View : 1678

เปลี่ยนลุคให้บ้าน ด้วยวัสดุมุงหลังคาใหม่

เพราะหลังคาเป็นส่วนสำคัญของบ้านและมีรายละเอียดต่างๆ ซ่อนอยู่มากมาย หากต้องเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาใหม่ เจ้าของบ้านควรพิจารณาตั้งแต่การเลือกวัสดุที่จะนำมามุงใหม่ ระยะและองศาการมุง การรับน้ำหนัก สภาพของโครงสร้างเดิม รวมถึงการป้องกันความร้อน เพื่อให้การเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ทำไมต้องเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา
       
ทั้งๆ ที่งานหลังคาเป็นเรื่องซับซ้อน แต่เจ้าของบ้านหลายคนก็มีความจำเป็นหรือความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคานี้ อาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น

- ต้องการปรับเปลี่ยนลุคของหลังคาให้ดูใหม่  หรือดูทันสมัยมากขึ้น เช่น เปลี่ยนหลังคาเดิมที่เป็นลักษณะลอน มาเป็นแบบแผ่นเรียบตามสไตล์โมเดิร์น

เปลี่ยนจากกระเบื้องหลังคาคอนกรีตเป็นกระเบื้องหลังคาเซรามิก

- หลังคาบ้านเป็นกระเบื้องลอนคู่แบบเก่า ที่มีใยหินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งผสม และมีองศาในการมุงค่อนข้างต่ำ จึงต้องการเปลี่ยนเป็นวัสดุที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ รวมถึงมีน้ำหนักและองศาการมุงที่เหมาะสมกับโครงหลังคาเดิม  เช่น กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เมทัลชีท uPVC เป็นต้น

- โครงสร้างที่รับหลังคามีปัญหา สังเกตได้จากแผ่นวัสดุที่มุงแอ่นตัว ไม่ได้แนวระดับ  ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรปรึกษาวิศวกรโครงสร้างในการตรวจสอบ ทั้งนี้การเปลี่ยนวัสดุมักจะใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบากว่าวัสดุเดิมมุงทดแทน

โครงสร้างหลังคาที่มีปัญหา ทำให้แผ่นวัสดุมุงไม่ได้แนวระดับ  

เตรียมตัวอย่างไรก่อนตัดสินใจเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา
       
อันดับแรกเจ้าของบ้านควรศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุมุงหลังคาทั้งของเดิมและของใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเลือกใช้ นอกเหนือจากการเลือกรูปแบบกระเบื้องหลังคาที่ชอบ โดยเฉพาะข้อมูลในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้

1. ความลาดเอียงของวัสดุมุงหลังคาใหม่ เหมาะสมกับความลาดเอียงของโครงหลังคาเดิมที่มีอยู่หรือไม่ หากความลาดเอียงเดิมน้อยเกินไปอาจแก้ไขโดยการติดตั้งแผ่นรองใต้หลังคา (Roof Sarking) เพิ่มเติม หรือหากต้องการปรับองศาความลาดเอียงของหลังคาให้ชันขึ้นก็สามารถทำได้  ซึ่งควรปรึกษาวิศวกรโครงสร้าง เพื่อตรวจสอบโครงสร้างเดิมและออกแบบคำนวณโครงสร้างใหม่ให้เหมาะสม

ความลาดเอียงของหลังคา วัดจากอเสขึ้นไปถึงใต้จันทัน

2. น้ำหนักของวัสดุมุงใหม่ ไม่ควรมากกว่าน้ำหนักของวัสดุมุงเดิม (น้ำหนักต่อตารางเมตร) เช่น กระเบื้องหลังคาคอนกรีต น้ำหนักต่อตารางเมตรประมาณ 40 – 65 กก. กระเบื้องหลังคาเซรามิก น้ำหนักต่อตารางเมตรประมาณ 35 – 40 กก. กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ แบบแผ่นเรียบ  น้ำหนักต่อตารางเมตรประมาณ  28 กก. แบบลอน 16 กก. โดยควรพิจารณาเรื่องระยะแปประกอบด้วย เพราะระยะแปที่ห่างจะใช้จำนวนแปน้อยกว่าซึ่งส่งผลต่อน้ำหนักของวัสดุมุงและแปโดยรวมนั่นเอง 

3. ระยะแปเดิมเหมาะสมกับวัสดุใหม่ ที่จะมุงหรือไม่ เนื่องจากวัสดุมุงหลังคาแต่ละประเภทมักมีระยะแปที่แตกต่างกัน ซึ่งหากระยะแปเดิมไม่เหมาะสม ควรทำการเปลี่ยนแปใหม่ทดแทนการใช้ของเดิมซ้ำ  เพราะจุดยึดหรือรอยเชื่อมจะเป็นจุดที่ไม่แข็งแรงเหมือนเคย เช่น การรื้อแปเหล็กต้องใช้ไฟในการตัดรอยเชื่อมซึ่งทำให้เนื้อเหล็กสูญเสียความแข็งแรง หรือหากเป็นแปสำเร็จรูปกัลวาไนซ์ที่รื้อออกจะมีรูที่เกิดจากการยึดสกรู ซึ่งการยึดซ้ำรูเดิมจะไม่แข็งแรงตามมาตรฐาน เป็นต้น โดยแปใหม่ที่จะใช้นั้น หากเป็นแปสำเร็จรูป จะมีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว  แต่ควรคำนึงถึงระยะจันทันเดิมด้วย ส่วนแปเหล็ก มีความแข็งแรงสูง แต่ควรระวังเรื่องการติดตั้ง โดยเฉพาะรอยเชื่อมของเหล็ก และที่สำคัญต้องทำสีกันสนิมให้ทั่วถึง

การเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาใหม่ ต้องคำนึงถึงระยะแป และ องศาในการมุงหลังคาเป็นสำคัญ

วัสดุมุงหลังคามีให้เลือกหลากหลายประเภท หลากหลายรูปแบบ และหลากหลายสีสัน

       ลำดับต่อมาควรตรวจสอบสภาพโครงสร้างเดิมว่าอยู่ในสภาพที่ยังใช้งานต่อได้หรือไม่ ตั้งแต่ อเส จันทัน, แป, ตะเข้สัน, ตะเข้ราง ฯลฯ หากเป็นโครงไม้ควรตรวจสอบว่ามีปลวกกิน หรือเริ่มผุหรือไม่ หรือหากเป็นโครงเหล็กควรตรวจสอบว่าสนิมกัดกร่อนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้หากไม่แน่ใจควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ

       อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาใหม่ทั้งที ควรพิจารณาติดตั้งฉนวนกันความร้อนสำหรับหลังคาไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งนอกจากจะช่วยกันความร้อนแล้ว ยังช่วยกันเสียงรบกวนได้ดีในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในกรณีที่วัสดุมุงหลังคาใหม่สร้างเสียงรบกวน เช่น เมทัลชีท เป็นต้น นอกจากนี้ ควรปรึกษาวิศวกรหรือเลือกใช้บริการมุงหลังคาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จะช่วยแก้ปัญหาที่พบหน้างาน รวมถึงการติดตั้งที่ได้มาตรฐาน และการรับประกันผลงานในระยะยาว

 

วัสดุป้องกันความร้อนสำหรับหลังคา   

เปลี่ยนลุคให้บ้าน ด้วยวัสดุมุงหลังคาใหม่

เพราะหลังคาเป็นส่วนสำคัญของบ้านและมีรายละเอียดต่างๆ ซ่อนอยู่มากมาย หากต้องเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาใหม่ เจ้าของบ้านควรพิจารณาตั้งแต่การเลือกวัสดุที่จะนำมามุงใหม่ ระยะและองศาการมุง การรับน้ำหนัก สภาพของโครงสร้างเดิม รวมถึงการป้องกันความร้อน เพื่อให้การเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ทำไมต้องเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา
       
ทั้งๆ ที่งานหลังคาเป็นเรื่องซับซ้อน แต่เจ้าของบ้านหลายคนก็มีความจำเป็นหรือความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคานี้ อาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น

- ต้องการปรับเปลี่ยนลุคของหลังคาให้ดูใหม่  หรือดูทันสมัยมากขึ้น เช่น เปลี่ยนหลังคาเดิมที่เป็นลักษณะลอน มาเป็นแบบแผ่นเรียบตามสไตล์โมเดิร์น

เปลี่ยนจากกระเบื้องหลังคาคอนกรีตเป็นกระเบื้องหลังคาเซรามิก

- หลังคาบ้านเป็นกระเบื้องลอนคู่แบบเก่า ที่มีใยหินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งผสม และมีองศาในการมุงค่อนข้างต่ำ จึงต้องการเปลี่ยนเป็นวัสดุที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ รวมถึงมีน้ำหนักและองศาการมุงที่เหมาะสมกับโครงหลังคาเดิม  เช่น กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เมทัลชีท uPVC เป็นต้น

- โครงสร้างที่รับหลังคามีปัญหา สังเกตได้จากแผ่นวัสดุที่มุงแอ่นตัว ไม่ได้แนวระดับ  ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรปรึกษาวิศวกรโครงสร้างในการตรวจสอบ ทั้งนี้การเปลี่ยนวัสดุมักจะใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบากว่าวัสดุเดิมมุงทดแทน

โครงสร้างหลังคาที่มีปัญหา ทำให้แผ่นวัสดุมุงไม่ได้แนวระดับ  

เตรียมตัวอย่างไรก่อนตัดสินใจเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา
       
อันดับแรกเจ้าของบ้านควรศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุมุงหลังคาทั้งของเดิมและของใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเลือกใช้ นอกเหนือจากการเลือกรูปแบบกระเบื้องหลังคาที่ชอบ โดยเฉพาะข้อมูลในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้

1. ความลาดเอียงของวัสดุมุงหลังคาใหม่ เหมาะสมกับความลาดเอียงของโครงหลังคาเดิมที่มีอยู่หรือไม่ หากความลาดเอียงเดิมน้อยเกินไปอาจแก้ไขโดยการติดตั้งแผ่นรองใต้หลังคา (Roof Sarking) เพิ่มเติม หรือหากต้องการปรับองศาความลาดเอียงของหลังคาให้ชันขึ้นก็สามารถทำได้  ซึ่งควรปรึกษาวิศวกรโครงสร้าง เพื่อตรวจสอบโครงสร้างเดิมและออกแบบคำนวณโครงสร้างใหม่ให้เหมาะสม

ความลาดเอียงของหลังคา วัดจากอเสขึ้นไปถึงใต้จันทัน

2. น้ำหนักของวัสดุมุงใหม่ ไม่ควรมากกว่าน้ำหนักของวัสดุมุงเดิม (น้ำหนักต่อตารางเมตร) เช่น กระเบื้องหลังคาคอนกรีต น้ำหนักต่อตารางเมตรประมาณ 40 – 65 กก. กระเบื้องหลังคาเซรามิก น้ำหนักต่อตารางเมตรประมาณ 35 – 40 กก. กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ แบบแผ่นเรียบ  น้ำหนักต่อตารางเมตรประมาณ  28 กก. แบบลอน 16 กก. โดยควรพิจารณาเรื่องระยะแปประกอบด้วย เพราะระยะแปที่ห่างจะใช้จำนวนแปน้อยกว่าซึ่งส่งผลต่อน้ำหนักของวัสดุมุงและแปโดยรวมนั่นเอง 

3. ระยะแปเดิมเหมาะสมกับวัสดุใหม่ ที่จะมุงหรือไม่ เนื่องจากวัสดุมุงหลังคาแต่ละประเภทมักมีระยะแปที่แตกต่างกัน ซึ่งหากระยะแปเดิมไม่เหมาะสม ควรทำการเปลี่ยนแปใหม่ทดแทนการใช้ของเดิมซ้ำ  เพราะจุดยึดหรือรอยเชื่อมจะเป็นจุดที่ไม่แข็งแรงเหมือนเคย เช่น การรื้อแปเหล็กต้องใช้ไฟในการตัดรอยเชื่อมซึ่งทำให้เนื้อเหล็กสูญเสียความแข็งแรง หรือหากเป็นแปสำเร็จรูปกัลวาไนซ์ที่รื้อออกจะมีรูที่เกิดจากการยึดสกรู ซึ่งการยึดซ้ำรูเดิมจะไม่แข็งแรงตามมาตรฐาน เป็นต้น โดยแปใหม่ที่จะใช้นั้น หากเป็นแปสำเร็จรูป จะมีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว  แต่ควรคำนึงถึงระยะจันทันเดิมด้วย ส่วนแปเหล็ก มีความแข็งแรงสูง แต่ควรระวังเรื่องการติดตั้ง โดยเฉพาะรอยเชื่อมของเหล็ก และที่สำคัญต้องทำสีกันสนิมให้ทั่วถึง

การเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาใหม่ ต้องคำนึงถึงระยะแป และ องศาในการมุงหลังคาเป็นสำคัญ

วัสดุมุงหลังคามีให้เลือกหลากหลายประเภท หลากหลายรูปแบบ และหลากหลายสีสัน

       ลำดับต่อมาควรตรวจสอบสภาพโครงสร้างเดิมว่าอยู่ในสภาพที่ยังใช้งานต่อได้หรือไม่ ตั้งแต่ อเส จันทัน, แป, ตะเข้สัน, ตะเข้ราง ฯลฯ หากเป็นโครงไม้ควรตรวจสอบว่ามีปลวกกิน หรือเริ่มผุหรือไม่ หรือหากเป็นโครงเหล็กควรตรวจสอบว่าสนิมกัดกร่อนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้หากไม่แน่ใจควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ

       อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาใหม่ทั้งที ควรพิจารณาติดตั้งฉนวนกันความร้อนสำหรับหลังคาไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งนอกจากจะช่วยกันความร้อนแล้ว ยังช่วยกันเสียงรบกวนได้ดีในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในกรณีที่วัสดุมุงหลังคาใหม่สร้างเสียงรบกวน เช่น เมทัลชีท เป็นต้น นอกจากนี้ ควรปรึกษาวิศวกรหรือเลือกใช้บริการมุงหลังคาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จะช่วยแก้ปัญหาที่พบหน้างาน รวมถึงการติดตั้งที่ได้มาตรฐาน และการรับประกันผลงานในระยะยาว

 

วัสดุป้องกันความร้อนสำหรับหลังคา  

บทความที่แล้ว
สนุกกับเรื่องบ้าน: จะเปลี่ยนหลังคาใหม่ (Re-Roof) ต้องคำนึงถึงอะไร
003-สนุกกับเรื่องบ้าน-จะเปลี่ยนหลังคาใหม่-Re-Roof-ต้องคำนึงถึงอะไร.jpg


บทความถัดไป

เปลี่ยนหลังคาเก่า ด้วยวัสดุมุงใหม่ คงสไตล์เดิม 
005-เปลี่ยนหลังคาเก่า-ด้วยวัสดุมุงใหม่-คงสไตล์เดิม.jpg


  

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ