เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ชาน

       ชาน คือพื้นที่นอกตัวบ้านที่เป็นลานกลางแจ้งเปิดโล่ง ไม่มีหลังคาคลุม มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวาง สามารถวางชุดโต๊ะเก้าอี้นั่งเล่นสำหรับพักผ่อน  หรือชุดโต๊ะอาหารสำหรับงานจัดเลี้ยง และยังเป็นพื้นที่สำหรับเชื่อมต่อไปยังส่วนต่างๆ ของบ้านได้ หากต่อเนื่องออกมาจากระเบียงหรือเฉลียงมักจะมีระดับพื้นต่ำกว่าระเบียงหรือเฉลียงดังกล่าว

ภาพ: แสดงตำแหน่งชาน

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg
DreamDriver-Consult.jpg

 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ชาน

       ชาน คือพื้นที่นอกตัวบ้านที่เป็นลานกลางแจ้งเปิดโล่ง ไม่มีหลังคาคลุม มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวาง สามารถวางชุดโต๊ะเก้าอี้นั่งเล่นสำหรับพักผ่อน  หรือชุดโต๊ะอาหารสำหรับงานจัดเลี้ยง และยังเป็นพื้นที่สำหรับเชื่อมต่อไปยังส่วนต่างๆ ของบ้านได้ หากต่อเนื่องออกมาจากระเบียงหรือเฉลียงมักจะมีระดับพื้นต่ำกว่าระเบียงหรือเฉลียงดังกล่าว

ภาพ: แสดงตำแหน่งชาน

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg
DreamDriver-Consult.jpg

 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ