เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน คอนกรีตแห้ง

       คอนกรีตแห้งคือ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด และใช้ในงานหล่อคอนกรีตได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมทรายและหินเพิ่มเติม เหมาะกับงานที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ หรือต้องการใช้คอนกรีตในพื้นที่ขนาดเล็กมาก ซึ่งอาจไม่สะดวกที่จะใช้คอนกรีตผสมเสร็จ หรือผสมคอนกรีตด้วยวิธีปกติ (ในขณะเดียวกัน คอนกรีตแห้งเองก็ไม่เหมาะกับงานขนาดทั่วๆ ไปเนื่องจากมีราคาสูงเมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่)

       คอนกรีตแห้งในปัจจุบันมีให้เลือกหลายกำลังอัด ตั้งแต่ 180 - 350 KSC (Cylinder) คอนกรีตแห้งที่มีกำลังอัดสูงจะใช้กับงานที่ต้องรับน้ำหนักมากได้ เช่น 350 KSC (Cylinder) สามารถใช้กับงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน ตอม่อ  กำลังอัด 240 KSC (Cylinder) ใช้เทเสาเอ็น คานทับหลัง พื้นทางเดินและลานจอดรถยนต์ได้ ส่วนกำลังอัด 180 KSC (Cylinder) เหมาะกับงานคอนกรีตขนาดเล็กทั่วไป คอนกรีตหยาบ และงานเทพื้นปรับระดับ เป็นต้น 

ภาพ: คอนกรีตแห้งบรรจุถุง สำหรับรับกำลังอัด 240 KSC

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน คอนกรีตแห้ง

       คอนกรีตแห้งคือ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด และใช้ในงานหล่อคอนกรีตได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมทรายและหินเพิ่มเติม เหมาะกับงานที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ หรือต้องการใช้คอนกรีตในพื้นที่ขนาดเล็กมาก ซึ่งอาจไม่สะดวกที่จะใช้คอนกรีตผสมเสร็จ หรือผสมคอนกรีตด้วยวิธีปกติ (ในขณะเดียวกัน คอนกรีตแห้งเองก็ไม่เหมาะกับงานขนาดทั่วๆ ไปเนื่องจากมีราคาสูงเมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่)

       คอนกรีตแห้งในปัจจุบันมีให้เลือกหลายกำลังอัด ตั้งแต่ 180 - 350 KSC (Cylinder) คอนกรีตแห้งที่มีกำลังอัดสูงจะใช้กับงานที่ต้องรับน้ำหนักมากได้ เช่น 350 KSC (Cylinder) สามารถใช้กับงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน ตอม่อ  กำลังอัด 240 KSC (Cylinder) ใช้เทเสาเอ็น คานทับหลัง พื้นทางเดินและลานจอดรถยนต์ได้ ส่วนกำลังอัด 180 KSC (Cylinder) เหมาะกับงานคอนกรีตขนาดเล็กทั่วไป คอนกรีตหยาบ และงานเทพื้นปรับระดับ เป็นต้น 

ภาพ: คอนกรีตแห้งบรรจุถุง สำหรับรับกำลังอัด 240 KSC

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ