เรื่อง: SCG Experience

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เลือกใช้รุ่นไหนดี

ความแตกต่างของกระเบื้องคอนกรีต SCG ในแต่ละรุ่น ทั้งในเรื่องกระบวนการผลิต เทคนิคการทำสี รวมถึงรูปทรง โทนสี พื้นผิว ของกระเบื้อง และอุปกรณ์ประกอบกระเบื้องหลังคา

     กระเบื้องหลังคาคอนกรีต ในปัจจุบันมีหลายรูปทรงให้เลือกใช้เพื่อตอบสนองเรื่องแบบบ้านสไตล์ต่างๆ สำหรับกระเบื้องหลังคาคอนกรีต SCG ที่เราคุ้นเคยกันจะเป็นรุ่นซีแพคซึ่งมีลักษณะเป็นรูปลอน ส่วนรุ่นเพรสทีจ และรุ่นนิวสไตล์ ซึ่งเป็นแผ่นเรียบ ก็เป็นกระเบื้องหลังคาที่ผลิตจากวัสดุคอนกรีตเช่นกัน เพียงแต่จะมีความแตกต่างในรายละเอียดต่างๆ ที่นับเป็นปัจจัยในการพิจารณาเลือกใช้อยู่ไม่น้อย
 

วิธีผลิตให้ผิวสัมผัสต่าง

     กระเบื้องหลังคาคอนกรีต SCG ทุกรุ่นมีวิธีผลิตต่างกัน โดยรุ่นซีแพคและรุ่นเพรสทีจผลิตด้วยระบบรีด (Extrusion Process) และทำสีขณะกระเบื้องยังเปียก (Wet on Wet Process) จึงได้ผิวสัมผัสขรุขระเหมือนผิวส้ม ส่วนรุ่นนิวสไตล์ผลิตด้วยระบบอัดแรงดันสูง (High Pressure Pressing) และทำสีแบบ Airless Spray System โดยพ่นหลังจากกระเบื้องแห้งแล้ว ผิวกระเบื้องที่ได้จะเรียบเนียน (ยกเว้นรุ่นนิวสไตล์ ทิมเบอร์ ที่ทำผิวเลียนแบบไม้) ผิวที่เรียบเนียนของกระเบื้องรุ่นนิวสไตล์มีข้อดีคือ จะกักเก็บฝุ่นและคราบสกปรกน้อยกว่าแบบขรุขระ แต่ราคาก็สูงกว่าด้วยเช่นกัน

ภาพ: กระเบื้องหลังคาคอนกรีตSCG รุ่นต่างๆ ได้แก่ รุ่นซีแพค, รุ่นเพรสทีจ, รุ่นนิวสไตล์  โมเดิร์นเอ็กซิลด์ ฮีทบล็อค และรุ่นนิวสไตล์ ทิมเบอร์

สีกระเบื้องกับเทคนิคพิเศษ

     กระเบื้องหลังคาคอนกรีต SCG แต่ละรุ่นจะมีเทคนิคพิเศษในการทำสีต่างกันด้วย อย่างรุ่นซีแพคจะเป็นการทำ Double Coating โดยเคลือบน้ำยาสูตรพิเศษทับสีที่พ่นบนกระเบื้องคอนกรีต ช่วยลดปัญหาซีดจางของสี  ส่วนรุ่นเพรสทีจใช้เม็ดสี Inorganic Pigment ทำให้สีประสานแน่นเป็นเนื้อเดียวกับกระเบื้อง สำหรับเจ้าของบ้านที่ต้องการเน้นความทนทานของสีมากเป็นพิเศษ อาจเลือกกระเบื้องหลังคาคอนกรีตที่ใช้เทคนิคเคลือบสีสูตร X-Shield Technology ซึ่งจะมีในรุ่นเพรสทีจ เอ็กชิลด์ และรุ่นนิวสไตล์ทั้งหมด แต่หากต้องการลดความร้อน โดยเฉพาะกรณีที่สร้างบ้านตามแนวคิดบ้านเย็นหรือบ้านประหยัดพลังงาน อาจเลือกใช้รุ่นนิวสไตล์ โมเดิร์น เอ็กซ์ชิลด์ ฮีทบล็อค ซึ่งจะมีโมเลกุล HeatBLOCK Pigment ในชั้นเคลือบสีช่วยสะท้อนรังสีความร้อนได้

ภาพ: เทคนิคการทำสีของกระเบื้องหลังคาคอนกรีต SCG รุ่นต่างๆ

รูปทรงกระเบื้องหลังคา

     รูปทรงของกระเบื้องแต่ละแบบจะเหมาะกับสไตล์บ้านต่างกัน สำหรับรุ่นซีแพคซึ่งเป็นแผ่นลอน นิยมใช้กับบ้านสไตล์คลาสสิกและร่วมสมัย รุ่นเพรสทีจเป็นแผ่นเรียบที่มีหลายโทนสีให้เลือก เหมาะกับบ้านทั้งสไตล์โมเดิร์นและร่วมสมัย ส่วนรุ่นนิวสไตล์จะเป็นแผ่นเรียบรูปทรงต่างๆ อย่างรุ่นนิวสไตล์ โมเดิร์น ซึ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมโทนสีเทา น้ำตาล เหมาะกับบ้านที่เน้นรูปแบบโมเดิร์น รุ่นนิวสไตล์ โอเรียนทอล ทรงข้าวหลามตัด เหมาะกับบ้านสไตล์ไทยประยุกต์และโคโลเนียล  ส่วน รุ่นนิวสไตล์ ทิมเบอร์ รูปทรงสีเหลี่ยมผิวเป็นลายไม้ เหมาะกับบ้านสไตล์เนเชอรัล

ภาพ: บ้านสไตล์ร่วมสมัยทีมุงหลังคาด้วยกระเบื้องคอนกรีตรุ่นซีแพค (บนซ้าย) และเพรสทีจ (ล่างซ้ายและขวา) 

ภาพ: บ้านสไตล์โมเดิร์นมุงกระเบื้องรุ่นนิวสไตล์ (บนซ้าย) บ้านสไตล์ไทยประยุกต์มุงกระเบื้องรุ่นเพรสทีจ (ล่างซ้าย) บ้านสไตล์เนเชอรัลมุงกระเบื้องรุ่นนิวสไตล์ ทิมเบอร์

     ทั้งนี้ รูปทรงของกระเบื้องอาจไม่ได้เกี่ยวข้องแค่เรื่องสไตล์บ้านเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อการป้องกันน้ำไหลย้อนเข้าใต้ท้องกระเบื้องโดยจะสัมพันธ์กับวิธีการมุง ระยะซ้อนทับ และความชันหลังคา อย่างกระเบื้องแผ่นลอนโดยทั่วไปจะระบายน้ำได้ดีกว่าแบบแผ่นเรียบจึงเหมาะกับความชันหลังคาที่หลากหลายกว่า   ยกตัวอย่าง รุ่นซีแพคเหมาะกับหลังคาที่ความชัน 17-90° ส่วนรุ่นเพรสทีจเหมาะกับหลังคาที่ความชัน 25-40° เป็นต้น นอกจากนี้ กระเบื้องหลังคาคอนกรีต SCG ยังมีองค์ประกอบป้องกันน้ำไหลย้อนเข้า ได้แก่ ลิ้นราง (บริเวณขอบกระเบื้อง)  บัวดักน้ำ (ใต้ท้องกระเบื้อง) รวมถึงทิศทางการลำเลียงน้ำรูปแบบอื่นๆ ซึ่งล้วนถูกออกแบบมาต่างกันสำหรับกระเบื้องแต่ละรุ่น

ภาพ: ลิ้นรางและบัวดักน้ำ ของกระเบื้องหลังคาคอนกรีต SCG รุ่นซีแพค

อุปกรณ์พิเศษกับกระเบื้องหลังคา

     กระเบื้องหลังคาคอนกรีตจะมีอุปกรณ์พิเศษให้เลือกใช้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็น “กระเบื้องโปร่งแสง” ช่วยเพิ่มแสงธรรมชาติเข้าบ้าน “แหนบยึดกระเบื้อง” ช่วยเพิ่มความแน่นหนา อุปกรณ์ช่วยลดปัญหารั่วซึมอย่าง “แผ่นปิดรอยต่อหลังคา”  “ระบบครอบแบบแห้ง (Drytech System)” รวมถึง “กระเบื้องครอบปล่อง” สำหรับติดตั้งอุปกรณ์บนหลังคาโดยไม่ต้องเจาะ (เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องรั่วซึม)
     ทั้งนี้ อุปกรณ์ประกอบบางอย่างอาจมีเฉพาะกระเบื้องบางรุ่น เช่น “ชุดกระเบื้องรับจานดาวเทียม” มีเฉพาะรุ่นซีแพค  “ชุดครอบผนังพร้อมแผ่นปิดรอยต่อ” (ทดแทนการทำปีกนก ค.ส.ล. ซึ่งมีโอกาสรั่วซึมได้ง่าย) จะมีเฉพาะรุ่นซีแพคและรุ่นเพรสทีจ เช่นเดียวกันกับ “แผ่นปิดลอนกระเบื้องบริเวณเชิงชาย” เพื่อป้องกันสัตว์เล็กหลุดลอดเข้าช่องใต้กระเบื้องไปอยู่ในโถงหลังคา (ส่วนรุ่นนิวสไตล์ไม่จำเป็นต้องใช้เนื่องจากท้องกระเบื้องเรียบแนบกับเชิงชาย) เป็นต้น

ภาพ: กระเบื้องหลังคาโปร่งแสงสำหรับกระเบื้องหลังคาคอนกรีตรุ่นต่างๆ

ภาพ: อุปกรณ์ประกอบกระเบื้องหลังคาคอนกรีตรุ่นซีแพค


 

เรื่อง: SCG Experience

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เลือกใช้รุ่นไหนดี

ความแตกต่างของกระเบื้องคอนกรีต SCG ในแต่ละรุ่น ทั้งในเรื่องกระบวนการผลิต เทคนิคการทำสี รวมถึงรูปทรง โทนสี พื้นผิว ของกระเบื้อง และอุปกรณ์ประกอบกระเบื้องหลังคา

     กระเบื้องหลังคาคอนกรีต ในปัจจุบันมีหลายรูปทรงให้เลือกใช้เพื่อตอบสนองเรื่องแบบบ้านสไตล์ต่างๆ สำหรับกระเบื้องหลังคาคอนกรีต SCG ที่เราคุ้นเคยกันจะเป็นรุ่นซีแพคซึ่งมีลักษณะเป็นรูปลอน ส่วนรุ่นเพรสทีจ และรุ่นนิวสไตล์ ซึ่งเป็นแผ่นเรียบ ก็เป็นกระเบื้องหลังคาที่ผลิตจากวัสดุคอนกรีตเช่นกัน เพียงแต่จะมีความแตกต่างในรายละเอียดต่างๆ ที่นับเป็นปัจจัยในการพิจารณาเลือกใช้อยู่ไม่น้อย
 

วิธีผลิตให้ผิวสัมผัสต่าง

     กระเบื้องหลังคาคอนกรีต SCG ทุกรุ่นมีวิธีผลิตต่างกัน โดยรุ่นซีแพคและรุ่นเพรสทีจผลิตด้วยระบบรีด (Extrusion Process) และทำสีขณะกระเบื้องยังเปียก (Wet on Wet Process) จึงได้ผิวสัมผัสขรุขระเหมือนผิวส้ม ส่วนรุ่นนิวสไตล์ผลิตด้วยระบบอัดแรงดันสูง (High Pressure Pressing) และทำสีแบบ Airless Spray System โดยพ่นหลังจากกระเบื้องแห้งแล้ว ผิวกระเบื้องที่ได้จะเรียบเนียน (ยกเว้นรุ่นนิวสไตล์ ทิมเบอร์ ที่ทำผิวเลียนแบบไม้) ผิวที่เรียบเนียนของกระเบื้องรุ่นนิวสไตล์มีข้อดีคือ จะกักเก็บฝุ่นและคราบสกปรกน้อยกว่าแบบขรุขระ แต่ราคาก็สูงกว่าด้วยเช่นกัน

ภาพ: กระเบื้องหลังคาคอนกรีตSCG รุ่นต่างๆ ได้แก่ รุ่นซีแพค, รุ่นเพรสทีจ, รุ่นนิวสไตล์  โมเดิร์นเอ็กซิลด์ ฮีทบล็อค และรุ่นนิวสไตล์ ทิมเบอร์

สีกระเบื้องกับเทคนิคพิเศษ

     กระเบื้องหลังคาคอนกรีต SCG แต่ละรุ่นจะมีเทคนิคพิเศษในการทำสีต่างกันด้วย อย่างรุ่นซีแพคจะเป็นการทำ Double Coating โดยเคลือบน้ำยาสูตรพิเศษทับสีที่พ่นบนกระเบื้องคอนกรีต ช่วยลดปัญหาซีดจางของสี  ส่วนรุ่นเพรสทีจใช้เม็ดสี Inorganic Pigment ทำให้สีประสานแน่นเป็นเนื้อเดียวกับกระเบื้อง สำหรับเจ้าของบ้านที่ต้องการเน้นความทนทานของสีมากเป็นพิเศษ อาจเลือกกระเบื้องหลังคาคอนกรีตที่ใช้เทคนิคเคลือบสีสูตร X-Shield Technology ซึ่งจะมีในรุ่นเพรสทีจ เอ็กชิลด์ และรุ่นนิวสไตล์ทั้งหมด แต่หากต้องการลดความร้อน โดยเฉพาะกรณีที่สร้างบ้านตามแนวคิดบ้านเย็นหรือบ้านประหยัดพลังงาน อาจเลือกใช้รุ่นนิวสไตล์ โมเดิร์น เอ็กซ์ชิลด์ ฮีทบล็อค ซึ่งจะมีโมเลกุล HeatBLOCK Pigment ในชั้นเคลือบสีช่วยสะท้อนรังสีความร้อนได้

ภาพ: เทคนิคการทำสีของกระเบื้องหลังคาคอนกรีต SCG รุ่นต่างๆ

รูปทรงกระเบื้องหลังคา

     รูปทรงของกระเบื้องแต่ละแบบจะเหมาะกับสไตล์บ้านต่างกัน สำหรับรุ่นซีแพคซึ่งเป็นแผ่นลอน นิยมใช้กับบ้านสไตล์คลาสสิกและร่วมสมัย รุ่นเพรสทีจเป็นแผ่นเรียบที่มีหลายโทนสีให้เลือก เหมาะกับบ้านทั้งสไตล์โมเดิร์นและร่วมสมัย ส่วนรุ่นนิวสไตล์จะเป็นแผ่นเรียบรูปทรงต่างๆ อย่างรุ่นนิวสไตล์ โมเดิร์น ซึ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมโทนสีเทา น้ำตาล เหมาะกับบ้านที่เน้นรูปแบบโมเดิร์น รุ่นนิวสไตล์ โอเรียนทอล ทรงข้าวหลามตัด เหมาะกับบ้านสไตล์ไทยประยุกต์และโคโลเนียล  ส่วน รุ่นนิวสไตล์ ทิมเบอร์ รูปทรงสีเหลี่ยมผิวเป็นลายไม้ เหมาะกับบ้านสไตล์เนเชอรัล

ภาพ: บ้านสไตล์ร่วมสมัยทีมุงหลังคาด้วยกระเบื้องคอนกรีตรุ่นซีแพค (บนซ้าย) และเพรสทีจ (ล่างซ้ายและขวา) 

ภาพ: บ้านสไตล์โมเดิร์นมุงกระเบื้องรุ่นนิวสไตล์ (บนซ้าย) บ้านสไตล์ไทยประยุกต์มุงกระเบื้องรุ่นเพรสทีจ (ล่างซ้าย) บ้านสไตล์เนเชอรัลมุงกระเบื้องรุ่นนิวสไตล์ ทิมเบอร์

     ทั้งนี้ รูปทรงของกระเบื้องอาจไม่ได้เกี่ยวข้องแค่เรื่องสไตล์บ้านเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อการป้องกันน้ำไหลย้อนเข้าใต้ท้องกระเบื้องโดยจะสัมพันธ์กับวิธีการมุง ระยะซ้อนทับ และความชันหลังคา อย่างกระเบื้องแผ่นลอนโดยทั่วไปจะระบายน้ำได้ดีกว่าแบบแผ่นเรียบจึงเหมาะกับความชันหลังคาที่หลากหลายกว่า   ยกตัวอย่าง รุ่นซีแพคเหมาะกับหลังคาที่ความชัน 17-90° ส่วนรุ่นเพรสทีจเหมาะกับหลังคาที่ความชัน 25-40° เป็นต้น นอกจากนี้ กระเบื้องหลังคาคอนกรีต SCG ยังมีองค์ประกอบป้องกันน้ำไหลย้อนเข้า ได้แก่ ลิ้นราง (บริเวณขอบกระเบื้อง)  บัวดักน้ำ (ใต้ท้องกระเบื้อง) รวมถึงทิศทางการลำเลียงน้ำรูปแบบอื่นๆ ซึ่งล้วนถูกออกแบบมาต่างกันสำหรับกระเบื้องแต่ละรุ่น

ภาพ: ลิ้นรางและบัวดักน้ำ ของกระเบื้องหลังคาคอนกรีต SCG รุ่นซีแพค

อุปกรณ์พิเศษกับกระเบื้องหลังคา

     กระเบื้องหลังคาคอนกรีตจะมีอุปกรณ์พิเศษให้เลือกใช้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็น “กระเบื้องโปร่งแสง” ช่วยเพิ่มแสงธรรมชาติเข้าบ้าน “แหนบยึดกระเบื้อง” ช่วยเพิ่มความแน่นหนา อุปกรณ์ช่วยลดปัญหารั่วซึมอย่าง “แผ่นปิดรอยต่อหลังคา”  “ระบบครอบแบบแห้ง (Drytech System)” รวมถึง “กระเบื้องครอบปล่อง” สำหรับติดตั้งอุปกรณ์บนหลังคาโดยไม่ต้องเจาะ (เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องรั่วซึม)
     ทั้งนี้ อุปกรณ์ประกอบบางอย่างอาจมีเฉพาะกระเบื้องบางรุ่น เช่น “ชุดกระเบื้องรับจานดาวเทียม” มีเฉพาะรุ่นซีแพค  “ชุดครอบผนังพร้อมแผ่นปิดรอยต่อ” (ทดแทนการทำปีกนก ค.ส.ล. ซึ่งมีโอกาสรั่วซึมได้ง่าย) จะมีเฉพาะรุ่นซีแพคและรุ่นเพรสทีจ เช่นเดียวกันกับ “แผ่นปิดลอนกระเบื้องบริเวณเชิงชาย” เพื่อป้องกันสัตว์เล็กหลุดลอดเข้าช่องใต้กระเบื้องไปอยู่ในโถงหลังคา (ส่วนรุ่นนิวสไตล์ไม่จำเป็นต้องใช้เนื่องจากท้องกระเบื้องเรียบแนบกับเชิงชาย) เป็นต้น

ภาพ: กระเบื้องหลังคาโปร่งแสงสำหรับกระเบื้องหลังคาคอนกรีตรุ่นต่างๆ

ภาพ: อุปกรณ์ประกอบกระเบื้องหลังคาคอนกรีตรุ่นซีแพค


 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ