เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน อิฐมวลเบา

       อิฐมวลเบา เป็นคำที่นิยมใช้เรียกวัสดุ "คอนกรีตมวลเบา" ที่ผลิตในรูปของก้อนอิฐสำหรับก่อผนัง ประกอบด้วยส่วนผสม ได้แก่ ปูนซีเมนต์ ทราย ปูนขาว ยิปซัม น้ำ และสารกระจายฟองอากาศ โดยผ่านการอบไอน้ำภายใต้อุณหภูมิและความดันสูง มีทั้งชนิดที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เป็นวัตถุดิบหลัก  (ช่วยให้คอนกรีตได้มาตรฐานสม่ำเสมอ เกิดการตกผลึกทำให้เนื้อคอนกรีตมีความแข็งแรง ทนทาน) กับอีกชนิดซึ่งใช้ปูนขาวเป็นวัตถุดิบหลัก (คุณภาพคอนกรีตที่ได้จะไม่ค่อยสม่ำเสมอและมีการดูดซึมน้ำมากกว่าชนิดแรก)

       ทั้งนี้ เราอาจพบอิฐมวลเบาประเภทอื่นซึ่งไม่ผ่านการอบไอน้ำภายใต้อุณหภูมิและความดันสูง แต่ใช้วิธีผสมวัสดุอื่นที่สลายตัวเมื่อเผาและเกิดเป็นช่องว่างในเนื้ออิฐ (มีราคาถูก แต่เสื่อมสภาพเร็ว) หรือผสมสารเคมีที่ทำปฏิกริยากับคอนกรีตจนเกิดฟองอากาศในเนื้ออิฐ (เนื้ออิฐจะหดตัวมากทำให้ปูนฉาบแตกร้าวง่าย) แทน

ภาพ: ตัวอย่างการก่อผนังด้วยอิฐ Q-CON เป็นอิฐมวลเบาชนิดผ่านการอบไอน้ำภายใต้อุณหภูมิและความดันสูง โดยมีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เป็นวัตถุดิบหลัก

ภาพ: บ้านที่ก่อผนังด้วยอิฐมวลเบาทั้งผนังภายใน ผนังภายนอก รวมถึงผนังห้องน้ำ
ขอขอบคุณสถานที่: บ้านคุณเชียงราย อัศวพิชญโชติ

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


 
 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน อิฐมวลเบา

       อิฐมวลเบา เป็นคำที่นิยมใช้เรียกวัสดุ "คอนกรีตมวลเบา" ที่ผลิตในรูปของก้อนอิฐสำหรับก่อผนัง ประกอบด้วยส่วนผสม ได้แก่ ปูนซีเมนต์ ทราย ปูนขาว ยิปซัม น้ำ และสารกระจายฟองอากาศ โดยผ่านการอบไอน้ำภายใต้อุณหภูมิและความดันสูง มีทั้งชนิดที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เป็นวัตถุดิบหลัก  (ช่วยให้คอนกรีตได้มาตรฐานสม่ำเสมอ เกิดการตกผลึกทำให้เนื้อคอนกรีตมีความแข็งแรง ทนทาน) กับอีกชนิดซึ่งใช้ปูนขาวเป็นวัตถุดิบหลัก (คุณภาพคอนกรีตที่ได้จะไม่ค่อยสม่ำเสมอและมีการดูดซึมน้ำมากกว่าชนิดแรก)

       ทั้งนี้ เราอาจพบอิฐมวลเบาประเภทอื่นซึ่งไม่ผ่านการอบไอน้ำภายใต้อุณหภูมิและความดันสูง แต่ใช้วิธีผสมวัสดุอื่นที่สลายตัวเมื่อเผาและเกิดเป็นช่องว่างในเนื้ออิฐ (มีราคาถูก แต่เสื่อมสภาพเร็ว) หรือผสมสารเคมีที่ทำปฏิกริยากับคอนกรีตจนเกิดฟองอากาศในเนื้ออิฐ (เนื้ออิฐจะหดตัวมากทำให้ปูนฉาบแตกร้าวง่าย) แทน

ภาพ: ตัวอย่างการก่อผนังด้วยอิฐ Q-CON เป็นอิฐมวลเบาชนิดผ่านการอบไอน้ำภายใต้อุณหภูมิและความดันสูง โดยมีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เป็นวัตถุดิบหลัก

ภาพ: บ้านที่ก่อผนังด้วยอิฐมวลเบาทั้งผนังภายใน ผนังภายนอก รวมถึงผนังห้องน้ำ
ขอขอบคุณสถานที่: บ้านคุณเชียงราย อัศวพิชญโชติ

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


 
 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ