รายละเอียดการเข้าร่วมทดลองใช้งานเว็บไซต์ www.scgbuildingmaterials.com
• SCG เปิดลงทะเบียนรับสมัครผู้ทดลองใช้งานเว็บไซต์ www.scgbuildingmaterials.com เวอร์ชั่นใหม่ ซึ่งจะเป็นแหล่งรวบรวมไอเดีย ข้อมูลสินค้าวัสดุก่อสร้างและบริการของเอสซีจี
• ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทาง Website ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป เพื่อทำการนัดหมายมายังสถานที่ที่ทาง SCG จัดเตรียมไว้ให้ในเขตกรุงเทพฯ และทำการทดลองการใช้งานเว็บไซต์  โดยจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
• ผู้ที่เข้าร่วมทำการทดลองใช้งานเว็บไซต์ www.scgbuildingmaterials.com จะได้รับค่าตอบแทนเป็น CENTRAL GIFT CARD  มูลค่า 1,500 บาทต่อคน
• ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมทดลองทุกท่าน จะถูกนำมาปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้เหมาะกับการใช้งาน และพร้อมที่สุดสำหรับการเปิดใช้งานจริงต่อไปต้นปี 2563
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน


()-
ท่านยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการส่งโปรโมชั่น รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้ท่านผ่านช่องทางออนไลน์ที่ท่านได้ให้ไว้ข้างต้น
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ