หลักการออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ

FREEDOM TO L I V E


อิสระกับการใช้ชีวิต ลดเส้นแบ่งทางอายุ และขีดจำกัดทางร่างกาย

อายุ
เป็นเพียง
ตัวเลข”

ไม่ว่าจะอยู่ ในช่วงอายุใดก็ยังอยากใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ ที่เคยชินได้ดังเดิม แต่เราไม่สามารถหยุดความเสื่อมถอยทางร่างกายได้ จนวันหนึ่งการใช้ชีวิตหรือแม้แต่การทำกิจวัตรประจำวันภายในบ้านอาจไม่ปลอดภัยเหมือนเดิม

เอสซีจี เอลเดอร์แคร์ โซลูชั่น ใส่ใจในทุกความต้องการ ของทุกรูปแบบการใช้ชีวิต โดยเฉพาะเรื่องความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ นำเสนอแนวคิด Ageless Living เน้นให้ผู้สูงอายุมีอิสระในการใช้ชีวิตภายในบ้านกับครอบครัวได้อย่างมีความสุข ลดอุปสรรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกาย ด้วยหลักออกแบบสภาพแวดล้อมที่ดีเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ (Design Principle) 5 ข้อ ที่เน้นเรื่อง ความปลอดภัย การใช้งานที่เหมาะสมต่อสภาพร่างกาย โดยเฉพาะภายในบ้าน ซึ่งเป็นสถานที่ทำกิจกรรมมากที่สุดในแต่ละวัน


  • ความปลอดภัย (Safety & Security)

   ในผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดินการเคลื่อนไหว มักจะมีปัญหาการทรงตัวด้วย จึงมีความเสี่ยงต่อการหกล้มมากเป็นอันดับแรก หลักการออกแบบเรื่องความปลอดภัยยังคงเป็นความต้องการพื้นฐาน มีความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายตัวเองจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง มีความปลอดภัยในการใช้งาน และมุ่งเน้นไปที่การลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุการหกล้ม ซึ่งมีสามระดับ ดังนี้

   • 1) ลดความเสี่ยง และโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ
   • 2) ลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุ
   • 3) เมื่อเกิดขึ้นแล้วสามารถเรียกขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงที สามารถกอบกู้ความเสียหายได้ทัน
  • ใช้งานได้ง่ายและสะดวก (Ease of Use)

   อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งานภายในบ้านควรมีความสะดวก เรียบง่าย ไม่ซับซ้อนในการใช้งาน การใช้แรงกระทำที่น้อย มีความเข้าใจได้ง่าย มีความใกล้เคียง หรือตรงกับความเข้าใจของคนทั่วไป

  • มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน (Eligible Design)

   มีความเหมาะสมกับสภาพร่างกาย และข้อจำกัดต่างๆ การวางระยะที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล สามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น การวางเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่สามารถย้ายได้ เมื่อต้องการเปลี่ยนการใช้งานพื้นที่

  • มีการสร้างแรงกระตุ้น (Stimulation)

   การฟื้นฟูความมีชีวิตชีวาในผู้สูงอายุ ผ่านการสร้างบรรยากาศด้วยการจัดสภาพแวดล้อม เช่น การใช้แสง การมีพื้นที่สีเขียว การติดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเดิน เป็นการสร้างแรงกระตุ้นในการใช้ชีวิตให้ผู้สูงอายุได้ฝึกเดิน ได้สร้างความมั่นใจที่สามารถยังทำกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง

  • การเข้าถึงได้ง่าย (Accessibility & Reachability)

   การจัดวางระยะของการจัดพื้นที่จะพิจารณาตาม เส้นทางการใช้งานตามกิจวัตรประจำวัน โดยระยะทางการติดอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเคลื่อนย้ายตัวคำนึงถึง Ergonomic ระยะการเอื้อม การก้าวเดินของผู้ใช้งาน การจัดวางพื้นที่หรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ ใกล้มือให้สามารถพึ่งตนเองได้มากที่สุด

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ