เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน พื้นคอนกรีตวางบนคาน

       พื้นคอนกรีตวางบนคาน (Slab On Beam) คือ พื้นที่ถ่ายน้ำหนักลงสู่คานโดยตรง นิยมใช้ในบ้านและอาคารทั่วไป ลักษณะการถ่ายน้ำหนักของพื้นประเภทนี้มี 2 แบบ คือ พื้นทางเดียว (One Way Slab) และพื้นสองทาง (Two Way Slab) พื้นคอนกรีตวางบนคานอาจเป็นได้ทั้งพื้นคอนกรีตหล่อในที่หรือพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป (สำหรับพื้นส่วนเปียกซึ่งเสี่ยงต่อการรั่วซึม เช่น พื้นห้องน้ำ พื้นระเบียง ควรใช้เป็นพื้นคอนกรีตหล่อในที่

ภาพ: การวางไม้แบบและเหล็กเสริมเตรียมเทพื้นคอนกรีตวางบนคาน

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpgเรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน พื้นคอนกรีตวางบนคาน

       พื้นคอนกรีตวางบนคาน (Slab On Beam) คือ พื้นที่ถ่ายน้ำหนักลงสู่คานโดยตรง นิยมใช้ในบ้านและอาคารทั่วไป ลักษณะการถ่ายน้ำหนักของพื้นประเภทนี้มี 2 แบบ คือ พื้นทางเดียว (One Way Slab) และพื้นสองทาง (Two Way Slab) พื้นคอนกรีตวางบนคานอาจเป็นได้ทั้งพื้นคอนกรีตหล่อในที่หรือพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป (สำหรับพื้นส่วนเปียกซึ่งเสี่ยงต่อการรั่วซึม เช่น พื้นห้องน้ำ พื้นระเบียง ควรใช้เป็นพื้นคอนกรีตหล่อในที่

ภาพ: การวางไม้แบบและเหล็กเสริมเตรียมเทพื้นคอนกรีตวางบนคาน

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpgขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ