View : 637
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน บัว

       บัว ในทางสถาปัตยกรรม หมายถึง ส่วนประกอบตกแต่งที่มักใช้ปิดขอบรอยต่อระหว่าง 2 วัสดุหรือ 2 พื้นที่ซึ่งระดับหรือต่างแกนกัน เช่น เพดานกับผนัง พื้นกับผนัง  เสากับหัวเสา เป็นต้น บางพื้นที่ไม่มีรอยต่อแต่ก็อาจใช้บัวประดับตกแต่งเพื่อความสวยงามหรือลดทอนขนาดขององค์ประกอบได้ด้วย  ลักษณะของบัวจะเป็นแถบทอดตามแนวยาว มีรูปแบบและวัสดุหลากหลาย ตั้งแต่แถบไม้หรือพลาสติกเรียบๆ  วัสดุปูนหล่อขึ้นรูป ปูนปั้นย่อมุม ไม้แกะสลักหรือปูนปั้นที่มีลวดลายประดับสวยงาม ทั้งนี้ บัวที่ใช้ประดับแต่ละตำแหน่งอาจมีชื่อเรียกเฉพาะ เช่น บัวเชิงผนัง บัวพื้น บัวเพดาน (ไม้มอบฝ้า) เป็นต้น

ภาพ: ตัวอย่างบัวพื้น สำหรับปิดรอยต่อระหว่างพื้นและผนัง ซึ่งนอกจากทำหน้าที่ประดับตกแต่งแล้ว ยังช่วยป้องกันรอยเปื้อนบริเวณฐานผนังด้วย

ภาพ: ตัวอย่างบัวพื้น สำหรับปิดรอยต่อระหว่างพื้นและผนัง ซึ่งนอกจากทำหน้าที่ประดับตกแต่งแล้ว ยังช่วยป้องกันรอยเปื้อนบริเวณฐานผนังด้วย

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpgขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
http://www.royin.go.th

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน บัว

       บัว ในทางสถาปัตยกรรม หมายถึง ส่วนประกอบตกแต่งที่มักใช้ปิดขอบรอยต่อระหว่าง 2 วัสดุหรือ 2 พื้นที่ซึ่งระดับหรือต่างแกนกัน เช่น เพดานกับผนัง พื้นกับผนัง  เสากับหัวเสา เป็นต้น บางพื้นที่ไม่มีรอยต่อแต่ก็อาจใช้บัวประดับตกแต่งเพื่อความสวยงามหรือลดทอนขนาดขององค์ประกอบได้ด้วย  ลักษณะของบัวจะเป็นแถบทอดตามแนวยาว มีรูปแบบและวัสดุหลากหลาย ตั้งแต่แถบไม้หรือพลาสติกเรียบๆ  วัสดุปูนหล่อขึ้นรูป ปูนปั้นย่อมุม ไม้แกะสลักหรือปูนปั้นที่มีลวดลายประดับสวยงาม ทั้งนี้ บัวที่ใช้ประดับแต่ละตำแหน่งอาจมีชื่อเรียกเฉพาะ เช่น บัวเชิงผนัง บัวพื้น บัวเพดาน (ไม้มอบฝ้า) เป็นต้น

ภาพ: ตัวอย่างบัวพื้น สำหรับปิดรอยต่อระหว่างพื้นและผนัง ซึ่งนอกจากทำหน้าที่ประดับตกแต่งแล้ว ยังช่วยป้องกันรอยเปื้อนบริเวณฐานผนังด้วย

ภาพ: ตัวอย่างบัวพื้น สำหรับปิดรอยต่อระหว่างพื้นและผนัง ซึ่งนอกจากทำหน้าที่ประดับตกแต่งแล้ว ยังช่วยป้องกันรอยเปื้อนบริเวณฐานผนังด้วย

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpgขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
http://www.royin.go.th

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ