เรื่อง: SCG Experience

พื้นปูบล็อกคอนกรีตกับกระเบื้องคอนกรีต ต่างกันอย่างไร?

       บล็อกคอนกรีต (หรือที่เรียกว่า “บล็อกปูพื้น” หรือ “บล็อกตัวหนอน”) กับกระเบื้องคอนกรีต เป็นวัสดุปูพื้นภายนอกและพื้นรอบบ้าน ที่ผลิตจากคอนกรีต ซึ่งแม้จะดูคล้ายกันแต่ก็มีรูปแบบ วิธีใช้งาน และการติดตั้งที่ต่างกันอยู่บ้าง ในการเลือกใช้ เจ้าของบ้านควรพิจารณาข้อมูลดังนี้

ภาพ: บล็อกคอนกรีต (บล็อกปูพื้น หรือ บล็อกตัวหนอน) และกระเบื้องคอนกรีตรุ่นต่างๆ

       อันดับแรก ควรทำความเข้าใจความต่างของวัสดุทั้งสองกันก่อน สำหรับบล็อกคอนกรีตส่วนใหญ่จะหนา 6 ซม. มีรูปทรงสีสันให้เลือกมากและเล่นแพทเทิร์นได้หลากหลาย มีตั้งแต่ก้อนขนาดเล็ก 8 x 8 ซม. ไปจนถึงแผ่นใหญ่ขนาด 60 x 30 ซม. และ 50 x 50 ซม. ทั้งยังมีรุ่นพิเศษให้เลือกใช้ เช่น บล็อกสนามหญ้า (ปลูกหญ้าแซมได้) บล็อกรุ่น Porous Block (มีเนื้อพรุนจึงน้ำระบายได้เร็ว ช่วยลดปัญหาน้ำขัง) บล็อกรุ่นคูลพลัส (ช่วยลดความร้อน) เป็นต้น บล็อกคอนกรีตสามารถติดตั้งบนพื้นดินได้โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นคอนกรีตรองรับ เพียงแค่เตรียมพื้นที่ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง หลังติดตั้งเสร็จควรลงน้ำยาประสานทรายเพื่อให้ทรายคงรูป ลดปัญหาทรายไหลซึ่งจะทำให้บล็อกทรุดตัว รวมถึงลงน้ำยาเคลือบเงาผิวคอนกรีต เพื่อลดปัญหาคราบซึมเปื้อน เชื้อรา ตะไคร่  (ยกเว้นบล็อกรุ่น Cool Plus กับ Porous Block ซึ่งต้องอาศัยคุณสมบัติการกักเก็บและส่งผ่านน้ำ) และจะให้ดีควรลงน้ำยาเคลือบผิวซ้ำทุกปี  หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ใช้งาน

ภาพ: ตัวอย่างการใช้งานบล็อกคอนกรีตปูพื้นเป็นลวดลายแพทเทิร์นต่างๆ

ภาพ: (ซ้าย) บล็อกคอนกรีตปูพื้นที่สามารถปลูกหญ้าแซมได้ และ (ขวา) บล็อกคอนกรีตปูพื้นรุ่นคูลพลัส (Cool Plus) กักเก็บน้ำที่ผิวได้ จึงช่วยลดความร้อนที่ผิวหน้าบล็อกและลดการสะท้อนความร้อน

ภาพ: บล็อกคอนกรีตปูพื้นรุ่น Porous Block มีเนื้อพรุน ให้น้ำซึมผ่านได้เร็ว

ภาพ: การติดตั้งบล็อกคอนกรีตหรือบล็อกปูพื้น ที่ถูกวิธี

       ส่วนกระเบื้องคอนกรีตมักมีลักษณะเป็นแผ่นบางกว่าบล็อกคอนกรีต ส่วนใหญ่จะมีขนาดประมาณ 40x40 ซม. หนา 3.5 ซม. มีสีสันและรูปแบบให้เลือกน้อยกว่าบล็อกคอนกรีต  ในการติดตั้ง หากเป็นพื้นทางเท้าทั่วไปอย่างสวนในบ้านก็สามารถปูทับบนพื้นดินได้ (โดยจะต้องบดอัดพื้นดินพร้อมลงทรายทับบดให้แน่น) กรณีเป็นพื้นที่ต้องรับน้ำหนักเยอะจะต้องเทหล่อพื้นคอนกรีตก่อนจึงค่อยปูกระเบื้องคอนกรีตทับด้วยปูนมอร์ตาร์ (ปูนทราย)  โดยพื้นคอนกรีตนี้อาจเป็นพื้นคอนกรีตหยาบธรรมดา (สำหรับรับน้ำหนักพอประมาณอย่างทางเดิน ทางเท้าริมถนนหน้าบ้าน) หรือพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (กรณีรองรับน้ำหนักมากๆ อย่างที่จอดรถหรือลานอเนกประสงค์ที่มีรถวิ่งผ่าน) ตามความเหมาะสม  หลังจากติดตั้งกระเบื้องคอนกรีตแล้วควรลงน้ำยาเคลือบเงาผิวคอนกรีต โดยลงซ้ำทุกระยะ 1 ปี หรือตามความเหมาะสมเช่นเดียวกับบล็อกคอนกรีตปูพื้น

ภาพ: ตัวอย่างพื้นปูกระเบื้องคอนกรีต

ภาพ: ตัวอย่างพื้นปูกระเบื้องคอนกรีต (ขอขอบคุณสถานที่: บ้านคุณสมพงค์ จันทร์ทอน และ คุณยลพัชร์ แก้วปรอท)

ภาพ: การปูกระเบื้องคอนกรีตที่ถูกวิธี

       สำหรับพื้นระเบียงหรือพื้นรอบบ้านแต่ละส่วน การตัดสินใจว่าจะเลือกใช้บล็อกคอนกรีตหรือกระเบื้องคอนกรีตนั้น อาจกล่าวโดยรวมเป็นแนวทางคือ หากเป็นพื้นทางเดินในสวนง่าย ๆ สามารถใช้บล็อกหรือกระเบื้องคอนกรีตปูทับพื้นดินได้โดยไม่ต้องเทพื้นคอนกรีต (แต่จะต้องเตรียมพื้นที่และติดตั้งอย่างถูกวิธี) ส่วนพื้นที่ต้องรับน้ำหนักเยอะ อย่างที่จอดรถหรือถนนในบ้าน จะแบ่งเป็น 2 กรณี กรณีเป็นพื้นดิน บล็อกคอนกรีตปูพื้นจะสะดวกกว่าเพราะปูทับพื้นดินได้โดยตรง ส่วนกรณีเป็นพื้นคอนกรีต  ใช้กระเบื้องคอนกรีตจะง่ายกว่าเพราะติดตั้งด้วยปูนมอร์ตาร์ได้เลย (แต่หากต้องการใช้บล็อกเนื่องด้วยลวดลายหรือการใช้งานเฉพาะที่ตรงใจกว่า ก็สามารถทำได้โดยจะต้องหล่อขอบกั้นด้านข้างของพื้นคอนกรีต แล้วลงทรายอัดให้แน่นก่อนจึงค่อยปูบล็อกทับพื้นคอนกรีตอีกที) ทั้งนี้ สำหรับพื้นที่มีอัตราการทรุดตัวมากแนะนำให้ใช้บล็อกคอนกรีตปูพื้น เนื่องจากสามารถรื้อออกมาเพื่อปรับระดับพื้นก่อนจะปูทับใหม่ได้ ในขณะที่พื้นคอนกรีต (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ไม่มีเสาเข็มรองรับ) ซึ่งปูกระเบื้องทับโดยใช้ปูนทรายนั้น หากพื้นทรุดตัวมักทำให้กระเบื้องแตกร้าวจนต้องทุบทิ้งทำใหม่ทั้งหมดซึ่งจะสิ้นเปลืองกว่า


 


 

เรื่อง: SCG Experience

พื้นปูบล็อกคอนกรีตกับกระเบื้องคอนกรีต ต่างกันอย่างไร?

       บล็อกคอนกรีต (หรือที่เรียกว่า “บล็อกปูพื้น” หรือ “บล็อกตัวหนอน”) กับกระเบื้องคอนกรีต เป็นวัสดุปูพื้นภายนอกและพื้นรอบบ้าน ที่ผลิตจากคอนกรีต ซึ่งแม้จะดูคล้ายกันแต่ก็มีรูปแบบ วิธีใช้งาน และการติดตั้งที่ต่างกันอยู่บ้าง ในการเลือกใช้ เจ้าของบ้านควรพิจารณาข้อมูลดังนี้

ภาพ: บล็อกคอนกรีต (บล็อกปูพื้น หรือ บล็อกตัวหนอน) และกระเบื้องคอนกรีตรุ่นต่างๆ

       อันดับแรก ควรทำความเข้าใจความต่างของวัสดุทั้งสองกันก่อน สำหรับบล็อกคอนกรีตส่วนใหญ่จะหนา 6 ซม. มีรูปทรงสีสันให้เลือกมากและเล่นแพทเทิร์นได้หลากหลาย มีตั้งแต่ก้อนขนาดเล็ก 8 x 8 ซม. ไปจนถึงแผ่นใหญ่ขนาด 60 x 30 ซม. และ 50 x 50 ซม. ทั้งยังมีรุ่นพิเศษให้เลือกใช้ เช่น บล็อกสนามหญ้า (ปลูกหญ้าแซมได้) บล็อกรุ่น Porous Block (มีเนื้อพรุนจึงน้ำระบายได้เร็ว ช่วยลดปัญหาน้ำขัง) บล็อกรุ่นคูลพลัส (ช่วยลดความร้อน) เป็นต้น บล็อกคอนกรีตสามารถติดตั้งบนพื้นดินได้โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นคอนกรีตรองรับ เพียงแค่เตรียมพื้นที่ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง หลังติดตั้งเสร็จควรลงน้ำยาประสานทรายเพื่อให้ทรายคงรูป ลดปัญหาทรายไหลซึ่งจะทำให้บล็อกทรุดตัว รวมถึงลงน้ำยาเคลือบเงาผิวคอนกรีต เพื่อลดปัญหาคราบซึมเปื้อน เชื้อรา ตะไคร่  (ยกเว้นบล็อกรุ่น Cool Plus กับ Porous Block ซึ่งต้องอาศัยคุณสมบัติการกักเก็บและส่งผ่านน้ำ) และจะให้ดีควรลงน้ำยาเคลือบผิวซ้ำทุกปี  หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ใช้งาน

ภาพ: ตัวอย่างการใช้งานบล็อกคอนกรีตปูพื้นเป็นลวดลายแพทเทิร์นต่างๆ

ภาพ: (ซ้าย) บล็อกคอนกรีตปูพื้นที่สามารถปลูกหญ้าแซมได้ และ (ขวา) บล็อกคอนกรีตปูพื้นรุ่นคูลพลัส (Cool Plus) กักเก็บน้ำที่ผิวได้ จึงช่วยลดความร้อนที่ผิวหน้าบล็อกและลดการสะท้อนความร้อน

ภาพ: บล็อกคอนกรีตปูพื้นรุ่น Porous Block มีเนื้อพรุน ให้น้ำซึมผ่านได้เร็ว

ภาพ: การติดตั้งบล็อกคอนกรีตหรือบล็อกปูพื้น ที่ถูกวิธี

       ส่วนกระเบื้องคอนกรีตมักมีลักษณะเป็นแผ่นบางกว่าบล็อกคอนกรีต ส่วนใหญ่จะมีขนาดประมาณ 40x40 ซม. หนา 3.5 ซม. มีสีสันและรูปแบบให้เลือกน้อยกว่าบล็อกคอนกรีต  ในการติดตั้ง หากเป็นพื้นทางเท้าทั่วไปอย่างสวนในบ้านก็สามารถปูทับบนพื้นดินได้ (โดยจะต้องบดอัดพื้นดินพร้อมลงทรายทับบดให้แน่น) กรณีเป็นพื้นที่ต้องรับน้ำหนักเยอะจะต้องเทหล่อพื้นคอนกรีตก่อนจึงค่อยปูกระเบื้องคอนกรีตทับด้วยปูนมอร์ตาร์ (ปูนทราย)  โดยพื้นคอนกรีตนี้อาจเป็นพื้นคอนกรีตหยาบธรรมดา (สำหรับรับน้ำหนักพอประมาณอย่างทางเดิน ทางเท้าริมถนนหน้าบ้าน) หรือพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (กรณีรองรับน้ำหนักมากๆ อย่างที่จอดรถหรือลานอเนกประสงค์ที่มีรถวิ่งผ่าน) ตามความเหมาะสม  หลังจากติดตั้งกระเบื้องคอนกรีตแล้วควรลงน้ำยาเคลือบเงาผิวคอนกรีต โดยลงซ้ำทุกระยะ 1 ปี หรือตามความเหมาะสมเช่นเดียวกับบล็อกคอนกรีตปูพื้น

ภาพ: ตัวอย่างพื้นปูกระเบื้องคอนกรีต

ภาพ: ตัวอย่างพื้นปูกระเบื้องคอนกรีต (ขอขอบคุณสถานที่: บ้านคุณสมพงค์ จันทร์ทอน และ คุณยลพัชร์ แก้วปรอท)

ภาพ: การปูกระเบื้องคอนกรีตที่ถูกวิธี

       สำหรับพื้นระเบียงหรือพื้นรอบบ้านแต่ละส่วน การตัดสินใจว่าจะเลือกใช้บล็อกคอนกรีตหรือกระเบื้องคอนกรีตนั้น อาจกล่าวโดยรวมเป็นแนวทางคือ หากเป็นพื้นทางเดินในสวนง่าย ๆ สามารถใช้บล็อกหรือกระเบื้องคอนกรีตปูทับพื้นดินได้โดยไม่ต้องเทพื้นคอนกรีต (แต่จะต้องเตรียมพื้นที่และติดตั้งอย่างถูกวิธี) ส่วนพื้นที่ต้องรับน้ำหนักเยอะ อย่างที่จอดรถหรือถนนในบ้าน จะแบ่งเป็น 2 กรณี กรณีเป็นพื้นดิน บล็อกคอนกรีตปูพื้นจะสะดวกกว่าเพราะปูทับพื้นดินได้โดยตรง ส่วนกรณีเป็นพื้นคอนกรีต  ใช้กระเบื้องคอนกรีตจะง่ายกว่าเพราะติดตั้งด้วยปูนมอร์ตาร์ได้เลย (แต่หากต้องการใช้บล็อกเนื่องด้วยลวดลายหรือการใช้งานเฉพาะที่ตรงใจกว่า ก็สามารถทำได้โดยจะต้องหล่อขอบกั้นด้านข้างของพื้นคอนกรีต แล้วลงทรายอัดให้แน่นก่อนจึงค่อยปูบล็อกทับพื้นคอนกรีตอีกที) ทั้งนี้ สำหรับพื้นที่มีอัตราการทรุดตัวมากแนะนำให้ใช้บล็อกคอนกรีตปูพื้น เนื่องจากสามารถรื้อออกมาเพื่อปรับระดับพื้นก่อนจะปูทับใหม่ได้ ในขณะที่พื้นคอนกรีต (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ไม่มีเสาเข็มรองรับ) ซึ่งปูกระเบื้องทับโดยใช้ปูนทรายนั้น หากพื้นทรุดตัวมักทำให้กระเบื้องแตกร้าวจนต้องทุบทิ้งทำใหม่ทั้งหมดซึ่งจะสิ้นเปลืองกว่า


 


 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ