View : 1432
เรื่อง: SCG Experience

สนุกกับเรื่องบ้าน: จะเปลี่ยนหลังคาใหม่ (Re-Roof) ต้องคำนึงถึงอะไร

หลังคา มีหน้าที่สำคัญที่ช่วยป้องกันแดดฝน เป็นองค์ประกอบขนาดใหญ่ที่บ่งบอกสไตล์บ้านและความชอบของเจ้าของบ้าน แต่หากวันใดมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนหลังคาใหม่ทั้งผืน (Re-Roof) ก็ต้องเตรียมพร้อมและเตรียมใจว่าจะสามารถทำได้หรือไม่

 
เรื่อง: SCG Experience

สนุกกับเรื่องบ้าน: จะเปลี่ยนหลังคาใหม่ (Re-Roof) ต้องคำนึงถึงอะไร

หลังคา มีหน้าที่สำคัญที่ช่วยป้องกันแดดฝน เป็นองค์ประกอบขนาดใหญ่ที่บ่งบอกสไตล์บ้านและความชอบของเจ้าของบ้าน แต่หากวันใดมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนหลังคาใหม่ทั้งผืน (Re-Roof) ก็ต้องเตรียมพร้อมและเตรียมใจว่าจะสามารถทำได้หรือไม่

 
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ