Precast Concrete System

ระบบโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป จาก SCG Building Tech

ผลิตด้วยเทคโนโลยีแบบ Automatic จากประเทศเยอรมันนี ควบคุมการผลิตด้วยระบบ Master Computer จาก “Unitechnik” และควบคุมคุณภาพสินค้าตามมาตรฐาน PCI CODE ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้ชิ้นส่วนคอนกรีตและวัสดุผังต่างๆ รวมทั้งมีผิวคอนกรีตที่เรียบเนียน พร้อมบริการออกแบบด้วยโปรแกรมที่ทันสมัย และบริการติดตั้งโดยทีมบริหารโครงการที่ผ่านการฝึกอบรมจาก SCG Building Tech เพื่อส่งมอบผลงานที่มั่นใจได้ในคุณภาพ

 

 

ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป


 

บันไดคอนกรีตสำเร็จรูป


 

พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป


 

ถาดห้องน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป


 

คานคอนกรีตสำเร็จรูป


 

อื่นๆ


ประเภทสินค้า

ระบบโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมก่อสร้างในด้านปัญหาแรงงานและคุณภาพการก่อสร้าง
ตอบโจทย์ทั้งงานบ้านพักอาศัยและอาคาร

 


Fully Precast for Housing
ระบบโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป สำหรับงานบ้านพักอาศัย


Fully Precast for Low-rise Building
ระบบโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป สำหรับงานอาคารไม่เกิน 8 ชั้น


Precast Facade
ระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป สำหรับผนังอาคารภายนอก

จุดเด่น

 • คุณภาพมาตรฐาน
  กระบวนการผลิตควบคุมด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานจากประเทศเยอรมนี โดยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปมีคุณภาพตามมาตรฐาน PCI Code ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • แข็งแรงทนทาน
  ใช้เป็นผนังรับแรงได้ และมีความแข็งแรงกวาผนังก่อฉาบทั่วไป 3-5 เท่าโดยสามารถรับแรงได้ไม่น้อยกว่า 400 ksc.
 • ลดระยะเวลาและแรงงานในการก่่อสร้าง
  ใช้ระยะเวลา และจำนวนแรงงานน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการก่อสร้างด้วยระบบการเทคอนกรีตในที่
 • ต้านทานไฟสูง
  ต้านทานไฟไดสูงไม่น้อยกว่า 2ชม.และไม่ลามไฟ เนื่องจากผนัง Precast Concrete Systemผลิตจากคอนกรีตที่มีความหนาแน่นสูงจึงทนไฟและเป็นผนังกันไฟได้
 • กันเสียงได้ดี
  กระบวนการผลิตควบคุมด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานจากประเทศเยอรมนี โดยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปมีคุณภาพตามมาตรฐาน PCI Code ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ
  • Site งานสะอาดตา เนื่องจากช่วยลดเศษวัสดุในการก่อสร้างรวมถึงลดมลภาวะทางเสียงและฝุ่น ที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมและชุมชนข้างเคียง
  • ง่ายต่อการบริหารจัดการเพราะชิ้นงานไม่มากคนงานน้อย ดูแลได้ทั่วถึง
 • ต้านทานการซึมน้ำได้ดี
  ป้องกันการซึมนำได้ดี เนื่องจากใช้คอนกรีตที่มีคุณสมบัติในการซับนำสูง จึงช่วยลดปัญหาการหลุดรอนของสีที่มีสาเหตุมาจากความชื้นภายนอก
 • ประโยชน์ของการอยู่อาศัยที่เหนือกว่า
  ช่วยให้สามารถจัดพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น

1

การผลิต

 

กระบวนการผลิต เป็นเทคโนโลยีการผลิตแบบ Automatic จากประเทศเยอรมันนี วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตทั้งหมดด้วยระบบ Master Computer “Unitechnik” รูปแบบการผลิตจะเป็นแบบ Circulating line ที่ pallet จะเคลื่อนตัวไปตาม station ต่างๆที่อยู่ในโรงงาน โดยการผลิตด้วยเทคโนโลยีระบบ Automatic นี้ จะช่วยลดปัญหาความผิดพลาดที่เกิดจากแรงงานคน และความบกพร่องของอุปกรณ์หล่อทำให้ได้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ มีความถูกต้อง แม่นยำทั้งในเรื่องขนาดตำแหน่งของช่องเปิดและวัสดุฝังต่างๆ รวมทั้งได้ผิวคอนกรีตที่เรียบเนียนสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ชิ้นงานทุกชิ้นได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนออกจากโรงงาน

 • เครื่องจักรที่สำคัญในกระบวนการผลิต

  1. PALLET

  2. AUTOMATIC PLOTTER ROBOT

  3. AUTOMATIC SHUTTERING ROBOT

  4. AUTOMATIC WIREMESH MACHINE

  5. CONCRETE SPREADER

  6. TROWELLING MACHINE

  7. CURING CHAMBER

  8. TILTING TABLE

2

ซอฟต์แวร์

 

ด้านวิศวกรรมออกแบบ Precast concrete system ได้รับการออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างโดยทีมวิศวกรที่มีความรู้และความชำนาญ ใช้โปรแกรม BIM แสดงผลในรูปแบบโครงสร้างสามมิติ ซึ่งให้ความรวดเร็ว แม่นยำ และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ACI 318-08 นอกจากนั้นยังเชื่อมต่อเข้ากับ ระบบการผลิตและการจัดส่งสินค้า เพื่อให้งานบริหารโครงการมีประสิทธิภาพสูงสุด

3

การบริหารโครงการ

 

 • ทีมงานติดตั้งมีประสบการณ์ในการติดตั้งงาน Precast Concrete ทั้งบ้านและอาคารโดยทีมงานได้ผ่านการอบรม งานติดตั้ง และ ความปลอดภัยในการทำงานตามมาตรฐานของ SCG Building Tech Training Center และยังมีระบบการตรวจสอบคุณภาพงานตามมาตรฐาน SCG อีกด้วย

4

ระบบป้องกันการรั่วซึม

 

ระบบป้องกันการรั่วซึม จาก SCG Building Tech เป็นระบบ Double Protection ที่มีการใช้วัสดุอุดรอยต่อป้องกัน 2 ชั้น


CONNECTING MATERIAL

แผ่นผนังฝัง Wireloop หรือวัสดุเชื่อมที่เป็น Galvanized Steel ที่ออกแบบและผลิตตามมาตรฐานยุโรป มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการกัดกร่อนจากสนิม ลดปัญหาการแตกหักเสียหายจากการงัด หรือ ดึงอุปกรณ์ และสะดวกรวดเร็วในการติดตั้งหน้างาน


SCG NON-SHRINK GROUT

คิดค้นและพัฒนา โดย บ.สยามวิจัยและนวัตกรรม เป็นมอร์ต้าสำเร็จรูป ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพในการทำงานที่เหนือกว่าวัสดุในท้องตลาดทั่วไป โดยมีการไหลตัวดีมาก สามารถไหลลื่นเข้าไปตามแบบ ที่แคบๆหรือมีความลึกได้ดี มีการหดตัวต่ำกว่า Non-Shrink ทั่วไป และแข็งแกร่งยึดเกาะกับโครงสร้างได้ดี จึงไม่แตกร้าว นอกจากนั้นยังมีค่าความทึบน้ำสูง ซึ่งทำให้น้ำซึมผ่านได้ยาก


MODIFIED SILICONE

SCG คัดสรร และ เลือกใช้วัสดุ Sealant ชนิด Modified silicone แทนการใช้ PU ซึ่งนิยมใช้กันทั่วไป เนื่องจากพบว่ามีคุณสมบัติที่ดีกว่าหลายด้าน ทั้งในเรื่องส่วนผสมที่ไม่มีสารพิษอันตรายในกลุ่มไซยาไนด์ และจะไม่ปล่อยแก๊สพิษในกรณีไฟไหม้ นอกจากนั้น ยังทนทานต่อแดดมากกว่า ยึดเกาะกับผิววัสดุได้ดีกว่า และมีการหดตัวต่ำกว่า

คุณสมบัติ

บริการของเรา

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และประเมินราคา

บริการขนส่งสินค้า

บริการติดตั้งและตรวจสอบคุณภาพที่หน้างาน
โดยทีมบริหารโครงการที่มีประสบการณ์

ผลงานที่ผ่านมา

Q&A

q.jpg  บ้าน Precast จะทรุดตัวไหม
correct2-(1).jpg  ก่อนการสร้างบ้านด้วยระบบ Precast ทางทีมออกแบบจะทำการตรวจสอบน้ำหนักของบ้าน เพื่อกำหนดขนาดเสาเข็มที่สามารถรองรับกับน้ำหนักของบ้านได้อย่างเหมาะสม หากฐานรากเดิมเป็นระบบก่ออิฐฉาบปูนจะมีการตรวจสอบและแนะนำให้มีการเพิ่มเสาเข็ม  เพื่อรองรับน้ำหนักบ้าน ระบบ Precast ดังนั้นบ้านจะมีโอกาสทรุดตัวน้อยมาก เนื่องจากโครงสร้างบ้านทั้งหมดถูกวางบนเสาเข็มที่ได้รับการแนะนำและการออกแบบที่ถูกต้องq.jpg  การต่อเติมบ้านสามารถทำได้หรือไม่
correct2-(1).jpg  การต่อเติมบ้านสามารถทำได้ ทั้งโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) และโครงสร้างเหล็กโดยทั่วไป  การต่อเติมควรแยกโครงสร้างเดิมกับโครงสร้างที่ทำการต่อเติมออกจากกันเนื่องจากโครงสร้างดังกล่าวมีอัตรการทรุดตัวไม่เท่ากัน ส่งผลทำให้โครงสร้างส่วนที่ทำการต่อเติมเสียหายได้


q.jpg  การเจาะช่องเปิด
correct2-(1).jpg  การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง  หรือดัดแปลง เช่น การเจาะผนังหรือพื้น อาจทำให้เกิดความเสียหายกับโครงสร้าง Precast Concrete System ดังนั้นให้ทำการปรึกษาวิศวกรผู้ออกแบบก่อนเสมอ

q.jpg  การเจาะยึดอุปกรณ์ต่างๆ 
correct2-(1).jpg  การเจาะผนังเพื่อทำจุดยึด
- ให้เจาะด้วยสว่านเจาะคอนกรีตเท่านั้น
- โดยสามารถใช้พุกตั้งแต่ขนาด 1 ซม. จนถึง 1.5 ซม.
- ตำแหน่งเจาะต้องห่างจากช่องเปิดประตูหรือหน้าต่างอย่างน้อย 12 ซม.
- เนื่องจากชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป Precast Concrete System เป็นชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็ก จึงมีโอกาสเจาะกระทบกับเหล็กเสริมภายใน ซึ่งหากไม่สามารถเจาะต่อได้ ให้ขยับจุดเจาะในแนวทะแยง ห่างจากจุดเดิมประมาณ 3-5 ซม.
- การเก็บรูงานเจาะ กรณีที่ขนาดรูเจาะไม่เกิน 25 มม. สามารถใช้ปูนฉาบโครงสร้างในการเก็บรอยเจาะได้ และกรณีที่รูเจาะมีขนาดใหญ่เกิน 25 มม. ต้องทำการเข้าแบบเทปูน Non-Shrink

q.jpg  การเพิ่มช่องปลั๊กไฟ
correct2-(1).jpg  กรณีต้องการเพิ่มปลั๊กไฟ แนะนำให้เดินท่อไฟฟ้าและร้อยสายไฟแบบไม่ฝังผนัง (เดินลอย)   หรือกรณีที่ต้องการเพิ่มปลั๊กไฟ สามารถทำได้โดยการกรีด สกัด แล้วทำการเดินท่อไฟฟ้า จากนั้นเก็บงานโดยใช้ปูนฉาบโครงสร้าง และตกแต่งผิวด้วยปูนฉาบผิวบาง

DOWNLOAD

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ