เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน เดินท่อประปาบายพาส 

       เดินท่อประปาบายพาส (Bypass) หมายถึง  การต่อท่อจาก “ท่อน้ำประปาสาธารณะ” เพื่อจ่ายน้ำใช้ในบ้านโดยตรง ในปัจจุบันบ้านที่ใช้ระบบจ่ายน้ำจากถังพัก (ถังเก็บน้ำ) พร้อมปั๊มน้ำช่วยเพิ่มแรงดัน  มักมีการเดินท่อประปาบายพาสสำรองไว้เผื่อกรณีที่ปั๊มน้ำไม่สามารถทำงานได้  เช่น ไฟดับหรือปั๊มน้ำชำรุด เป็นต้น การเดินท่อประปาบายพาสนี้หากเปิดใช้น้ำพร้อมๆ กันอาจเกิดปัญหาน้ำไหลอ่อนในบางจุด และอาจจ่ายน้ำใช้ได้ไม่เกินชั้นที่ 2 ของบ้าน 

ภาพ: แสดงการเดินท่อประปาบายพาส (Bypass) ควบคู่กับระบบจ่ายน้ำที่ใช้ถังพักและปั๊มน้ำ

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน เดินท่อประปาบายพาส 

       เดินท่อประปาบายพาส (Bypass) หมายถึง  การต่อท่อจาก “ท่อน้ำประปาสาธารณะ” เพื่อจ่ายน้ำใช้ในบ้านโดยตรง ในปัจจุบันบ้านที่ใช้ระบบจ่ายน้ำจากถังพัก (ถังเก็บน้ำ) พร้อมปั๊มน้ำช่วยเพิ่มแรงดัน  มักมีการเดินท่อประปาบายพาสสำรองไว้เผื่อกรณีที่ปั๊มน้ำไม่สามารถทำงานได้  เช่น ไฟดับหรือปั๊มน้ำชำรุด เป็นต้น การเดินท่อประปาบายพาสนี้หากเปิดใช้น้ำพร้อมๆ กันอาจเกิดปัญหาน้ำไหลอ่อนในบางจุด และอาจจ่ายน้ำใช้ได้ไม่เกินชั้นที่ 2 ของบ้าน 

ภาพ: แสดงการเดินท่อประปาบายพาส (Bypass) ควบคู่กับระบบจ่ายน้ำที่ใช้ถังพักและปั๊มน้ำ

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ