เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน สนิมผิว

       สนิมผิว คือ สนิมซึ่งเกิดจากการที่ออกซิเจนในอากาศหรือน้ำมาทำปฏิกิริยากับเหล็กเช่นเดียวกับสนิมทั่วๆ ไป เพียงแต่สนิมผิวนั้นจะเกิดขึ้นที่บริเวณ "ผิวเหล็ก"  (ต่างกับสนิมขุมซึ่งกัดกร่อนไปถึงเนื้อเหล็ก) สามารถขัดออกได้ง่าย ในวงการก่อสร้าง เหล็กเสริมที่เป็นสนิมผิวยังสามารถใช้งานได้ เนื่องจากสนิมเกิดขึ้นบริเวณผิวจึงไม่ได้ทำให้เหล็กเสริมเสียกำลังในการรับแรง และเมื่อเทคอนกรีตทับหุ้มเหล็กเสริม สนิมก็จะไม่ลามเพิ่มอีก (ยกเว้นกรณีคอนกรีตมีรอยแตก หรือระยะ Covering น้อยเกินไป จนน้ำและความชื้นจะลามถึงเหล็กเสริม และเกิดสนิมขุมได้ในระยะยาว)

ภาพ: เหล็กเสริมที่เป็นสนิมผิว ยังสามารถใช้เสริมในงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ได้

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpgเรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน สนิมผิว

       สนิมผิว คือ สนิมซึ่งเกิดจากการที่ออกซิเจนในอากาศหรือน้ำมาทำปฏิกิริยากับเหล็กเช่นเดียวกับสนิมทั่วๆ ไป เพียงแต่สนิมผิวนั้นจะเกิดขึ้นที่บริเวณ "ผิวเหล็ก"  (ต่างกับสนิมขุมซึ่งกัดกร่อนไปถึงเนื้อเหล็ก) สามารถขัดออกได้ง่าย ในวงการก่อสร้าง เหล็กเสริมที่เป็นสนิมผิวยังสามารถใช้งานได้ เนื่องจากสนิมเกิดขึ้นบริเวณผิวจึงไม่ได้ทำให้เหล็กเสริมเสียกำลังในการรับแรง และเมื่อเทคอนกรีตทับหุ้มเหล็กเสริม สนิมก็จะไม่ลามเพิ่มอีก (ยกเว้นกรณีคอนกรีตมีรอยแตก หรือระยะ Covering น้อยเกินไป จนน้ำและความชื้นจะลามถึงเหล็กเสริม และเกิดสนิมขุมได้ในระยะยาว)

ภาพ: เหล็กเสริมที่เป็นสนิมผิว ยังสามารถใช้เสริมในงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ได้

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpgขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ