View : 32

ห้องครัวเป็นห้องที่ใช้ในการปรุงอาหาร รวมถึงสร้างจินตนาการในการคิดค้นเมนูใหม่ๆ หากเป็นห้องที่ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการใช้งานด้วยแล้ว การปรับเฟอร์นิเจอร์หรือเตรียมอุปกรณ์ทำครัวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุได้ เพื่อให้พวกเขามีกิจกรรมการปรุงอาหารด้วยตนเองเพื่อไม่ให้เหงา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แถมยังภูมิใจอีกด้วย ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากทีเดียว

 

ห้องครัวที่ทุกคนในบ้านสามารถใช้งานได้
ที่มาภาพ: http://community.akanek.com/

เคาน์เตอร์ครัวที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถเข็น
ที่มาภาพ: www.peerawich.com

สิ่งที่ต้องระวังคือ เตา ควรเลือกประเภทที่มีโอกาสน้อยที่สุดที่จะทำให้เกิดอันตรายหรือเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งในปัจจุบันมีเตาแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน

เนื่องจากให้ความร้อนโดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็ก ระหว่างเตาแม่เหล็กไฟฟ้าและภาชนะที่เหนี่ยวนำไฟฟ้า เช่นเหล็กหรือสเตนเลสบางชนิด หากมีการเปิดเตาทิ้งไว้และไม่มีภาขนะใดๆ ที่สามารถทำการเหนี่ยวนำได้ตั้งอยู่บนเตาแล้วนั้น เตาจะไม่ทำงาน เช่นเดียวกับร่างกายของคนเรา เมื่อไปสัมผัสโดนเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเตาก็จะไม่ปฏิกิริยา จึงมีความปลอดภัยมากกว่าเตาโดยทั่วไป
 
ภายในห้องครัวควรมีระบบระบายอากาศดี อาจมีหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ หรือมีเครื่องดูดควันยามทำอาหาร มีแสงสว่างจากธรรมชาติ และไฟส่องสว่างเฉพาะจุดเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน นอกจากนี้การตกแต่งยังช่วยเพิ่มบรรยากาศในการทำอาหารและความมีชีวิตชีวาของห้องครัว สร้างแรงกระตุ้นให้อยากทำอาหารอีกด้วย

 

 

เรื่อง: SCG Experience

ห้องครัว หัวใจสำคัญสร้างสรรค์เมนูของผู้สูงอายุ

แบบห้องครัวเพื่อผู้สูงอายุ ต้องมีลักษณะอย่างไร มาดูกัน

ตัวอย่างพื้นห้องครัวผิวสัมผัสเรียบแต่ไม่ลื่น (แนะนำให้ใช้วัสดุพื้นที่มีค่าการกันลื่นตั้งแต่ R10 ขั้นไป แต่ค่า R ยิ่งมาก การทำความสะอาดจะยิ่งมากตาม การเลือกใช้วัสดุจึงต้องเลือกให้ตรงตามความต้องการแต่ละบ้าน)
ที่มาภาพ: www.cotto.co.th

ตู้แบบแขวนผนังที่สามารถปรับระดับความสูงต่ำ ให้สามารถใช้งานได้ง่ายด้วยแรงเพียงเล็กน้อย
ที่มาภาพ: (ขวา) www.peerawich.com (ซ้าย) www.ud.org.tw


เริ่มตั้งแต่ตำแหน่งของห้องครัวที่สะดวกสบายในการเข้าถึง การเก็บของให้เป็นระเบียบเข้าที่เข้าทาง ไม่มีสิ่งกีดขวาง ความสะอาดก็เป็นเรื่องที่ควรคำนึง ทั้งพื้นผนังเคาน์เตอร์ที่ทำความสะอาดได้ง่าย แต่สิ่งที่ลืมไม่ได้เลยคือเรื่องความปลอดภัย เฟอร์นิเจอร์ที่ลดเหลี่ยมมุมต่างๆ ข้าวของเครื่องใช้ไม่ตกแตกง่าย พื้นต้องไม่ลื่น


สำหรับข้าวของเครื่องใช้ภายในห้องครัว ควรพิจารณาถึงข้อจำกัดในการใช้เครื่องครัว ดังนี้
- ระดับโต๊ะและเคาน์เตอร์ควรสูงจากพื้น 80 ซม.
- ปลั๊กไฟบริเวณเคาน์เตอร์สูง 90 ซม. จากพื้น
- เตา ตู้เย็น หรือลิ้นชักในห้องครัว ควรอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและไม่ควรอยู่ในมุม
- หิ้งและตู้ต่างๆ ควรอยู่ในระดับ 150-168 ซม.
- อ่างล้างจานควรเป็นแบบคู่ ด้านล่างของอ่างควรมีพื้นที่โล่งสำหรับรถเข็น
 

เคาน์เตอร์ครัวสำหรับผู้ใช้รถเข็น
ที่มาภาพ: www.webmaster.or.th

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
www.eve.co.th/Knowledge/หลกการทำงานของเตาแมเหลกไฟฟา-(Induction-Hob).aspx
 
- รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษามาตรฐานขั้นต่ำสำหรับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ โดย รศ. ไตรรัตน์ จารุทัศน์และคณะ
 
-ข้อแนะนำการออกแบบสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ, หน่วยปฏิบัติการวิจัย สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง: SCG Experience

ห้องครัว หัวใจสำคัญสร้างสรรค์เมนูของผู้สูงอายุ

แบบห้องครัวเพื่อผู้สูงอายุ ต้องมีลักษณะอย่างไร มาดูกัน

ตัวอย่างพื้นห้องครัวผิวสัมผัสเรียบแต่ไม่ลื่น (แนะนำให้ใช้วัสดุพื้นที่มีค่าการกันลื่นตั้งแต่ R10 ขั้นไป แต่ค่า R ยิ่งมาก การทำความสะอาดจะยิ่งมากตาม การเลือกใช้วัสดุจึงต้องเลือกให้ตรงตามความต้องการแต่ละบ้าน)
ที่มาภาพ: www.cotto.co.th

ตู้แบบแขวนผนังที่สามารถปรับระดับความสูงต่ำ ให้สามารถใช้งานได้ง่ายด้วยแรงเพียงเล็กน้อย
ที่มาภาพ: (ขวา) www.peerawich.com (ซ้าย) www.ud.org.tw

ห้องครัวเป็นห้องที่ใช้ในการปรุงอาหาร รวมถึงสร้างจินตนาการในการคิดค้นเมนูใหม่ๆ หากเป็นห้องที่ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการใช้งานด้วยแล้ว การปรับเฟอร์นิเจอร์หรือเตรียมอุปกรณ์ทำครัวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุได้ เพื่อให้พวกเขามีกิจกรรมการปรุงอาหารด้วยตนเองเพื่อไม่ให้เหงา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แถมยังภูมิใจอีกด้วย ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากทีเดียว

 

ห้องครัวที่ทุกคนในบ้านสามารถใช้งานได้
ที่มาภาพ: http://community.akanek.com/

เคาน์เตอร์ครัวที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถเข็น
ที่มาภาพ: www.peerawich.com


เริ่มตั้งแต่ตำแหน่งของห้องครัวที่สะดวกสบายในการเข้าถึง การเก็บของให้เป็นระเบียบเข้าที่เข้าทาง ไม่มีสิ่งกีดขวาง ความสะอาดก็เป็นเรื่องที่ควรคำนึง ทั้งพื้นผนังเคาน์เตอร์ที่ทำความสะอาดได้ง่าย แต่สิ่งที่ลืมไม่ได้เลยคือเรื่องความปลอดภัย เฟอร์นิเจอร์ที่ลดเหลี่ยมมุมต่างๆ ข้าวของเครื่องใช้ไม่ตกแตกง่าย พื้นต้องไม่ลื่น


สำหรับข้าวของเครื่องใช้ภายในห้องครัว ควรพิจารณาถึงข้อจำกัดในการใช้เครื่องครัว ดังนี้
- ระดับโต๊ะและเคาน์เตอร์ควรสูงจากพื้น 80 ซม.
- ปลั๊กไฟบริเวณเคาน์เตอร์สูง 90 ซม. จากพื้น
- เตา ตู้เย็น หรือลิ้นชักในห้องครัว ควรอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและไม่ควรอยู่ในมุม
- หิ้งและตู้ต่างๆ ควรอยู่ในระดับ 150-168 ซม.
- อ่างล้างจานควรเป็นแบบคู่ ด้านล่างของอ่างควรมีพื้นที่โล่งสำหรับรถเข็น
 

เคาน์เตอร์ครัวสำหรับผู้ใช้รถเข็น
ที่มาภาพ: www.webmaster.or.th

สิ่งที่ต้องระวังคือ เตา ควรเลือกประเภทที่มีโอกาสน้อยที่สุดที่จะทำให้เกิดอันตรายหรือเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งในปัจจุบันมีเตาแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน

เนื่องจากให้ความร้อนโดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็ก ระหว่างเตาแม่เหล็กไฟฟ้าและภาชนะที่เหนี่ยวนำไฟฟ้า เช่นเหล็กหรือสเตนเลสบางชนิด หากมีการเปิดเตาทิ้งไว้และไม่มีภาขนะใดๆ ที่สามารถทำการเหนี่ยวนำได้ตั้งอยู่บนเตาแล้วนั้น เตาจะไม่ทำงาน เช่นเดียวกับร่างกายของคนเรา เมื่อไปสัมผัสโดนเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเตาก็จะไม่ปฏิกิริยา จึงมีความปลอดภัยมากกว่าเตาโดยทั่วไป
 
ภายในห้องครัวควรมีระบบระบายอากาศดี อาจมีหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ หรือมีเครื่องดูดควันยามทำอาหาร มีแสงสว่างจากธรรมชาติ และไฟส่องสว่างเฉพาะจุดเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน นอกจากนี้การตกแต่งยังช่วยเพิ่มบรรยากาศในการทำอาหารและความมีชีวิตชีวาของห้องครัว สร้างแรงกระตุ้นให้อยากทำอาหารอีกด้วย

 

 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
www.eve.co.th/Knowledge/หลกการทำงานของเตาแมเหลกไฟฟา-(Induction-Hob).aspx
 
- รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษามาตรฐานขั้นต่ำสำหรับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ โดย รศ. ไตรรัตน์ จารุทัศน์และคณะ
 
-ข้อแนะนำการออกแบบสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ, หน่วยปฏิบัติการวิจัย สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ