View : 18118
หนึ่งในปัญหาที่อยู่คู่กับบ้านเก่าคือ ปัญหาห้องน้ำเหม็น นอกจากกลิ่นเหม็นที่มาจากท่อระบายน้ำแล้ว โถชักโครกก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของกลิ่นไม่พึงประสงค์ดังกล่าว

 

ภาพตัดแสดงตำแหน่งของปะเก็นแว๊ก


อีกหนึ่งสาเหตุของกลิ่นเหม็น มาจากปลายคอห่านติดตั้งได้ไม่พอดีกับท่อของเสียที่พื้นห้องน้ำ ช่างมักจะต่อท่อจากพื้นห้องน้ำ แล้วดัดปลายท่อให้เอียงมารับกับปลายคอห่าน
 
วิธีนี้ปลายท่อจะต่อกันไม่สนิท ของเสียและน้ำทิ้งจะเล็ดลอดออกมาเลอะอยู่ภายในตัวโถสุขภัณฑ์ พอซีเมนต์ขาวที่ใช้อุดยาแนวรอยต่อที่ฐานโถสุขภัณฑ์เกิดรอยแตก ห้องน้ำก็จะส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงจนแทบจะทนไม่ได้เลยทีเดียว
 
วิธีแก้ไขปัญหา
ทำได้ด้วยการเลือกใช้ท่อข้อต่อแบบปรับได้ (Adjustable trap) ซึ่งเป็นข้อต่อที่มีปลายท่อด้านบนกับด้านล่างเยื้องกัน ตัวท่อด้านล่างจะยืดหดได้ และทิ้งปลายท่อไว้สวมเข้ากับท่อของเสียที่พื้นห้องน้ำ และส่วนปลายจะมียางสำหรับสวมปลายคอห่านแบบแนบสนิท จึงไม่ต้องกังวลว่าจะมีกลิ่นของเสียโชยออกมาจากห้องน้ำอีก แต่การติดท่อข้อต่อแบบปรับได้ต้องติดตั้งแต่แรก ไม่เช่นนั้นต้องรื้อโถชักโครกออกแล้วติดตั้งใหม่อีกครั้ง
 


ชักโครกไม่ได้มาตรฐาน 
ตัวการสร้างปัญหากลิ่นเหม็นในห้องน้ำ

ตำแหน่งของปะเก็นแว็ก และการติดตั้งปะเก็นแว็ก
ที่มาภาพ: www.cachebeclean.comสาเหตุของปัญหากลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
สาเหตุก็มาจากวิธีการติดตั้งโถชักโครก ที่ในอดีตช่างมักซีเมนต์ขาวเป็นวัสดุอุดยาแนวร่องรอยต่อระหว่างปลายคอห่านกับ ท่อของเสียที่พื้นห้องน้ำ ด้วยสมบัติของซีเมนต์ขาวที่ยึดเกาะพื้นผิวได้ดี ทำให้การใช้งานในช่วงแรกเป็นปกติไม่มีกลิ่นเล็ดลอดออกมา แต่นานวันเข้ายาแนวซีเมนต์ขาวจะยุบตัวจึงเกิดรอยแยก รอยแตกร้าว ทำให้ของเสียส่งกลิ่นเหม็นออกมาจากฐานของโถชักโครกได้

วิธีแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
ทำได้ด้วยการเลือกใช้โถชักโครก รุ่นที่มีระบบ floor flange หรือ ปะเก็นแว๊ก แทนการใช้ซีเมนต์ขาวยาแนวรอยต่อ
 
อุปกรณ์ชิ้นนี้ด้านบนมีลักษณะเป็นก้อนห่วงยาง มีรูตรงกลางสำหรับสวมเข้ากับปลายคอห่าน ด้านล่างมีปลายท่อสั้นๆ สำหรับสวมอุดเข้ากับปลายท่อของเสียที่พื้นห้องน้ำ ประเก็นซ์แว็กไม่มีการยุบตัวเมื่อใช้งานในระยะยาวอีก ทั้งยังอุดปิดแนวรอยต่อได้สนิท ทำให้ไม่มีช่องว่างให้กลิ่นของเสีย น้ำทิ้ง เล็ดลอดออกมาได้แน่นอน


 

ข้อต่อแบบปรับได้ (Adjustable trap)
ที่มาภาพ: www.mcalpineplumbing.com

โถสุขภัณฑ์ Cotto รุ่น Perfect Fit
ที่มาภาพ: www.cotto.co.th

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ