เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน คานลอย

       คานลอย คือ คานส่วนที่ไม่ได้รับน้ำหนักพื้น ผนัง หรือส่วนประกอบโครงสร้างใดๆ โดยอาจเป็นคานต่อเนื่องในระบบโครงสร้างเสา-คานปกติ (กรณีทุบพื้น ค.ส.ล. ออก เหลือแต่คานอย่างเดียวโดยปราศจากผนังใดๆ อยู่บนคาน ก็จะถือว่าเป็นคานลอยด้วยเช่นกัน) หรือบางครั้ง สถาปนิกอาจกำหนดให้มีคานลอยในงานสถาปัตยกรรมเป็นองค์ประกอบตกแต่งเพื่อความสวยงาม

ภาพ: ตัวอย่างคานลอย ในโครงสร้างเหล็ก (ขอขอบคุณสถานที่: ร้าน Fuel in the Blank)

ภาพ: ตัวอย่างคานลอยในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(ขอขอบคุณสถานที่: Thrive The Hostel)

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน คานลอย

       คานลอย คือ คานส่วนที่ไม่ได้รับน้ำหนักพื้น ผนัง หรือส่วนประกอบโครงสร้างใดๆ โดยอาจเป็นคานต่อเนื่องในระบบโครงสร้างเสา-คานปกติ (กรณีทุบพื้น ค.ส.ล. ออก เหลือแต่คานอย่างเดียวโดยปราศจากผนังใดๆ อยู่บนคาน ก็จะถือว่าเป็นคานลอยด้วยเช่นกัน) หรือบางครั้ง สถาปนิกอาจกำหนดให้มีคานลอยในงานสถาปัตยกรรมเป็นองค์ประกอบตกแต่งเพื่อความสวยงาม

ภาพ: ตัวอย่างคานลอย ในโครงสร้างเหล็ก (ขอขอบคุณสถานที่: ร้าน Fuel in the Blank)

ภาพ: ตัวอย่างคานลอยในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(ขอขอบคุณสถานที่: Thrive The Hostel)

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ