เรื่อง: SCG Experience

แผ่นสะท้อนความร้อน โดนฝนขณะมุงหลังคาได้หรือไม่

       โดยปกติแล้ว ในขั้นตอนการมุงหลังคา ช่างจะติดตั้งกระเบื้องหลังคาหลังจากติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งถ้าหากเกิดฝนตกในขณะที่ยังไม่ได้ติดตั้งกระเบื้องหลังคา หรือปล่อยไว้ข้ามวัน แผ่นสะท้อนความร้อน (แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ประกบกันสองชั้น) ที่ติดตั้งตามมาตรฐาน และไม่มีรอยฉีกขาด สามารถทนและรองรับน้ำฝนได้โดยไม่เกิดความเสียหาย จึงมุงหลังคาในขั้นตอนต่อไปได้ตามปกติ

ภาพ: แผ่นสะท้อนความร้อน ติดตั้งได้ทั้งแบบใต้แป และบนแป

ภาพ: ตัวอย่างการติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนแบบไว้บนแปของบ้านที่มีการปรับปรุง (Re-Roof) หลังคา


DreamDriver-Consult.jpg

เรื่อง: SCG Experience

แผ่นสะท้อนความร้อน โดนฝนขณะมุงหลังคาได้หรือไม่

       โดยปกติแล้ว ในขั้นตอนการมุงหลังคา ช่างจะติดตั้งกระเบื้องหลังคาหลังจากติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งถ้าหากเกิดฝนตกในขณะที่ยังไม่ได้ติดตั้งกระเบื้องหลังคา หรือปล่อยไว้ข้ามวัน แผ่นสะท้อนความร้อน (แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ประกบกันสองชั้น) ที่ติดตั้งตามมาตรฐาน และไม่มีรอยฉีกขาด สามารถทนและรองรับน้ำฝนได้โดยไม่เกิดความเสียหาย จึงมุงหลังคาในขั้นตอนต่อไปได้ตามปกติ

ภาพ: แผ่นสะท้อนความร้อน ติดตั้งได้ทั้งแบบใต้แป และบนแป

ภาพ: ตัวอย่างการติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนแบบไว้บนแปของบ้านที่มีการปรับปรุง (Re-Roof) หลังคา


DreamDriver-Consult.jpg

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ