เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน กระเบื้องไม่ตัดขอบ

       กระเบื้องไม่ตัดขอบ หมายถึง กระเบื้องที่ไม่ได้มีการตัดบริเวณขอบรอบข้างให้ตรงเป็นมุมฉาก ทั้งนี้ ในการผลิตกระเบื้องเซรามิกโดยทั่วไป หลังจากผ่านการเผาแล้ว กระเบื้องจะเกิดการขยายตัวเล็กน้อย ส่งผลให้ขอบกระเบื้องไม่เรียบตรงเหมือนตอนที่นำมาขึ้นรูปก่อนการเผา เมื่อมองจากหน้าตัดแล้ว จะเห็นว่าขอบกระเบื้องบริเวณด้านล่าง จะยื่นออกมามากกว่าด้านบน เมื่อนำมาปูจะต้องเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 3 มิลลิเมตร (ส่วนกระเบื้องตัดขอบจะเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 2 มม.) 

ภาพ: การยาแนวกระเบื้องไม่ตัดขอบ

ภาพ: เปรียบเทียบลักษณะขอบกระเบื้อง

ภาพ: ตัวอย่างการใช้งานกระเบื้องไม่ตัดขอบ

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpgเรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน กระเบื้องไม่ตัดขอบ

       กระเบื้องไม่ตัดขอบ หมายถึง กระเบื้องที่ไม่ได้มีการตัดบริเวณขอบรอบข้างให้ตรงเป็นมุมฉาก ทั้งนี้ ในการผลิตกระเบื้องเซรามิกโดยทั่วไป หลังจากผ่านการเผาแล้ว กระเบื้องจะเกิดการขยายตัวเล็กน้อย ส่งผลให้ขอบกระเบื้องไม่เรียบตรงเหมือนตอนที่นำมาขึ้นรูปก่อนการเผา เมื่อมองจากหน้าตัดแล้ว จะเห็นว่าขอบกระเบื้องบริเวณด้านล่าง จะยื่นออกมามากกว่าด้านบน เมื่อนำมาปูจะต้องเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 3 มิลลิเมตร (ส่วนกระเบื้องตัดขอบจะเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 2 มม.) 

ภาพ: การยาแนวกระเบื้องไม่ตัดขอบ

ภาพ: เปรียบเทียบลักษณะขอบกระเบื้อง

ภาพ: ตัวอย่างการใช้งานกระเบื้องไม่ตัดขอบ

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpgขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ