View : 134

บ้านที่มีแนวคิดนอกกรอบหลังนี้ออกแบบเพื่อเจ้าของบ้านซึ่งเป็นผู้สูงอายุ 2 คน ตั้งอยู่ที่ Yagiyama hilly ประเทศญี่ปุ่น ออกแบบโดยสถาปนิกชาวญี่ปุ่นชื่อ Kazuya Saito ตั้งใจให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่อบอุ่นด้วยบรรยากาศที่เหมาะสม การนำธรรมชาติเข้ามาภายในเพื่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย เป็นสิ่งที่สถาปนิกนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ เพราะผู้สูงอายุนั้นต้องการบรรกาศที่น่าอยู่ ผ่อนคลาย และใกล้ชิดธรรมชาติเพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ที่อาจบั่นทอนความรู้สึกมากนัก

เนื่องจากบ้านตั้งอยู่ใกล้กับบ้านของลูกชายอยู่แล้ว การดูแลและการเยี่ยมเยียนจึงเป็นเรื่องง่าย ฉะนั้นบ้านหลังนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อความเป็นส่วนตัวของเจ้าของบ้านอย่างแท้จริง


เป็นส่วนตัวแต่ไม่อึดอัด

แนวคิดเรื่องการสร้างพื้นที่ส่วนตัวภายในด้วยสวนและต้นไม้คือแนวคิดของบ้านหลังนี้ ตัวบ้านชั้นเดียวรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ดูภายนอกเหมือนจะทึบตันอึดอัด แต่เมื่อเข้าไปภายในบ้าน ก็จะพบว่าผนังที่เว้าเข้าไปกลายเป็นกระจก และช่องแสงที่เปิดรับแสงธรรมชาติที่หลังคา ช่วยให้บ้านหลังนี้น่าอยู่และดูสบายตา เป็นการเปิดสู่ภายในที่สร้างความเป็นส่วนตัว และไม่รู้สึกอึดอัด

 

ช่องแสงธรรมชาติหลายแห่งทั่วบ้าน ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย

วัสดุที่สื่อถึงความปลอดภัย

บ้านหลังนี้ไม่ปูพรม เพราะพรมปูพื้นแบบเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมที่เห็นตามห้องรับแขกนั้น ไม่เหมาะสำหรับบ้านผู้สูงอายุ ควรเอาออกไปเสีย เพราะจะทำให้ผู้สูงอายุสะดุดขอบของพรมที่มีความหนา หรือพรมอาจมีการย่น ไถลจนหกล้มได้ หากชอบอยากจะใช้พรมต้องเอาเทปสองหน้ายึดกับพื้นให้แน่นจริงๆ เสียก่อน ถ้าพื้นเป็นกระเบื้อง ควรใช้กระเบื้องแบบไม่ลื่น ไม่ว่าจะเป็นห้องใดก็ตาม ไม่เฉพาะห้องน้ำ วัสดุไม้กับคอนกรีตเปลือยผิวเป็นวัสดุหลักของบ้านนี้ ซึ่งเป็นวัสดุที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นน่าอยู่ และมีพื้นผิวที่ไม่ลื่นด้วย ส่วนระดับภายในบ้านที่เท่ากันทั้งบ้านแม้แต่ห้องน้ำ เหมาะสำหรับบ้านผู้สูงอายุเพราะง่ายต่อการเดินหรือใช้รถเข็น

จะเห็นได้ว่า แม้รูปแบบบ้านจะดูทันสมัย แต่เมื่อดูที่รายละเอียด บ้านหลังนี้ก็เหมาะกับบ้านสำหรับผู้สูงอายุจริงๆ
เรื่อง: เอกราช ลักษณสัมฤทธิ์

บ้านคิดนอกกรอบ
ออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ

บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่อบอุ่น และถูกออกแบบมาเพื่อความเป็นส่วนตัวของเจ้าของบ้านอย่างแท้จริง

ตัวบ้านชั้นเดียวทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส

แสงสว่างกับผู้สูงอายุ

ระบบแสงสว่างในบ้านผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่สำคัญมาก มีหลักอยู่สองประการคือ ประการที่หนึ่ง แสงสว่างต้องมีมากกว่าปกติ เพราะคนสูงอายุเลนซ์ตาขุ่น รับแสงได้น้อยลง จะให้ดีติดไฟบอกทางที่เรียกว่า night light ไว้ทั่วบ้าน ประการที่สอง ต้นแสงต้องไม่อยู่ในตำแหน่งที่แยงตา โดยเฉพาะเวลาเดินขึ้นหรือลงบันได ต้องไม่เห็นหลอดไฟ เพราะตาของผู้สูงอายุนี้ม่านตาจะหดขยายเพื่อตอบสนองต่อแสงได้ช้า ถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวเมื่อมองหลอดไฟ ม่านตาจะหดพรึ่บไม่ให้แสงเข้าไปถึงจอประสาทตามาก พอหันไปมองที่มืดม่านตาก็จะถ่างขยายฟึบเพื่อให้แสงเข้าไปหาจอประสาทตาได้มากที่สุด แต่ม่านตาของผู้สูงอายุไม่ไวเช่นนั้น เมื่อผู้สูงอายุมองแสงสว่าง ตาจะพร่ามองอะไรไม่เห็นไปหลายวินาที และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

สำหรับบ้านหลังนี้ ออกแบบเป็นบ้านชั้นเดียวเพื่อลดปัญหาการเดินสัญจรขึ้นลงระหว่างชั้นซึ่งอาจเกิดอันตรายได้ และมีการเน้นแสงสว่างที่ได้จากธรรมชาติมากที่สุด ในเวลากลางวันก็ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟ เพราะบ้านหลังนี้ได้ออกแบบช่องแสงธรรมชาติไว้หลายแห่ง ในตำแหน่งที่ต้องการแสงสว่างมากๆ เช่น ห้องรับประทานอาหาร ทางเดินภายใน และห้องพักผ่อน เมื่อมีแสงสว่างทั่วทั้งบ้าน ผู้สูงอายุก็ไม่ต้องปรับสายตาระหว่างมืดและสว่างมากนัก ทำให้การเดินภายในบ้านนั้นปลอดภัยขึ้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
www.dezeen.com

เรื่อง: เอกราช ลักษณสัมฤทธิ์

บ้านคิดนอกกรอบ
ออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ

บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่อบอุ่น และถูกออกแบบมาเพื่อความเป็นส่วนตัวของเจ้าของบ้านอย่างแท้จริง

ตัวบ้านชั้นเดียวทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส

บ้านที่มีแนวคิดนอกกรอบหลังนี้ออกแบบเพื่อเจ้าของบ้านซึ่งเป็นผู้สูงอายุ 2 คน ตั้งอยู่ที่ Yagiyama hilly ประเทศญี่ปุ่น ออกแบบโดยสถาปนิกชาวญี่ปุ่นชื่อ Kazuya Saito ตั้งใจให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่อบอุ่นด้วยบรรยากาศที่เหมาะสม การนำธรรมชาติเข้ามาภายในเพื่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย เป็นสิ่งที่สถาปนิกนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ เพราะผู้สูงอายุนั้นต้องการบรรกาศที่น่าอยู่ ผ่อนคลาย และใกล้ชิดธรรมชาติเพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ที่อาจบั่นทอนความรู้สึกมากนัก

เนื่องจากบ้านตั้งอยู่ใกล้กับบ้านของลูกชายอยู่แล้ว การดูแลและการเยี่ยมเยียนจึงเป็นเรื่องง่าย ฉะนั้นบ้านหลังนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อความเป็นส่วนตัวของเจ้าของบ้านอย่างแท้จริง


เป็นส่วนตัวแต่ไม่อึดอัด

แนวคิดเรื่องการสร้างพื้นที่ส่วนตัวภายในด้วยสวนและต้นไม้คือแนวคิดของบ้านหลังนี้ ตัวบ้านชั้นเดียวรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ดูภายนอกเหมือนจะทึบตันอึดอัด แต่เมื่อเข้าไปภายในบ้าน ก็จะพบว่าผนังที่เว้าเข้าไปกลายเป็นกระจก และช่องแสงที่เปิดรับแสงธรรมชาติที่หลังคา ช่วยให้บ้านหลังนี้น่าอยู่และดูสบายตา เป็นการเปิดสู่ภายในที่สร้างความเป็นส่วนตัว และไม่รู้สึกอึดอัด

 

ช่องแสงธรรมชาติหลายแห่งทั่วบ้าน ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย

แสงสว่างกับผู้สูงอายุ

ระบบแสงสว่างในบ้านผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่สำคัญมาก มีหลักอยู่สองประการคือ ประการที่หนึ่ง แสงสว่างต้องมีมากกว่าปกติ เพราะคนสูงอายุเลนซ์ตาขุ่น รับแสงได้น้อยลง จะให้ดีติดไฟบอกทางที่เรียกว่า night light ไว้ทั่วบ้าน ประการที่สอง ต้นแสงต้องไม่อยู่ในตำแหน่งที่แยงตา โดยเฉพาะเวลาเดินขึ้นหรือลงบันได ต้องไม่เห็นหลอดไฟ เพราะตาของผู้สูงอายุนี้ม่านตาจะหดขยายเพื่อตอบสนองต่อแสงได้ช้า ถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวเมื่อมองหลอดไฟ ม่านตาจะหดพรึ่บไม่ให้แสงเข้าไปถึงจอประสาทตามาก พอหันไปมองที่มืดม่านตาก็จะถ่างขยายฟึบเพื่อให้แสงเข้าไปหาจอประสาทตาได้มากที่สุด แต่ม่านตาของผู้สูงอายุไม่ไวเช่นนั้น เมื่อผู้สูงอายุมองแสงสว่าง ตาจะพร่ามองอะไรไม่เห็นไปหลายวินาที และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

สำหรับบ้านหลังนี้ ออกแบบเป็นบ้านชั้นเดียวเพื่อลดปัญหาการเดินสัญจรขึ้นลงระหว่างชั้นซึ่งอาจเกิดอันตรายได้ และมีการเน้นแสงสว่างที่ได้จากธรรมชาติมากที่สุด ในเวลากลางวันก็ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟ เพราะบ้านหลังนี้ได้ออกแบบช่องแสงธรรมชาติไว้หลายแห่ง ในตำแหน่งที่ต้องการแสงสว่างมากๆ เช่น ห้องรับประทานอาหาร ทางเดินภายใน และห้องพักผ่อน เมื่อมีแสงสว่างทั่วทั้งบ้าน ผู้สูงอายุก็ไม่ต้องปรับสายตาระหว่างมืดและสว่างมากนัก ทำให้การเดินภายในบ้านนั้นปลอดภัยขึ้น

วัสดุที่สื่อถึงความปลอดภัย

บ้านหลังนี้ไม่ปูพรม เพราะพรมปูพื้นแบบเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมที่เห็นตามห้องรับแขกนั้น ไม่เหมาะสำหรับบ้านผู้สูงอายุ ควรเอาออกไปเสีย เพราะจะทำให้ผู้สูงอายุสะดุดขอบของพรมที่มีความหนา หรือพรมอาจมีการย่น ไถลจนหกล้มได้ หากชอบอยากจะใช้พรมต้องเอาเทปสองหน้ายึดกับพื้นให้แน่นจริงๆ เสียก่อน ถ้าพื้นเป็นกระเบื้อง ควรใช้กระเบื้องแบบไม่ลื่น ไม่ว่าจะเป็นห้องใดก็ตาม ไม่เฉพาะห้องน้ำ วัสดุไม้กับคอนกรีตเปลือยผิวเป็นวัสดุหลักของบ้านนี้ ซึ่งเป็นวัสดุที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นน่าอยู่ และมีพื้นผิวที่ไม่ลื่นด้วย ส่วนระดับภายในบ้านที่เท่ากันทั้งบ้านแม้แต่ห้องน้ำ เหมาะสำหรับบ้านผู้สูงอายุเพราะง่ายต่อการเดินหรือใช้รถเข็น

จะเห็นได้ว่า แม้รูปแบบบ้านจะดูทันสมัย แต่เมื่อดูที่รายละเอียด บ้านหลังนี้ก็เหมาะกับบ้านสำหรับผู้สูงอายุจริงๆ
ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
www.dezeen.com

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ