View : 735
เรื่อง: SCG

โชว์รูม โตโยต้า นครชลบุรี
พลังขับเคลื่อนแห่งการพัฒนาอาคารเขียวประหยัดพลังงาน

อีกหนึ่งโครงการภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาเรื่องอาคารเขียวประหยัดพลังงาน โดย “SCG Green Building Solution”

       ด้วยแนวคิดที่มุ่งเน้นทางด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งผ่านสิ่งดีๆ ให้กับชุมชน โตโยต้า จึงมีความตั้งใจที่จะสร้างโชว์รูมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ อาคารเขียว (Green Building) หากแต่แนวคิดดังกล่าวไม่อาจเกิดขึ้นได้ ถ้าผู้แทนจำหน่าย (Dealer) ไม่เล็งเห็นถึงความสำคัญ ร.ต.ยงสิน ยุวธานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า นครชลบุรี จำกัด กล่าวว่า “ผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้และวิสัยทัศน์ ต่างเข้าใจสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้น ทั้งภาวะโลกร้อน และภัยธรรมชาติที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งเป็นการบอกกล่าวโดยกลายๆ ว่าเราควรจะต้องเดินไปในทิศทางไหน”

ภาพ: ร.ต.ยงสิน ยุวธานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า นครชลบุรี จำกัด

       แต่การทำอาคารเขียวที่ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยแนวคิดพื้นฐาน พร้อมการใช้งานที่ลงตัวและเหมาะสม ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ทั้งกระบวนการที่ยุ่งยาก มาตรฐานทางด้านวัสดุก่อสร้าง การประเมินคุณภาพที่ตรงตามข้อกำหนด รวมถึงระยะเวลาที่ทางโตโยต้าต้องการที่จะให้โชว์รูมแล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่จำกัด จึงเป็นเรื่องท้าทายในการหาทีมที่ปรึกษามาตอบสนองความต้องการนี้

       “เราไม่มีบริษัทที่ปรึกษาและไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรในระยะเวลาที่จำกัดเพียง 6-8 เดือน ซึ่งถือเป็นงานที่ท้าทายมากๆ” ร.ต.ยงสินกล่าวเพิ่มเติม

ภาพ: ภายในโชว์รูม โตโยต้า นครชลบุรี ที่ออกแบบให้เป็นอาคารประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

       ทุกครั้งที่ประสบกับปัญหาและความยากลำบาก สุดท้ายก็สามารถก้าวข้ามผ่านไปได้ด้วยดี เพราะได้ที่ปรึกษาที่ดีอย่าง SCG Green Building Solution ทีมงานดีมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง เข้ามาช่วยตอบโจทย์ทุกปัญหาและทุกๆ ความต้องการได้อย่างลงตัว ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านอาคารเขียวและความเข้าใจในวัสดุก่อสร้างเป็นอย่างดี ซึ่ง SCG Green Building Solution ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย

ภาพ: ร.ต.ยงสิน ยุวธานนท์  และอีกมุมหนึ่งภายในโชว์รูม โตโยต้า นครชลบุรี

       SCG Green Building Solution ให้คำปรึกษาและทำงานร่วมกับเราอย่างใกล้ชิด มีการให้คำแนะนำ ติดตามผล และตรวจประเมินอย่างเป็นระบบ ผมมองว่าการที่เราใช้ทั้งวัสดุและบริการที่ปรึกษาจากทาง SCG นั้น ช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี นอกจากนี้ทาง SCG Green Building Solution ยังช่วยดำเนินการในเรื่องของเอกสารการยื่นขอรับรองมาตรฐานอาคารเขียวตั้งแต่ต้นจนจบ มีความพยายามด้านการประเมินที่สามารถยกระดับการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานให้สูงขึ้นไปถึงระดับ Gold ซึ่งเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่ง” ร.ต.ยงสินกล่าว

ภาพ:โชว์รูม โตโยต้า นครชลบุรี  อาคารเขียวประหยัดพลังงาน

       การพัฒนาอาคารเขียวสำหรับ โชว์รูม โตโยต้า นครชลบุรี มีข้อดีที่เห็นได้ชัดเจนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการประหยัดพลังงานจากวัสดุและเทคโนโลยีที่เลือกใช้ บริเวณโดยรอบโชว์รูมยังมีความร่มรื่นมากขึ้น ความร้อนสะสมภายในตัวอาคารลดลง มีการเติมอากาศจากภายนอกเข้ามาด้วย ช่วยให้เกิดการถ่ายเทไหลเวียนและสามารถระบายอากาศได้ดีขึ้น ส่งผลให้บุคลากรในองค์กรและลูกค้าที่เข้ามาแวะเวียนเยี่ยมชมภายในโชว์รูมได้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชุมชน เป็นแรงขับเคลื่อนชุมชนโดยรอบไปด้วยในทางหนึ่ง


ภาพ:โชว์รูม โตโยต้า นครชลบุรี ได้ยกระดับอาคารเขียวประหยัดพลังงานไปถึงระดับ Gold

นี่คืออีกหนึ่งมุมมองของผู้มีวิสัยทัศน์ โดยหวังส่งมอบแนวทางการใส่ใจในคุณภาพชีวิตที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ดี ก่อให้เกิดการพัฒนาอาคารและพื้นที่โดยรอบให้เป็นอาคารเขียวประหยัดพลังงาน อีกทั้งยังสามารถต่อยอดแนวความคิดนี้ออกไปได้อย่างสร้างสรรค์ในอนาคต โดยมี SCG Green Building Solution เดินเคียงข้างในฐานะพันธมิตรเพื่อการพัฒนาอาคารเขียวประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

อ่านข้อมูลบริการให้คำปรึกษาก่อสร้างอาคาเขียว (Green Building) เพิ่มเติม คลิกที่นี่

เรื่อง: SCG

โชว์รูม โตโยต้า นครชลบุรี
พลังขับเคลื่อนแห่งการพัฒนาอาคารเขียวประหยัดพลังงาน

อีกหนึ่งโครงการภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาเรื่องอาคารเขียวประหยัดพลังงาน โดย “SCG Green Building Solution”

       ด้วยแนวคิดที่มุ่งเน้นทางด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งผ่านสิ่งดีๆ ให้กับชุมชน โตโยต้า จึงมีความตั้งใจที่จะสร้างโชว์รูมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ อาคารเขียว (Green Building) หากแต่แนวคิดดังกล่าวไม่อาจเกิดขึ้นได้ ถ้าผู้แทนจำหน่าย (Dealer) ไม่เล็งเห็นถึงความสำคัญ ร.ต.ยงสิน ยุวธานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า นครชลบุรี จำกัด กล่าวว่า “ผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้และวิสัยทัศน์ ต่างเข้าใจสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้น ทั้งภาวะโลกร้อน และภัยธรรมชาติที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งเป็นการบอกกล่าวโดยกลายๆ ว่าเราควรจะต้องเดินไปในทิศทางไหน”

ภาพ: ร.ต.ยงสิน ยุวธานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า นครชลบุรี จำกัด

       แต่การทำอาคารเขียวที่ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยแนวคิดพื้นฐาน พร้อมการใช้งานที่ลงตัวและเหมาะสม ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ทั้งกระบวนการที่ยุ่งยาก มาตรฐานทางด้านวัสดุก่อสร้าง การประเมินคุณภาพที่ตรงตามข้อกำหนด รวมถึงระยะเวลาที่ทางโตโยต้าต้องการที่จะให้โชว์รูมแล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่จำกัด จึงเป็นเรื่องท้าทายในการหาทีมที่ปรึกษามาตอบสนองความต้องการนี้

       “เราไม่มีบริษัทที่ปรึกษาและไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรในระยะเวลาที่จำกัดเพียง 6-8 เดือน ซึ่งถือเป็นงานที่ท้าทายมากๆ” ร.ต.ยงสินกล่าวเพิ่มเติม

ภาพ: ภายในโชว์รูม โตโยต้า นครชลบุรี ที่ออกแบบให้เป็นอาคารประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

       ทุกครั้งที่ประสบกับปัญหาและความยากลำบาก สุดท้ายก็สามารถก้าวข้ามผ่านไปได้ด้วยดี เพราะได้ที่ปรึกษาที่ดีอย่าง SCG Green Building Solution ทีมงานดีมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง เข้ามาช่วยตอบโจทย์ทุกปัญหาและทุกๆ ความต้องการได้อย่างลงตัว ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านอาคารเขียวและความเข้าใจในวัสดุก่อสร้างเป็นอย่างดี ซึ่ง SCG Green Building Solution ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย

ภาพ: ร.ต.ยงสิน ยุวธานนท์  และอีกมุมหนึ่งภายในโชว์รูม โตโยต้า นครชลบุรี

       SCG Green Building Solution ให้คำปรึกษาและทำงานร่วมกับเราอย่างใกล้ชิด มีการให้คำแนะนำ ติดตามผล และตรวจประเมินอย่างเป็นระบบ ผมมองว่าการที่เราใช้ทั้งวัสดุและบริการที่ปรึกษาจากทาง SCG นั้น ช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี นอกจากนี้ทาง SCG Green Building Solution ยังช่วยดำเนินการในเรื่องของเอกสารการยื่นขอรับรองมาตรฐานอาคารเขียวตั้งแต่ต้นจนจบ มีความพยายามด้านการประเมินที่สามารถยกระดับการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานให้สูงขึ้นไปถึงระดับ Gold ซึ่งเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่ง” ร.ต.ยงสินกล่าว

ภาพ:โชว์รูม โตโยต้า นครชลบุรี  อาคารเขียวประหยัดพลังงาน

       การพัฒนาอาคารเขียวสำหรับ โชว์รูม โตโยต้า นครชลบุรี มีข้อดีที่เห็นได้ชัดเจนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการประหยัดพลังงานจากวัสดุและเทคโนโลยีที่เลือกใช้ บริเวณโดยรอบโชว์รูมยังมีความร่มรื่นมากขึ้น ความร้อนสะสมภายในตัวอาคารลดลง มีการเติมอากาศจากภายนอกเข้ามาด้วย ช่วยให้เกิดการถ่ายเทไหลเวียนและสามารถระบายอากาศได้ดีขึ้น ส่งผลให้บุคลากรในองค์กรและลูกค้าที่เข้ามาแวะเวียนเยี่ยมชมภายในโชว์รูมได้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชุมชน เป็นแรงขับเคลื่อนชุมชนโดยรอบไปด้วยในทางหนึ่ง


ภาพ:โชว์รูม โตโยต้า นครชลบุรี ได้ยกระดับอาคารเขียวประหยัดพลังงานไปถึงระดับ Gold

นี่คืออีกหนึ่งมุมมองของผู้มีวิสัยทัศน์ โดยหวังส่งมอบแนวทางการใส่ใจในคุณภาพชีวิตที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ดี ก่อให้เกิดการพัฒนาอาคารและพื้นที่โดยรอบให้เป็นอาคารเขียวประหยัดพลังงาน อีกทั้งยังสามารถต่อยอดแนวความคิดนี้ออกไปได้อย่างสร้างสรรค์ในอนาคต โดยมี SCG Green Building Solution เดินเคียงข้างในฐานะพันธมิตรเพื่อการพัฒนาอาคารเขียวประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

อ่านข้อมูลบริการให้คำปรึกษาก่อสร้างอาคาเขียว (Green Building) เพิ่มเติม คลิกที่นี่

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ