เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ยกเสต็ป

       ยกสเต็ป ในงานออกแบบและก่อสร้าง จะหมายถึงการเพิ่มระดับพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งให้สูงกว่าพื้นที่ข้างเคียงหรือพื้นของเดิม จุดประสงค์ของการยกสเต็ปมักเป็นเรื่องของการแบ่งพื้นที่ใช้สอย และที่พบได้ทั่วไปคือการยกสเต็ปพื้นที่ส่วนแห้งให้สูงกว่าพื้นที่ส่วนเปียก เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลลามมาถึง อย่างการยกสเต็ปพื้นห้องให้สูงกว่าพื้นห้องน้ำและพื้นระเบียง การยกสเต็ปพื้นภายในบ้านให้สูงกว่าภายนอกบ้าน เป็นต้น ในงานปรับปรุงบ้าน อาจมีการยกสเต็ปพื้นในบ้านให้พ้นระดับน้ำท่วม  ยกสเต็ปพื้นระเบียงเดิมให้เท่ากับพื้นห้องนอนเพื่อขยายพื้นที่ใช้สอย เป็นต้น 

ภาพ: ตัวอย่างการยกสเต็ปพื้นในงานปรับปรุงบ้าน

ภาพ: ตัวอย่างการยกสเต็ปพื้นห้องน้ำส่วนแห้งให้สูงกว่าส่วนเปียก

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg




เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ยกเสต็ป

       ยกสเต็ป ในงานออกแบบและก่อสร้าง จะหมายถึงการเพิ่มระดับพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งให้สูงกว่าพื้นที่ข้างเคียงหรือพื้นของเดิม จุดประสงค์ของการยกสเต็ปมักเป็นเรื่องของการแบ่งพื้นที่ใช้สอย และที่พบได้ทั่วไปคือการยกสเต็ปพื้นที่ส่วนแห้งให้สูงกว่าพื้นที่ส่วนเปียก เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลลามมาถึง อย่างการยกสเต็ปพื้นห้องให้สูงกว่าพื้นห้องน้ำและพื้นระเบียง การยกสเต็ปพื้นภายในบ้านให้สูงกว่าภายนอกบ้าน เป็นต้น ในงานปรับปรุงบ้าน อาจมีการยกสเต็ปพื้นในบ้านให้พ้นระดับน้ำท่วม  ยกสเต็ปพื้นระเบียงเดิมให้เท่ากับพื้นห้องนอนเพื่อขยายพื้นที่ใช้สอย เป็นต้น 

ภาพ: ตัวอย่างการยกสเต็ปพื้นในงานปรับปรุงบ้าน

ภาพ: ตัวอย่างการยกสเต็ปพื้นห้องน้ำส่วนแห้งให้สูงกว่าส่วนเปียก

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg




ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ