เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน คอนกรีตผสมเสร็จ

       คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready-Mixed Concrete) คือ ส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีต ที่ผสมกันเบ็ดเสร็จจากโรงงาน ซึ่งตั้งอยู่นอกหรือในหน่วยงานก่อสร้าง ก่อนจะลำเลียงไปหล่อเทยังพื้นที่ที่ต้องการ มีให้เลือกหลายประเภทตามการใช้งาน เช่น คอนกรีตงานใต้น้ำ คอนกรีตพรุน คอนกรีตผิวเรียบ ฯลฯ

ภาพ: คอนกรีตประเภทต่างๆ 1) คอนกรีตงานใต้น้ำ  2) คอนกรีตพรุน  3)คอนกรีตผิวเรียบ  4)คอนกรีตสี 

       งานบริการผลิตพร้อมจัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จโดยทั่วไปนั้น ผู้ผลิตจะทำการผสมคอนกรีตตามเวลาที่กำหนด โดยผสมวัตถุดิบในสัดส่วนปริมาณซึ่งเหมาะกับการใช้งานตามจุดประสงค์ของลูกค้า (เครื่องผสมคอนกรีตจะถูกควบคุมระบบอัตโนมัติ จึงมีความเที่ยงตรง สม่ำเสมอ) และเมื่อผสมเสร็จแล้วก็จะได้คอนกรีตผสมเสร็จในสภาพคอนกรีตสดสำหรับลำเลียงลงสู่รถขนส่งคอนกรีต เพื่อนำไปส่งยังพื้นที่ก่อสร้างภายในระยะเวลาที่ลูกค้าสามารถเทหล่อลงแบบได้ทัน

ภาพ: รถขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ

ภาพ: การลำเลียงคอนกรีตผสมเสร็จไปยังตำแหน่งเทหล่อโดยใช้รถปั๊ม เหมาะกับพื้นที่เล็ก เข้าถึงยาก เช่น งานต่อเติมขนาดเล็ก พื้นที่ก่อสร้างในซอยแคบ เป็นต้น 

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpgเรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน คอนกรีตผสมเสร็จ

       คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready-Mixed Concrete) คือ ส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีต ที่ผสมกันเบ็ดเสร็จจากโรงงาน ซึ่งตั้งอยู่นอกหรือในหน่วยงานก่อสร้าง ก่อนจะลำเลียงไปหล่อเทยังพื้นที่ที่ต้องการ มีให้เลือกหลายประเภทตามการใช้งาน เช่น คอนกรีตงานใต้น้ำ คอนกรีตพรุน คอนกรีตผิวเรียบ ฯลฯ

ภาพ: คอนกรีตประเภทต่างๆ 1) คอนกรีตงานใต้น้ำ  2) คอนกรีตพรุน  3)คอนกรีตผิวเรียบ  4)คอนกรีตสี 

       งานบริการผลิตพร้อมจัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จโดยทั่วไปนั้น ผู้ผลิตจะทำการผสมคอนกรีตตามเวลาที่กำหนด โดยผสมวัตถุดิบในสัดส่วนปริมาณซึ่งเหมาะกับการใช้งานตามจุดประสงค์ของลูกค้า (เครื่องผสมคอนกรีตจะถูกควบคุมระบบอัตโนมัติ จึงมีความเที่ยงตรง สม่ำเสมอ) และเมื่อผสมเสร็จแล้วก็จะได้คอนกรีตผสมเสร็จในสภาพคอนกรีตสดสำหรับลำเลียงลงสู่รถขนส่งคอนกรีต เพื่อนำไปส่งยังพื้นที่ก่อสร้างภายในระยะเวลาที่ลูกค้าสามารถเทหล่อลงแบบได้ทัน

ภาพ: รถขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ

ภาพ: การลำเลียงคอนกรีตผสมเสร็จไปยังตำแหน่งเทหล่อโดยใช้รถปั๊ม เหมาะกับพื้นที่เล็ก เข้าถึงยาก เช่น งานต่อเติมขนาดเล็ก พื้นที่ก่อสร้างในซอยแคบ เป็นต้น 

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpgขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ