View : 964
เรื่อง: SCG Experience

“Starbucks รักษ์โลก” ร้านกาแฟสีเขียวเจ้าแรกของไทย

Starbucks ไม่เพียงแค่ผลิตเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ แต่ยังใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างร้านกาแฟสีเขียวรักษาสิ่งแวดล้อมเจ้าแรกของประเทศไทย   

       ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  เป็นปัญหาสากลระดับโลกที่องค์กรต่างๆ เริ่มหันมาให้ความสำคัญกันมากขึ้น   เช่นเดียวกับแบรนด์กาแฟเงือกเขียวอย่าง Starbucks ที่นอกจากจะสนับสนุนเลือกใช้เมล็ดกาแฟคุณภาพที่ปลูกโดยชาวไร่ในท้องถิ่น   ไม่ทำลายธรรมชาติ พัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตกรแล้ว ยังมีนโยบายการสร้างร้านกาแฟที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโลก ด้วยกลยุทธ์การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน ใช้ทรัพยากรในการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับธรรมชาติ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ  อาคารเขียว (Green Building)  

ภาพ: มีทั้งบรรยากาศความร่มรื่นภายนอกร้าน และการดึงเอาพลังงานแสงแดดธรรมชาติเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในอาคาร

ภาพ: มีทั้งบรรยากาศความร่มรื่นภายนอกร้าน และการดึงเอาพลังงานแสงแดดธรรมชาติเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในอาคาร

       แต่ไม่ได้แปลว่าทุกอาคารที่สร้างขึ้นด้วยแนวคิดรักษาสิ่งแวดล้อมจะได้ชื่อว่าเป็นอาคารเขียว เพราะจะต้องรับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจนสอบผ่านเกณฑ์การประเมินจาก  LEED  (Leadership in Energy and Environmental Design ) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องดีไซน์ การก่อสร้าง การบริหารดำเนินการ และการดูแลรักษา เน้นย้ำเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันปัจจุบันมีร้าน Starbucks ถึง 5 สาขาทีได้รับรางวัล LEED Certification  ทั้งในระดับ Certified ทั่วไป จนถึงระดับ Gold สูงสุดในภูมิภาคเอเชีย

ภาพ: คุณธนาศักดิ์ กุลรัตนรัก ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพ: บรรยากาศการตกแต่งภายในร้านกาแฟด้วยวัสดุจากธรรมชาติ ใช้โทนสีอบอุ่ดูเป็นกันเอง

       “เราตั้งใจที่จะให้ร้านใหม่ทุกร้านที่กำลังก่อสร้าง ได้มาตรฐานการรับรองจาก LEED ซึ่งเป็นมาตรฐานอาคารเขียวในระดับสากล ตามนโยบายของ Starbucks Global” คุณธนาศักดิ์ กุลรัตนรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต 

ภาพ: ลานจอดจักรยานใต้เงาต้นไม้ด้านหน้าร้าน รองรับลูกค้าที่ใช้ยานพาหนะประหยัดพลังงานเข้ามาแวะดื่มกาแฟ

       ร้านกาแฟ Starbucks ยังคงสนับสนุนการพัฒนา “ ร้านกาแฟสีเขียว “ ออกแบบอาคารประหยัดพลังงานเพื่อยื่นเสนอรอการพิจารณาการประเมินจาก LEED อีกกว่า 10 สาขา โดยที่ผ่านมาทางร้านสาขาต่างๆ ได้รับความช่วยเหลือจาก SCG Green Building Solution  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านอาคารสีเขียว ที่เข้ามาช่วยดูแลตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการออกแบบ ควบคุมก่อสร้างจนโครงการเสร็จสมบูรณ์ เป็นคู่หูที่ร่วมมือกันเพื่อสร้างอาคาร Eco แสดงความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้อยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน

       ใครที่สนใจอยากลองเข้าไปชมบรรยากาศร้านกาแฟสีเชียวทั้ง 5 สาขาที่ได้รับรางวัล ก็สามารถแวะไปได้ที่ สตาร์บัคส์ สาขาพอร์โต ชิโน่, สาขาคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์, สาขาเมกา บางนา , สาขาบ้านชาติ ,  และสาขาอินท์ พระราม 3 เลือกเข้าไปเยี่ยมเยียนตามสาขาใกล้บ้านของคุณได้เลย

 

เรื่อง: SCG Experience

“Starbucks รักษ์โลก” ร้านกาแฟสีเขียวเจ้าแรกของไทย

Starbucks ไม่เพียงแค่ผลิตเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ แต่ยังใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างร้านกาแฟสีเขียวรักษาสิ่งแวดล้อมเจ้าแรกของประเทศไทย   

       ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  เป็นปัญหาสากลระดับโลกที่องค์กรต่างๆ เริ่มหันมาให้ความสำคัญกันมากขึ้น   เช่นเดียวกับแบรนด์กาแฟเงือกเขียวอย่าง Starbucks ที่นอกจากจะสนับสนุนเลือกใช้เมล็ดกาแฟคุณภาพที่ปลูกโดยชาวไร่ในท้องถิ่น   ไม่ทำลายธรรมชาติ พัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตกรแล้ว ยังมีนโยบายการสร้างร้านกาแฟที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโลก ด้วยกลยุทธ์การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน ใช้ทรัพยากรในการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับธรรมชาติ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ  อาคารเขียว (Green Building)  

ภาพ: มีทั้งบรรยากาศความร่มรื่นภายนอกร้าน และการดึงเอาพลังงานแสงแดดธรรมชาติเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในอาคาร

ภาพ: มีทั้งบรรยากาศความร่มรื่นภายนอกร้าน และการดึงเอาพลังงานแสงแดดธรรมชาติเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในอาคาร

       แต่ไม่ได้แปลว่าทุกอาคารที่สร้างขึ้นด้วยแนวคิดรักษาสิ่งแวดล้อมจะได้ชื่อว่าเป็นอาคารเขียว เพราะจะต้องรับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจนสอบผ่านเกณฑ์การประเมินจาก  LEED  (Leadership in Energy and Environmental Design ) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องดีไซน์ การก่อสร้าง การบริหารดำเนินการ และการดูแลรักษา เน้นย้ำเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันปัจจุบันมีร้าน Starbucks ถึง 5 สาขาทีได้รับรางวัล LEED Certification  ทั้งในระดับ Certified ทั่วไป จนถึงระดับ Gold สูงสุดในภูมิภาคเอเชีย

ภาพ: คุณธนาศักดิ์ กุลรัตนรัก ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพ: บรรยากาศการตกแต่งภายในร้านกาแฟด้วยวัสดุจากธรรมชาติ ใช้โทนสีอบอุ่ดูเป็นกันเอง

       “เราตั้งใจที่จะให้ร้านใหม่ทุกร้านที่กำลังก่อสร้าง ได้มาตรฐานการรับรองจาก LEED ซึ่งเป็นมาตรฐานอาคารเขียวในระดับสากล ตามนโยบายของ Starbucks Global” คุณธนาศักดิ์ กุลรัตนรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต 

ภาพ: ลานจอดจักรยานใต้เงาต้นไม้ด้านหน้าร้าน รองรับลูกค้าที่ใช้ยานพาหนะประหยัดพลังงานเข้ามาแวะดื่มกาแฟ

       ร้านกาแฟ Starbucks ยังคงสนับสนุนการพัฒนา “ ร้านกาแฟสีเขียว “ ออกแบบอาคารประหยัดพลังงานเพื่อยื่นเสนอรอการพิจารณาการประเมินจาก LEED อีกกว่า 10 สาขา โดยที่ผ่านมาทางร้านสาขาต่างๆ ได้รับความช่วยเหลือจาก SCG Green Building Solution  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านอาคารสีเขียว ที่เข้ามาช่วยดูแลตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการออกแบบ ควบคุมก่อสร้างจนโครงการเสร็จสมบูรณ์ เป็นคู่หูที่ร่วมมือกันเพื่อสร้างอาคาร Eco แสดงความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้อยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน

       ใครที่สนใจอยากลองเข้าไปชมบรรยากาศร้านกาแฟสีเชียวทั้ง 5 สาขาที่ได้รับรางวัล ก็สามารถแวะไปได้ที่ สตาร์บัคส์ สาขาพอร์โต ชิโน่, สาขาคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์, สาขาเมกา บางนา , สาขาบ้านชาติ ,  และสาขาอินท์ พระราม 3 เลือกเข้าไปเยี่ยมเยียนตามสาขาใกล้บ้านของคุณได้เลย

 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ