• ประเภทอาคาร

  • สไตล์

  • ปัญหาที่พบ

  • Product Application

  • อื่นๆ

Special Winter Offer: โปรโมชั่น Active Airflow System

ชำระค่าสำรวจหน้างานสินค้า Active Airflow™ System มูลค่า 1,000 บาท รับสิทธิ์ รับส่วนลด 15% + บัตรกำนัลเซ็นทรัล 10,000 บาท ระยะเวลา เริ่มวันที่ 5-30 พ.ย.61
 
เมื่อชำระค่าสำรวจหน้างาน มูลค่า 1,000 บาท ภายในวันที่ 30 พ.ย. 61 และกรอก code : AAF11 รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้ 
- รับส่วนลด 15% 
- เมื่อชำระค่าสินค้าพร้อมติดตั้งครบถ้วน จะได้รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล 10,000 บาท  

เงื่อนไขโปรโมชั่น 
- ชำระค่าสำรวจหน้างาน 1,000 บาท ภายใน วันนี้ – 30 พ.ย 2561 พร้อมระบุ Promotion Code : AAF11
- ชำระค่าสินค้าและค่าบริการติดตั้งครบถ้วนภายในวันที่ 25 ธ.ค. 61 
- ติดตั้งสินค้าภายในวันที่ 31 ม.ค. 62
- ค่ามัดจำสินค้าสามารถนำมาหักเป็นส่วนลดระบบได้   
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสำรวจหน้างานกรณีไม่สามารถติดตั้งสินค้าได้  
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

หมายเหตุ:
1. ลูกค้าชำระค่าสำรวจหน้างาน 1,000 บาท 
2. SCG จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจหน้างาน เพื่อดูตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ 
3. SCG ถอดแบบและจัดทำใบเสนอราคา ให้ลูกค้าพิจารณา
4. ลูกค้าชำระค่าสินค้า 100% ก่อนติดตั้ง (สามารถแบ่งจ่ายได้)
5. สามารถนำค่าสำรวจหน้างานมาหัก เป็นส่วนลดได้ เมื่อติดตั้งสินค้า
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ