เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ยัดหัวปลาสร้อย

        ยัดหัวปลาสร้อย คือ รูปแบบการก่อผนังอิฐมอญบริเวณใต้ท้องคานหรือท้องพื้นชั้นบน ในลักษณะเฉียง 45 องศา เพื่อช่วยลดปัญหารอยร้าวแนวนอนที่ผนังใต้แนวท้องคานหรือท้องพื้น อันเนื่องมาจากการยุบตัวของปูนก่อ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นได้ง่ายหากก่อผนังอิฐมอญรวดเดียวจากพื้นถึงใต้ท้องคานหรือท้องพื้น ทั้งนี้ การก่อผนังอิฐมอญที่ถูกวิธี ควรก่อโดยเว้นระยะก่อนถึงท้องคานหรือท้องพื้นประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อรอให้ปูนก่อยุบตัว ประมาณ 1-2 วัน ก่อน จากนั้นจึงค่อยก่อปิดช่องว่างดังกล่าวในรูปแบบ "ยัดหัวปลาสร้อย" นั่นเอง

ภาพ: ขั้นตอนการก่อผนังอิฐมอญที่มีการยัดหัวปลาสร้อย

ภาพ: การยัดหัวปลาสร้อย

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpgเรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ยัดหัวปลาสร้อย

        ยัดหัวปลาสร้อย คือ รูปแบบการก่อผนังอิฐมอญบริเวณใต้ท้องคานหรือท้องพื้นชั้นบน ในลักษณะเฉียง 45 องศา เพื่อช่วยลดปัญหารอยร้าวแนวนอนที่ผนังใต้แนวท้องคานหรือท้องพื้น อันเนื่องมาจากการยุบตัวของปูนก่อ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นได้ง่ายหากก่อผนังอิฐมอญรวดเดียวจากพื้นถึงใต้ท้องคานหรือท้องพื้น ทั้งนี้ การก่อผนังอิฐมอญที่ถูกวิธี ควรก่อโดยเว้นระยะก่อนถึงท้องคานหรือท้องพื้นประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อรอให้ปูนก่อยุบตัว ประมาณ 1-2 วัน ก่อน จากนั้นจึงค่อยก่อปิดช่องว่างดังกล่าวในรูปแบบ "ยัดหัวปลาสร้อย" นั่นเอง

ภาพ: ขั้นตอนการก่อผนังอิฐมอญที่มีการยัดหัวปลาสร้อย

ภาพ: การยัดหัวปลาสร้อย

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpgขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ