View : 40

เพราะคำว่า “บ้าน” ต่างจากอาคารประเภทอื่น อาคารสาธารณะอาจต้องการความโดดเด่น ความสง่างาม แต่ “บ้าน” เป็นอะไรที่ตรงข้ามกัน มันควรจะสงบ เรียบง่าย และมีความพอดี เข้าใจผู้อยู่อาศัยใหม่และผู้อาศัยเดิม รวมถึงผู้อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุ เช่นเดียวกับบ้านที่จะพาไปชมนี้
 
บ้านของคนรักต้นไม้และรักคนรอบข้าง แม้ว่าเจ้าของบ้านจะไม่ได้มีหน้าที่การงานหรืออาชีพเกี่ยวกับต้นไม้ แต่ด้วยความที่เป็นคนรักธรรมชาติและเคารพในคุณค่าของต้นไม้เหล่านี้ Rowan Moore เจ้าของบ้านชาวอังกฤษผู้นี้ ก็ตั้งใจสร้างบ้านให้ต้นไม้เป็นพระเอก Rowan Moore เป็นคอลัมนิสต์ให้กับนิตยสารเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมอย่าง Blueprint จึงไม่แปลกเลยที่เขาจะเข้าใจในงานสถาปัตยกรรม และทำงานร่วมกับบริษัทสถาปนิกนาม 6a Architects ได้เป็นอย่างดี
 
บ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นภายในพื้นที่สวนของบ้านหลังเดิม โดยเชื่อมต่อกันอย่างลงตัวด้วยรูปทรงอาคารแปลกตา บ้านเดิมซึ่งเป็นบ้านของพ่อแม่ที่อยู่ด้านหลังของบ้าน และเจ้าของบ้านต้องการสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งเพื่อให้การใช้งานนั้นเหมาะสมลงตัว เป็นมิตรกับธรรมชาติ และตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ บ้านหลังนี้มีความพิเศษที่เคารพทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบพื้น ทางเดินต่างๆ ที่เป็นทางลาด เพื่อให้แม่ที่ต้องใช้รถเข็นคนชรา สามารถไปในทุกๆ ส่วนของบ้านได้ และอีกหนึ่งสิ่งคือต้นไม้ ซึ่งผู้ออกแบบเห็นตรงกับเจ้าของบ้านว่าจะไม่ตัดทิ้ง เก็บต้นไม้ใหญ่กลางสวนไว้ และออกแบบบ้านให้หลบหลีก แนบอิงกับต้นไม้นี้แทน
 
ผนังภายนอกเป็นไม้เก่าซึ่งมีอยู่แล้ว ประหยัดและไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรเพิ่ม ไม้เก่านี้ใช้ทั้งภายนอกและภายใน แต่ภายในทำสีใหม่เป็นสีขาว เพื่อความสะอาดตาและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ส่วนที่คงต้นไม้เดิมเอาไว้ ถูกออกแบบเป็นระเบียงพักผ่อนของบ้าน โค้งรับกับรัศมีของต้นไม้ได้เป็นอย่างดี

ที่มาภาพ: Johan Dehlin

สิ่งที่ควรคำนึงถึงมากที่สุดเมื่อคิดจะสร้างบ้านสักหลังคือเรื่องของผู้ใช้งาน และสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ ควรมองว่าจะมีใครบ้างที่จะเข้ามาใช้งานบ้านหลังนี้ ต้องออกแบบสิ่งสำนวยความสะดวกและใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ พื้นที่รอบบ้านหากมีต้นไม้เดิมอยู่และเป็นต้นไม้ใหญ่ ควรพิจารณาเก็บไว้เป็นอันดับแรก หากไม่ใช่ต้นไม้ที่อาจส่งผลเสียต่อบ้านอย่างต้นโพหรือต้นไทรแล้ว ต้นไม้จะช่วยให้บ้านน่าอยู่ขึ้นมาก
 
คิดจะสร้างบ้าน อย่างลืมมองรอบตัว ขีดเส้นใต้สิ่งที่สำคัญแล้วค่อยๆ คิดออกแบบนะครับ แล้วจะได้บ้านน่าอยู่แบบนี้ไม่ยากเลย

 


 

เรื่อง: Chalam

บ้านท่ามกลางต้นไม้
และใส่ใจผู้สูงอายุ

ที่มาภาพ: Johan Dehlin

ที่มาภาพ: Johan Dehlin

แปลนของบ้านหลังใหม่ ถูกออกแบบให้หลบหลีก แนบอิง โค้งสอดรับไปกับต้นไม้และสวนของบ้านหลังเดิม

ที่มาภาพ: Johan Dehlin

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
www.dezeen.com
www.johandehlin.com

เรื่อง: Chalam

บ้านท่ามกลางต้นไม้
และใส่ใจผู้สูงอายุ

ที่มาภาพ: Johan Dehlin

ที่มาภาพ: Johan Dehlin

เพราะคำว่า “บ้าน” ต่างจากอาคารประเภทอื่น อาคารสาธารณะอาจต้องการความโดดเด่น ความสง่างาม แต่ “บ้าน” เป็นอะไรที่ตรงข้ามกัน มันควรจะสงบ เรียบง่าย และมีความพอดี เข้าใจผู้อยู่อาศัยใหม่และผู้อาศัยเดิม รวมถึงผู้อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุ เช่นเดียวกับบ้านที่จะพาไปชมนี้
 
บ้านของคนรักต้นไม้และรักคนรอบข้าง แม้ว่าเจ้าของบ้านจะไม่ได้มีหน้าที่การงานหรืออาชีพเกี่ยวกับต้นไม้ แต่ด้วยความที่เป็นคนรักธรรมชาติและเคารพในคุณค่าของต้นไม้เหล่านี้ Rowan Moore เจ้าของบ้านชาวอังกฤษผู้นี้ ก็ตั้งใจสร้างบ้านให้ต้นไม้เป็นพระเอก Rowan Moore เป็นคอลัมนิสต์ให้กับนิตยสารเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมอย่าง Blueprint จึงไม่แปลกเลยที่เขาจะเข้าใจในงานสถาปัตยกรรม และทำงานร่วมกับบริษัทสถาปนิกนาม 6a Architects ได้เป็นอย่างดี
 
บ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นภายในพื้นที่สวนของบ้านหลังเดิม โดยเชื่อมต่อกันอย่างลงตัวด้วยรูปทรงอาคารแปลกตา บ้านเดิมซึ่งเป็นบ้านของพ่อแม่ที่อยู่ด้านหลังของบ้าน และเจ้าของบ้านต้องการสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งเพื่อให้การใช้งานนั้นเหมาะสมลงตัว เป็นมิตรกับธรรมชาติ และตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ บ้านหลังนี้มีความพิเศษที่เคารพทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบพื้น ทางเดินต่างๆ ที่เป็นทางลาด เพื่อให้แม่ที่ต้องใช้รถเข็นคนชรา สามารถไปในทุกๆ ส่วนของบ้านได้ และอีกหนึ่งสิ่งคือต้นไม้ ซึ่งผู้ออกแบบเห็นตรงกับเจ้าของบ้านว่าจะไม่ตัดทิ้ง เก็บต้นไม้ใหญ่กลางสวนไว้ และออกแบบบ้านให้หลบหลีก แนบอิงกับต้นไม้นี้แทน
 
ผนังภายนอกเป็นไม้เก่าซึ่งมีอยู่แล้ว ประหยัดและไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรเพิ่ม ไม้เก่านี้ใช้ทั้งภายนอกและภายใน แต่ภายในทำสีใหม่เป็นสีขาว เพื่อความสะอาดตาและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ส่วนที่คงต้นไม้เดิมเอาไว้ ถูกออกแบบเป็นระเบียงพักผ่อนของบ้าน โค้งรับกับรัศมีของต้นไม้ได้เป็นอย่างดี

ที่มาภาพ: Johan Dehlin

แปลนของบ้านหลังใหม่ ถูกออกแบบให้หลบหลีก แนบอิง โค้งสอดรับไปกับต้นไม้และสวนของบ้านหลังเดิม

ที่มาภาพ: Johan Dehlin

สิ่งที่ควรคำนึงถึงมากที่สุดเมื่อคิดจะสร้างบ้านสักหลังคือเรื่องของผู้ใช้งาน และสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ ควรมองว่าจะมีใครบ้างที่จะเข้ามาใช้งานบ้านหลังนี้ ต้องออกแบบสิ่งสำนวยความสะดวกและใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ พื้นที่รอบบ้านหากมีต้นไม้เดิมอยู่และเป็นต้นไม้ใหญ่ ควรพิจารณาเก็บไว้เป็นอันดับแรก หากไม่ใช่ต้นไม้ที่อาจส่งผลเสียต่อบ้านอย่างต้นโพหรือต้นไทรแล้ว ต้นไม้จะช่วยให้บ้านน่าอยู่ขึ้นมาก
 
คิดจะสร้างบ้าน อย่างลืมมองรอบตัว ขีดเส้นใต้สิ่งที่สำคัญแล้วค่อยๆ คิดออกแบบนะครับ แล้วจะได้บ้านน่าอยู่แบบนี้ไม่ยากเลย

 


 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
www.dezeen.com
www.johandehlin.com

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ