View : 278
ห้องนั่งเล่น เป็นทั้งห้องสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ดูทีวี รวมถึงเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ทุกคนมารวมตัวกัน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ มากมายจะเกิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้ การปรับห้องนั่งเล่นให้ทุกคนในบ้านรวมถึงผู้สูงอายุเองก็สามารถใช้งานด้วยได้ เพื่อให้ท่านรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของคนในครอบครัว เสริมกำลังใจและมีความสุข

การเลือกใช้สีพื้นผนังต่างกัน เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ตาเริ่มพร่าสามารถแยกความแตกต่างได้อย่างขัดเจน

- การตกแต่งภายในห้องนั่งเล่นควรจัดให้มีบรรยากาศผ่อนคลาย น่าพักผ่อน พื้นห้องมีสีสว่างและบำรุงรักษาง่าย
 
- ควรใช้สีตัดกันหรือแตกต่างในส่วนใช้สอยที่ต่างกัน เช่น พื้นทางเดิน พื้น-ผนัง รวมถึงบัวเชิงผนัง
 
- หน้าต่างควรสูงจากพื้น 50 ซม. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็นหรือคนที่นั่งบนโซฟาสามารถมองเห็นวิวภายนอกได้ และมีขนาดใหญ่พอที่จะทำให้แสงสว่างส่องเข้ามาได้ และมีระบบการระบายอากาศที่ดี
 
เพียงเท่านี้ ก็จะได้ห้องนั่งเล่นที่ผู้สูงอายุสามารถพักผ่อนหย่อนใจร่วมกับคนในบ้านได้อย่างมีความสุขทั้งกายและใจ อีกทั้งยังรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของคนในครอบครัวที่รักได้อย่างไม่มีเงื่อนไข หรือข้อจำกัดใดใด

 

เรื่อง: SCG Experience

ห้องนั่งเล่นเพื่อผู้สูงอายุ
เพิ่มความสุขง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน

ตัวอย่างห้องนั่งเล่นที่ทุกคนในบ้านสามารถใช้งานได้ การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์นุ่มเพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ข้อแนะนำสำหรับการตกแต่งภายในห้องนั่งเล่น ที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ
 
- จัดเฟอร์นิเจอร์อย่างเป็นระเบียบ จัดวางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม และส่งเสริมให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวได้
 
- ไม่ควรมีสิ่งกีดขวาง ที่อาจทำให้เป็นอุปสรรคกับผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางร่างกาย เช่น พรม ที่อาจทำให้ท่านเดินสะดุด หรือรถเข็นเข้าถึงได้ไม่สะดวกนัก
 
- ลดการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีเหลี่ยมคม หรือสิ่งของแตกง่ายซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้สูงอายุได้
 
- ควรจัดพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น นั่งเล่น ดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือ นันทนาการและบันเทิง

พื้นต้องมีระดับเสมอกัน เพื่อให้ผู้สูงอายุทั้งที่ใช้ไม้เท้า รถเข็น รวมถึงผู้สูงอายุที่สามารถเดินได้ปกติ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ
ขอบคุณภาพ :   
บน - www.patthongnursinggroup.com
ล่าง - www.thinkofliving.com 

เรื่อง: SCG Experience

ห้องนั่งเล่นเพื่อผู้สูงอายุ
เพิ่มความสุขง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน

ตัวอย่างห้องนั่งเล่นที่ทุกคนในบ้านสามารถใช้งานได้ การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์นุ่มเพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ห้องนั่งเล่น เป็นทั้งห้องสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ดูทีวี รวมถึงเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ทุกคนมารวมตัวกัน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ มากมายจะเกิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้ การปรับห้องนั่งเล่นให้ทุกคนในบ้านรวมถึงผู้สูงอายุเองก็สามารถใช้งานด้วยได้ เพื่อให้ท่านรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของคนในครอบครัว เสริมกำลังใจและมีความสุข

การเลือกใช้สีพื้นผนังต่างกัน เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ตาเริ่มพร่าสามารถแยกความแตกต่างได้อย่างขัดเจน

- การตกแต่งภายในห้องนั่งเล่นควรจัดให้มีบรรยากาศผ่อนคลาย น่าพักผ่อน พื้นห้องมีสีสว่างและบำรุงรักษาง่าย
 
- ควรใช้สีตัดกันหรือแตกต่างในส่วนใช้สอยที่ต่างกัน เช่น พื้นทางเดิน พื้น-ผนัง รวมถึงบัวเชิงผนัง
 
- หน้าต่างควรสูงจากพื้น 50 ซม. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็นหรือคนที่นั่งบนโซฟาสามารถมองเห็นวิวภายนอกได้ และมีขนาดใหญ่พอที่จะทำให้แสงสว่างส่องเข้ามาได้ และมีระบบการระบายอากาศที่ดี
 
เพียงเท่านี้ ก็จะได้ห้องนั่งเล่นที่ผู้สูงอายุสามารถพักผ่อนหย่อนใจร่วมกับคนในบ้านได้อย่างมีความสุขทั้งกายและใจ อีกทั้งยังรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของคนในครอบครัวที่รักได้อย่างไม่มีเงื่อนไข หรือข้อจำกัดใดใด

 

ข้อแนะนำสำหรับการตกแต่งภายในห้องนั่งเล่น ที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ
 
- จัดเฟอร์นิเจอร์อย่างเป็นระเบียบ จัดวางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม และส่งเสริมให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวได้
 
- ไม่ควรมีสิ่งกีดขวาง ที่อาจทำให้เป็นอุปสรรคกับผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางร่างกาย เช่น พรม ที่อาจทำให้ท่านเดินสะดุด หรือรถเข็นเข้าถึงได้ไม่สะดวกนัก
 
- ลดการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีเหลี่ยมคม หรือสิ่งของแตกง่ายซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้สูงอายุได้
 
- ควรจัดพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น นั่งเล่น ดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือ นันทนาการและบันเทิง

พื้นต้องมีระดับเสมอกัน เพื่อให้ผู้สูงอายุทั้งที่ใช้ไม้เท้า รถเข็น รวมถึงผู้สูงอายุที่สามารถเดินได้ปกติ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ
ขอบคุณภาพ :   
บน - www.patthongnursinggroup.com
ล่าง - www.thinkofliving.com 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ