เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ผนังรับน้ำหนัก

       ผนังรับน้ำหนัก (Bearing Wall) คือ ผนังที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างอาคาร โดยรับน้ำหนักของอาคารและถ่ายลงสู่โครงสร้างใต้ดินโดยตรง จึงไม่มีเสาและคานรองรับ วัสดุของผนังรับน้ำหนักมักเป็นอิฐก่อ หรือคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งรูปแบบหล่อในที่ และแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) 

       เมื่อผนังรับน้ำหนักเป็นโครงสร้างอาคารประเภทหนึ่ง จึงไม่สามารถทุบ ตัด เจาะผนังในกรณีที่ต้องการปรับปรุงบ้านหรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยผนังลักษณะนี้ เพราะจะส่งผลต้องความแข็งแรงและปลอดภัยของอาคาร

       ทั้งนี้ เราอาจพบอาคารที่มีผนังรับน้ำหนักผสมกับโครงสร้างเสา-คานได้ทั่วไป อย่างเช่น อาคารที่มีลิฟต์โดยสารซึ่งผนังปล่องลิฟต์จะเป็นผนังรับน้ำหนัก ในขณะที่ส่วนอื่นของอาคารเป็นระบบเสา-คานกับผนังก่อหรือผนังเบา เป็นต้น โดยวิศวกรจะเป็นผู้ออกแบบรูปแบบของโครงสร้างให้เหมาะสมกับอาคารแต่ละหลัง

ภาพ: บ้านพรีพาสท์ที่ใช้แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปเป็นผนังรับน้ำหนัก

ภาพ : อาคารที่ใช้อิฐก่อเป็นผนังรับน้ำหนัก
www.pixabay.com

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpgเรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ผนังรับน้ำหนัก

       ผนังรับน้ำหนัก (Bearing Wall) คือ ผนังที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างอาคาร โดยรับน้ำหนักของอาคารและถ่ายลงสู่โครงสร้างใต้ดินโดยตรง จึงไม่มีเสาและคานรองรับ วัสดุของผนังรับน้ำหนักมักเป็นอิฐก่อ หรือคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งรูปแบบหล่อในที่ และแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) 

       เมื่อผนังรับน้ำหนักเป็นโครงสร้างอาคารประเภทหนึ่ง จึงไม่สามารถทุบ ตัด เจาะผนังในกรณีที่ต้องการปรับปรุงบ้านหรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยผนังลักษณะนี้ เพราะจะส่งผลต้องความแข็งแรงและปลอดภัยของอาคาร

       ทั้งนี้ เราอาจพบอาคารที่มีผนังรับน้ำหนักผสมกับโครงสร้างเสา-คานได้ทั่วไป อย่างเช่น อาคารที่มีลิฟต์โดยสารซึ่งผนังปล่องลิฟต์จะเป็นผนังรับน้ำหนัก ในขณะที่ส่วนอื่นของอาคารเป็นระบบเสา-คานกับผนังก่อหรือผนังเบา เป็นต้น โดยวิศวกรจะเป็นผู้ออกแบบรูปแบบของโครงสร้างให้เหมาะสมกับอาคารแต่ละหลัง

ภาพ: บ้านพรีพาสท์ที่ใช้แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปเป็นผนังรับน้ำหนัก

ภาพ : อาคารที่ใช้อิฐก่อเป็นผนังรับน้ำหนัก
www.pixabay.com

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpgขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ