เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน คอนกรีตพรุน

       คอนกรีตพรุน (Porous Concrete) คือ คอนกรีตผสมเสร็จที่มีช่องว่างในเนื้อคอนกรีตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้น้ำไหลผ่านเนื้อคอนกรีตลงสู่ด้านล่างได้สะดวก ช่องว่างในเนื้อคอนกรีตดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่มีทรายเป็นส่วนผสม และวัตถุดิบที่เลือกใช้มีการคัดสรรเป็นพิเศษ โดยเฉพาะหินซึ่งจะต้องมีขนาดเหมาะสมและใกล้เคียงกันมากที่สุด เพื่อลดการเกิดช่องว่างที่ทำให้หินขนาดเล็กกว่าแทรกตัวอยู่ได้

       คอนกรีตพรุนเหมาะสำหรับงานพื้นภายนอกอาคารไม่ว่าจะเป็นถนน ที่จอดรถ หรือลานอเนกประสงค์ต่าง ๆ ที่ต้องการการระบายน้ำที่ดี เนื่องจากน้ำซึมลงด้านล่างได้ทั่วทุกพื้นที่จึงช่วยลดปัญหาน้ำขังเป็นแอ่ง ต่างจากพื้นคอนกรีตทั่วไปที่ต้องอาศัยการปรับระดับพื้นผิวให้มีความลาดเอียงไปยังทางระบายน้ำโดยรอบเป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้เกิดแอ่งน้ำขัง

       พื้นที่หล่อด้วยคอนกรีตพรุนไม่จำเป็นต้องใส่เหล็กเสริม โดยจะมีค่ากำลังอัดคอนกรีตอยู่ที่ประมาณ 180 กก./ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก์) หรือ 140 กก./ตร.ซม. (ทรงกระบอก) ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานคอนกรีตพรุน ควรมีการเตรียมพื้นที่รองรับพร้อมระบบระบายน้ำใต้ดินตามที่ผู้ผลิตแนะนำ และปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างถูกวิธี รวมถึงหมั่นตรวจสอบสภาพพื้นผิวตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด

       นอกจากคอนกรีตพรุนในรูปแบบคอนกรีตผสมเสร็จแล้ว ยังมีบล็อกคอนกรีตพรุน (Porous Block) ที่นำมาใช้งานได้ทันทีไม่ต้องรอคอนกรีตเซตตัว สำหรับปูบนพื้นดินและทรายบดอัดแน่นเช่นเดียวกับการปูบล็อกคอนกรีตทั่วไป

ภาพ : คอนกรีตพรุนมีช่องว่างในเนื้อคอนกรีตต่อเนื่องเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้

ภาพ : คอนกรีตพรุนเหมาะกับงานพื้นถนน ที่จอดรถ ลานอเนกประสงค์

ภาพ : บล็อกคอนกรีตพรุนที่สามารถนำมาปูบนพื้นดินและทรายบดอัดแน่นได้ทันที

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpgขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
www.cpac.co.th
www.cpacacademy.com 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน คอนกรีตพรุน

       คอนกรีตพรุน (Porous Concrete) คือ คอนกรีตผสมเสร็จที่มีช่องว่างในเนื้อคอนกรีตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้น้ำไหลผ่านเนื้อคอนกรีตลงสู่ด้านล่างได้สะดวก ช่องว่างในเนื้อคอนกรีตดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่มีทรายเป็นส่วนผสม และวัตถุดิบที่เลือกใช้มีการคัดสรรเป็นพิเศษ โดยเฉพาะหินซึ่งจะต้องมีขนาดเหมาะสมและใกล้เคียงกันมากที่สุด เพื่อลดการเกิดช่องว่างที่ทำให้หินขนาดเล็กกว่าแทรกตัวอยู่ได้

       คอนกรีตพรุนเหมาะสำหรับงานพื้นภายนอกอาคารไม่ว่าจะเป็นถนน ที่จอดรถ หรือลานอเนกประสงค์ต่าง ๆ ที่ต้องการการระบายน้ำที่ดี เนื่องจากน้ำซึมลงด้านล่างได้ทั่วทุกพื้นที่จึงช่วยลดปัญหาน้ำขังเป็นแอ่ง ต่างจากพื้นคอนกรีตทั่วไปที่ต้องอาศัยการปรับระดับพื้นผิวให้มีความลาดเอียงไปยังทางระบายน้ำโดยรอบเป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้เกิดแอ่งน้ำขัง

       พื้นที่หล่อด้วยคอนกรีตพรุนไม่จำเป็นต้องใส่เหล็กเสริม โดยจะมีค่ากำลังอัดคอนกรีตอยู่ที่ประมาณ 180 กก./ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก์) หรือ 140 กก./ตร.ซม. (ทรงกระบอก) ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานคอนกรีตพรุน ควรมีการเตรียมพื้นที่รองรับพร้อมระบบระบายน้ำใต้ดินตามที่ผู้ผลิตแนะนำ และปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างถูกวิธี รวมถึงหมั่นตรวจสอบสภาพพื้นผิวตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด

       นอกจากคอนกรีตพรุนในรูปแบบคอนกรีตผสมเสร็จแล้ว ยังมีบล็อกคอนกรีตพรุน (Porous Block) ที่นำมาใช้งานได้ทันทีไม่ต้องรอคอนกรีตเซตตัว สำหรับปูบนพื้นดินและทรายบดอัดแน่นเช่นเดียวกับการปูบล็อกคอนกรีตทั่วไป

ภาพ : คอนกรีตพรุนมีช่องว่างในเนื้อคอนกรีตต่อเนื่องเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้

ภาพ : คอนกรีตพรุนเหมาะกับงานพื้นถนน ที่จอดรถ ลานอเนกประสงค์

ภาพ : บล็อกคอนกรีตพรุนที่สามารถนำมาปูบนพื้นดินและทรายบดอัดแน่นได้ทันที

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpgขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
www.cpac.co.th
www.cpacacademy.com 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ