View : 29581

แนวทางต่อเติมห้องบนระเบียง...เพิ่มพื้นที่ภายในบ้าน

แนวทางที่ควรรู้และคำนึงถึง ก่อนลงมือปรับพื้นที่และแปลงโฉมระเบียงชั้นบน ให้เป็นพื้นที่ส่วนขยายภายในห้องนอน เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการใช้พื้นที่ภายในบ้านที่เพิ่มมากขึ้น

       บ้านส่วนใหญ่มักจะมี "ระเบียงห้องนอน" เป็นองค์ประกอบของบ้าน เพื่อใช้สำหรับพักผ่อนนั่งเล่นในวันที่อากาศดี วางแอร์ ตากผ้า หรือเป็นหลังคากันสาดสำหรับห้องชั้นล่าง แต่หลายคนก็อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่นี้ และพออยู่ไปนาน ๆ ก็มักจะพบกับปัญหาน้ำรั่วซึมอีก จึงเริ่มมีความคิดที่จะเปลี่ยนพื้นที่ระเบียงให้เป็นห้องภายในบ้านเพิ่มเติม อาจเป็นส่วนขยายของห้องนอนหรือฟังก์ชั่นอื่น ๆ ซึ่งไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบใดก็ตาม มีแนวทางและข้อควรคำนึงที่จะมาแนะนำดังนี้


       สิ่งที่ควรคำนึงก่อนลงมือต่อเติมระเบียง

       1. โครงสร้างระเบียงรองรับได้ ควรสำรวจโครงสร้างระเบียงเดิมว่าเหมาะกับการต่อเติมหรือไม่ อย่างไร โดยทั่วไปพื้นระเบียงมักจะเป็นพื้น ค.ส.ล หล่อในที่ ควรดูว่ามีคานรองรับหรือไม่ หรือเป็นเพียงพื้นคอนกรีตยื่นที่ไม่มีคานรองรับ เพราะความสามารถในการรับน้ำหนักเพิ่มเติมจะไม่เท่ากัน จึงส่งผลเรื่องรูปแบบและวัสดุที่จะใช้ในการต่อเติมที่ต่างกัน ทั้งนี้ควรปรึกษาวิศวกรโครงสร้างก่อนลงมือ

       2. รูปแบบระเบียงเดิมเหมาะสมกับพื้นที่ส่วนขยาย ซึ่งมี 2 เรื่องหลักที่ควรคำนึงถึง คือ
“ระยะยื่นของแนวชายคาที่คลุมระเบียง” ยิ่งยื่นคลุมพื้นที่ระเบียงมากเท่าไหร่ ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อการขยายพื้นที่ระเบียงมากเท่านั้น เนื่องจากแนวผนังที่จะกั้นเพิ่มเติมควรให้อยู่ในแนวชายคา เพื่อให้ง่ายต่อการปรับปรุงต่อเติมและลดความเสี่ยงเรื่องรั่วซึม (ในกรณีที่ต้องต่อเติมหลังคาเพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนแนวชายคาใหม่ให้เหมาะสม)
 

แนวผนังใหม่ควรอยู่ในแนวชายคา

“ระยะความสูงจากพื้นระเบียงถึงฝ้าชายคา” ระดับฝ้าชายคาโดยเฉพาะปลายชายคาอาจจะต่ำกว่าระดับฝ้าเพดานภายในห้อง หากทำการขยายห้องเพิ่มเติมควรปรับปรุงระดับฝ้าชายคาใหม่ให้เหมาะสม ซึ่งอย่างน้อยความสูงของฝ้าเพดานใหม่ควรให้พ้นศีรษะ หรือถ้าต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร* ควรทำให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ระดับพื้นระเบียงมักจะต่ำกว่าพื้นภายในบ้าน ซึ่งหากต้องการปรับระดับพื้นให้เท่ากันก็ควรพิจารณาเรื่องระดับพื้นถึงฝ้าเพดานใหม่ด้วยเช่นกัน


หมายเหตุ: อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงบ้านได้ที่

กฎหมายควบคุมอาคารที่ควรรู้ตอนที่ 1 : ก่อสร้างหรือดัดแปลงบ้านต้องขอยื่นอนุญาต

กฎหมายควรรู้เมื่อจะก่อสร้างหรือดัดแปลงบ้านตอนที่ 2 : ซ่อมแซมบ้านถ้าไม่เข้าข่ายดัดแปลง ทำได้ทันทีไม่ต้องยื่นขออนุญาต

 

ความสูงฝ้าเพดานในส่วนต่อเติม ควรอยู่ในระดับเดียวกันกับห้องเดิม หรือสูงพ้นแนวศีรษะ

แนวทางต่อเติมห้องบนระเบียง...เพิ่มพื้นที่ภายในบ้าน

แนวทางที่ควรรู้และคำนึงถึง ก่อนลงมือปรับพื้นที่และแปลงโฉมระเบียงชั้นบน ให้เป็นพื้นที่ส่วนขยายภายในห้องนอน เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการใช้พื้นที่ภายในบ้านที่เพิ่มมากขึ้น

       บ้านส่วนใหญ่มักจะมี "ระเบียงห้องนอน" เป็นองค์ประกอบของบ้าน เพื่อใช้สำหรับพักผ่อนนั่งเล่นในวันที่อากาศดี วางแอร์ ตากผ้า หรือเป็นหลังคากันสาดสำหรับห้องชั้นล่าง แต่หลายคนก็อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่นี้ และพออยู่ไปนาน ๆ ก็มักจะพบกับปัญหาน้ำรั่วซึมอีก จึงเริ่มมีความคิดที่จะเปลี่ยนพื้นที่ระเบียงให้เป็นห้องภายในบ้านเพิ่มเติม อาจเป็นส่วนขยายของห้องนอนหรือฟังก์ชั่นอื่น ๆ ซึ่งไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบใดก็ตาม มีแนวทางและข้อควรคำนึงที่จะมาแนะนำดังนี้


       สิ่งที่ควรคำนึงก่อนลงมือต่อเติมระเบียง

       1. โครงสร้างระเบียงรองรับได้ ควรสำรวจโครงสร้างระเบียงเดิมว่าเหมาะกับการต่อเติมหรือไม่ อย่างไร โดยทั่วไปพื้นระเบียงมักจะเป็นพื้น ค.ส.ล หล่อในที่ ควรดูว่ามีคานรองรับหรือไม่ หรือเป็นเพียงพื้นคอนกรีตยื่นที่ไม่มีคานรองรับ เพราะความสามารถในการรับน้ำหนักเพิ่มเติมจะไม่เท่ากัน จึงส่งผลเรื่องรูปแบบและวัสดุที่จะใช้ในการต่อเติมที่ต่างกัน ทั้งนี้ควรปรึกษาวิศวกรโครงสร้างก่อนลงมือ

       2. รูปแบบระเบียงเดิมเหมาะสมกับพื้นที่ส่วนขยาย ซึ่งมี 2 เรื่องหลักที่ควรคำนึงถึง คือ
“ระยะยื่นของแนวชายคาที่คลุมระเบียง” ยิ่งยื่นคลุมพื้นที่ระเบียงมากเท่าไหร่ ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อการขยายพื้นที่ระเบียงมากเท่านั้น เนื่องจากแนวผนังที่จะกั้นเพิ่มเติมควรให้อยู่ในแนวชายคา เพื่อให้ง่ายต่อการปรับปรุงต่อเติมและลดความเสี่ยงเรื่องรั่วซึม (ในกรณีที่ต้องต่อเติมหลังคาเพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนแนวชายคาใหม่ให้เหมาะสม)
 

แนวผนังใหม่ควรอยู่ในแนวชายคา

“ระยะความสูงจากพื้นระเบียงถึงฝ้าชายคา” ระดับฝ้าชายคาโดยเฉพาะปลายชายคาอาจจะต่ำกว่าระดับฝ้าเพดานภายในห้อง หากทำการขยายห้องเพิ่มเติมควรปรับปรุงระดับฝ้าชายคาใหม่ให้เหมาะสม ซึ่งอย่างน้อยความสูงของฝ้าเพดานใหม่ควรให้พ้นศีรษะ หรือถ้าต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร* ควรทำให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ระดับพื้นระเบียงมักจะต่ำกว่าพื้นภายในบ้าน ซึ่งหากต้องการปรับระดับพื้นให้เท่ากันก็ควรพิจารณาเรื่องระดับพื้นถึงฝ้าเพดานใหม่ด้วยเช่นกัน


หมายเหตุ: อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงบ้านได้ที่

กฎหมายควบคุมอาคารที่ควรรู้ตอนที่ 1 : ก่อสร้างหรือดัดแปลงบ้านต้องขอยื่นอนุญาต

กฎหมายควรรู้เมื่อจะก่อสร้างหรือดัดแปลงบ้านตอนที่ 2 : ซ่อมแซมบ้านถ้าไม่เข้าข่ายดัดแปลง ทำได้ทันทีไม่ต้องยื่นขออนุญาต

 

ความสูงฝ้าเพดานในส่วนต่อเติม ควรอยู่ในระดับเดียวกันกับห้องเดิม หรือสูงพ้นแนวศีรษะ

บทความที่แล้ว
Q&A การแบ่งพื้นที่ห้องนอนมาทำห้องน้ำ
005-QAการแบ่งพื้นที่ห้องนอนมาทำห้องน้ำ.jpg


บทความถัดไป
กั้นครัวไทยในบ้าน ปลอดภัย ไม่กวนใคร
009-กั้นครัวไทยในบ้าน-ปลอดภัย-ไม่กวนใคร.jpg


 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ