสมเสร็จระดับมาตรฐานที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ มีให้เลือกทั้งแบบที่ใช้งานทั่วไป แบบที่ทนทานสำหรับการใช้งานหนัก  ๆ  และแบบ พิเศษสำหรับใช้งานเฉพาะทาง
Standard ready mixed concrete with selected quality ingredients. It can be selected by types : for general use, durable type for heavy-duty use and special type for specific task. 

4. CPAC Post-Tension : ระบบพื้นโพสเทนชั่นซีแพค
บริการออกแบบ และติดตั้งระบบพื้นโพสเทนชั่น พร้อมบริการให้คำปรึกษาตลอดอายุการใช้งานของ อาคาร สามารถลดระยะเวลาการก่อสร้าง และมั่นใจได้เพิ่มขึ้นเมื่อใช้ควบคู่กับคอนกรีตโพสเทนชั่น ซีแพค 
CPAC Post-tension floor system offers design and installation services including consultancy for the entire useful life of the building. This can reduce the construction time and ensure confidence when used together with CPAC post-tension concrete.

5. CPAC Pile : เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงซีแพค (CPAC Pre-stressed Pile)
เสาเข็มที่มีขนาดเส้นรอบรูปมากกว่าเสาเข็มทั่วไปจึงรับน้ำหนักได้มากกว่า แข็งแรง รับแรงตอกได้มากกว่า ใช้งานง่าย ได้มาตรฐาน โดยมีให้เลือก 2 รูปแบบคือ เสาเข็มที (T) และ เสาเข็มไอ (I) มีความยาวให้เลือก ตั้งแต่ 1-6 ม. 
Having a larger perimeter than normal pile, CPAC Pile can withstand more load and driving force, durable, easy to handle and up to standard. There are 2 types for selection, which are T-shape pile and I-shape pile with the length from 1-6 m. 

- Smart Model+ : บริการออกแบบบ้านครบวงจร และติดตั้งระบบ PRECAST โดยทีมงานคุณภาพ (Comprehensive home design services with precast system installation by quality team)
บริการแบบบ้านมาตรฐานและออกแบบบ้านพรีคาสท์ตามความต้องการ ที่ครอบคลุมถึงงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบต่าง ๆ พร้อมประเมินงบประมาณในการก่อสร้าง และจัดทำ BOQ เพื่อความสะดวกแม่นยำใน การบริหารจัดการ รวมถึงให้คำปรึกษาและตรวจสอบระหว่างก่อสร้าง เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
Standard home structural design and precast home design services that cover architectural, structural and MEP works, construction budget estimation and BOQ preparation for the convenience and accuracy in the management, including consultancy and site supervision for the effectiveness of the construction.

- CPAC Hollow Core : ระบบแผ่นพื้นกลวงคอนกรีตอัดแรงซีแพค หรือระบบพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปซีแพคแบบครบวงจร (CPAC pre-stressed concrete floor system or CPAC floor solution)
บริการออกแบบและติดตั้งระบบพื้นคอนกรีตอัดแรงซีแพค ซึ่งเป็นแผ่นพื้นที่ผลิตสำเร็จ จากโรงงานด้วยคอนกรีตที่มีกำลังอัดสูงถึง 350 กก./ตร.ซม. มีรูกลวงตรงกลางแผ่น ทำให้มีน้ำหนักเบาขึ้นแต่ยังคงความแข็งแรงทนทาน ได้มาตรฐานเท่ากันทุกแผ่น และมีคุณภาพสูงกว่าแผ่นพื้นสำเร็จรูปทั่วไป 
CPAC Hollow core provides design and installation services. The floor precast panel is manufactured from the factory with the compressive strength up to 350 kg/sq.cm. With the hollow in the middle, the floor panel is lightweight but still durable with equal standard for every panel and higher standard than other precast floors.

- Fully Precast Concrete System : บริการออกแบบและติดตั้งระบบผนังโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปแบบครบวงจร สำหรับอาคาร ที่พักอาศัย Low Rise (Comprehensive design and installation services of precast concrete wall system for low-rise residential building)
ระบบผนังโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปประเภทรับกำลัง ด้วยการนำชิ้นส่วนผนังและพื้น คอนกรีตสำเร็จรูปมาประกอบและติดตั้งเป็นอาคาร ทำให้มีประสิทธิภาพในการรับแรงได้ในทุกทิศทางเป็นไปตามหลักวิศวกรรม 
Stress-bearing precast concrete structure system - using precast concrete walls and floors to assemble and install for a building, for the efficiency in stress bearing from every direction by the engineering principles

- FULFiLwall System : ระบบผนังมวลเบาเสริมโครงเหล็กพร้อมบริการครบวงจร (Reinforced lightweight wall system with comprehensive services)
บริการออกแบบ (Co-Design) ติดตั้งระบบผนังมวลเบาเสริมโครงเหล็กหล่อในที่ ที่ไม่ต้องแกะ แม่แบบออก ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า Stay-in-Place System หรือระบบกึ่งแห้งสำหรับงานผนังภายในอาคารแบบครบวงจร เพื่อช่วยให้การก่อสร้างอาคารมีความรวดเร็ว มีมาตรฐานมากขึ้น ด้วยการติดตั้งโดยทีมงานที่ผ่านการแนะนำจาก SCG 
Co-design and installation services of site-cast reinforced lightweight wall system, The system does not require to remove formwork after casting, else known as stay-in-place system which is a semi-dry system for interior wall. The system improves construction to be more rapid and increase the standard by the installation from the team recommended by SCG. 

- S Wall System : บริการติดตั้งระบบผนังคอนกรีตมวลเบา สำเร็จรูปแบบครบวงจร (Precast lightweight concrete wall comprehensive installation services)
บริการติดตั้งระบบผนังภายในอาคารซึ่งสามารถติดตั้งได้รวดเร็วกว่า 1-2 เท่าเมื่อเทียบกับการก่ออิฐ ฉาบปูนทั่วไป ผนังมีความแข็งแรงและรับน้ำหนักในการยึดเจาะได้ดี ดูดซึมน้ำต่ำเทียบเท่าอิฐมอญ สามารถใช้ได้ทั้งในพื้นที่เปียกและพื้นที่แห้ง ช่วยให้วางงานระบบได้ง่ายขึ้น เก็บงานพื้นผิวง่าย และผนังได้ระนาบสวยงามกว่า
Interior wall installation service that can be done 1-2 times faster than usual masonry wall. The wall is durable, can withstand the load of the adhesion and drill well, with low water absorption when comparing to red brick. It also can be used for both dry and wet areas, helps easier MEP installation and surface finishing and can be leveled more nicely.


SCG Green Building Solution
ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานอาคารเขียว พร้อม บริการครบวงจร ด้วยประสบการณ์ในการขอรับรองอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED ของประเทศ สหรัฐอเมริกา และมาตรฐานอาคารเขียว TREES จากสถาบันอาคารเขียวไทย 

The specialist counsellor for products and construction materials that are related to green building standards with comprehensive services. With experience in green building application for LEED standards of the USA and TREES certification from Thai Green Building Institution.


COTTO : กระเบื้องพอร์ซเลน (Porcelain Tile)
กระเบื้องเซรามิกที่มีดีไซน์อันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เหมาะสำหรับงานตกแต่งผิวในส่วนต่าง ๆ เช่น พื้น ผนัง เคาน์เตอร์ รวมถึงสระว่ายน้ำ 
Ceramic tiles with a unique design, suitable for surface finishing such as floor, wall, countertop including swimming pool.

Italia Collection
กระเบื้องพอร์ซเลนที่คอตโต้จับมือกับพันธมิตรผู้ผลิตกระเบื้องระดับโลกจากอิตาลี สร้างสรรค์กระเบื้องคุณภาพเยี่ยม โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ หินอ่อน (Marble), หิน (Stone), ไม้ (Wood) และโมเดิร์น (Modern) 
The technical porcelain tile that COTTO collaborates with world-class tile manufacturer from Italy to create high-quality tile for professional use, which is categorized into 4 groups: marble, stone, wood and modern. 

GRANDE Collection 
นวัตกรรมกระเบื้องพอร์ซเลนขนาดใหญ่ไร้รอยต่อ มีขนาดใหญ่พิเศษถึง 1.60 x 3.20 ม. ที่มาพร้อมกับความสวยงาม เรียบง่าย คงทน แข็งแรง ง่ายต่อการทำความสะอาด
The porcelain tile innovation of the large-size tile without joint. The special size is up to 1.60 x 3.20 m. which comes with aesthetic, simplicity, durability, strength and cleaning easiness.

Swimming Pool Tiles-HIDEAWAY Series 
วัสดุปูสระว่ายน้ำหลากหลายโทนสีและลวดลายที่มีดีไซน์โดดเด่นเฉพาะตัว พร้อมคุณสมบัติความ แข็งแกร่ง ทนทาน ดูแลรักษาง่ายกว่าวัสดุธรรมชาติหรือโมเสกแบบเดิม ๆ 
Swimming pool tiling material with various color tones and patterns that are unique, including the properties of strength, durability, easier maintenance than natural materials or traditional mosaic.Shinkolite : หลังคาโปร่งแสงอะคริลิก (Transparent Acrylic Roof)
แผ่นหลังคาโปร่งแสงอะคริลิก Shinkolite มีรูปลักษณ์โดดเด่นด้วยความโปร่งใส ผิวเรียบ มันวาวคล้ายกระจก ดูเรียบง่ายสไตล์โมเดิร์น มีน้ำหนักเบา สามารถทนต่อแรงกระแทกได้ดีกว่า กระจกธรรมดา 10 เท่า และดีกว่ากระจกนิรภัย 2.5 เท่า ในรุ่นกันความร้อนยังสามารถตัดรังสี อินฟาเรดได้มากถึง 50%
Transparent acrylic roof sheet Shinkolite with the remarkable appearance of the transparence, glossy surface similar to glass, simplicity of modern style, weight is lighter than glass for a half and impact strength resistance is better than normal glass for 10 times and 2.5 times than safety glass. For the heat resistant series, it can also cut 50% of infrared that is the main cause of heat.ปูนซีเมนต์ ตราเสือ เดคอร์ (Tiger Decor Brand Cement)
ปูนซีเมนต์ขาวประเภทต่าง ๆ ที่สามารถเลือกนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างดีไซน์อันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทให้เลือกใช้งาน คือ เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ผสม และ เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ สำเร็จรูป 

White cement can be selected to apply for a unique design, which is categorized into 2 types : Tiger Decor Brand mixed cement and Tiger Decor Brand ready mixed cement.Construction 3D Printing
SCG วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี Construction 3D Printing เป็นเวลานานมากกว่า 5 ปี และได้สร้างสรรค์ ผลงานต้นแบบมากมาย ด้วยการใช้วัสดุซีเมนต์ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้น เพื่อตอบสนองจินตนาการสร้างสรรค์ ผลงานของนักออกแบบได้อย่างเต็มที่ มีอิสระในการออกแบบ ทั้งรูปทรง รายละเอียดพื้นผิว และลวดลาย ให้มีเรื่องราว และเอกลักษณ์ตามต้องการ
SCG have been researching and developing a construction 3D printing technology for more than 5 years and creating many prototypes/products by using the cement materials made to fully respond to the designer’s creativity. Inspiring the designers to provide an implausible results of limitless freedom in shapes, textures, and patterns for the narrative and uniqueness. 1. SCG Eldercare Solution: Design Consult
บริการงานออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ โดยทีมให้คำปรึกษาและออกแบบที่มีความเข้าใจศาสตร์ผู้สูงอายุอย่างลึกซึ้ง ด้วยการให้บริการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของโครงการ เพื่อกำหนดโจทย์การออกแบบ

Design and consultancy services for the elderly by the team that has deep understand in gerontology. The service is an analysis of the target group of the project to set the requirement of the design.

2. Active AIRflowTM System : นวัตกรรมถ่ายเทอากาศเพื่อบ้านอยู่สบาย (The Innovative Ventilation for Living Comfort)
ระบบถ่ายเทอากาศและระบายความร้อนออกจากตัวบ้านและโถงหลังคา โดยระบบจะช่วยเร่งกลไกการระบายอากาศและระบายความร้อนออกจากตัวบ้านและโถงหลังคาเพื่อสร้างคุณภาพอากาศที่ดีและความสบายในการอยู่อาศัย 
Active AIRflowTM System, heat reducing ventilation system through home and attic. The system accelerates home ventilation and attic heat releasing mechanism to create better air quality and living comfort.


3. COTTO BATHROOM SOLUTION 
บริการปรับปรุงห้องน้ำที่ได้มาตรฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญจาก COTTO STUDIO ที่ให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผน ควบคุมการทำงานครบทุกขั้นตอนตั้งแต่การประเมินหน้างานจนถึงการส่งมอบงานที่สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งที่ผ่านมาตรฐานจากกระทรวงแรงงาน  มีการควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย  รับประกันตลอด 1 ปี เต็ม พร้อมบริการหลังการขาย
COTTO BATHROOM SOLUTION is the expert in bathroom renovation. We provide one stop service consulting   starting from initial plan to hand-over installation. Every step installed by service technicians certified by Ministry of Labor of Thailand. All are under modern quality control, one-year warranty and after-sales service. 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ