View : 4586


บางครั้งเราอาจพบปัญหาบ้านพักอาศัยที่เพดานคอนกรีต เกิดอาการกระเทาะล่อนหลุดออกมา จนถึงขั้นเห็นเหล็กเป็นตารางร่างแห ซึ่งเป็นอาการที่ส่งผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างบ้าน หากทิ้งไว้ในระยะยาวอาจทำให้บ้านร้าวหรือบ้านทรุดตัวได้ แล้วอาการนี้มาจากสาเหตุอะไร มีทางป้องกัน ระมัดระวังกันอย่างไรขณะก่อสร้างเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี้

คอนกรีตเป็นโพรง   
ปัจจัยแรกที่ทำให้เกิดปัญหาบ้านต่างๆ เหล่านั้นก็คือ ไม้แบบ ที่ประกอบตามแบบแล้วมักเกิดรอยต่อ รอยแยก ซึ่งรอยแยกเหล่านี้คือจุดที่เมื่อเทคอนกรีตผสมเสร็จหรือคอนกรีตสำเร็จรูปแล้ว จะทำให้น้ำปูนในคอนกรีตไหลเล็ดลอดออกมา จนเหลือแต่เกล็ดหินใหญ่และโพรงอากาศ 

ดังนั้น ในระหว่างขึ้นแบบจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบรอยแยก ว่ามีรอยต่อรอยแยกที่จุดใดบ้าง  เช่น รอยต่อระหว่างแผ่น  โคนแบบเสาที่ตั้งบนคาน ที่มีขนาดกว้างเกินจนน้ำปูนในคอนกรีตอาจไหลออกมาได้

ถ้ามีร่องรอยดังกล่าวก็ให้หาเศษวัสดุพวกกระดาษชุบน้ำอุดยาไว้ หรือหากเป็นรอยต่อระหว่างแบบที่เป็นแนวยาว สามารถใช้วิธีปิดทับด้วยเทปกาวกระดาษจากด้านในแบบป้องกันแทนก็ได้


 

ที่มาภาพ: www.decorreport.com

ที่มาภาพ: www.decorreport.com

ทางแก้ที่นิยม คือ การหล่อลูกปูนจากปูนผสมทราย และมีหนวดเป็นลวดโผล่ปลาย ให้เป็นก้อนที่มีความหนาตามระยะที่กำหนด (โดยทั่วไปมีข้อกำหนดระยะห่างจากผิวคอนกรีตถึงผิวเหล็กไว้แล้ว เช่น กำหนดไว้อย่างน้อย 1.5-2.5ซ.ม.) แล้วใช้รองหนุนเหล็กให้ห่างจากผิวแบบหล่อ เพื่อบังคับให้มีระยะคอนกรีตหุ้มตามกำหนด

ซึ่งสามารถใช้ลูกปูนหนุนเหล็กเสริมทั้งในคานและพื้น เพื่อควบคุมให้เนื้อคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมหนาเพียงพอ จะได้ไม่เกิดเหตุเหล็กเสริมเป็นสนิมจนดันให้คอนกรีตกะเทาะ ทำให้เสียความแข็งแรงของโครงสร้าง กลายเป็นปัญหาบ้านที่ลุกลามได้


ปัญหาบ้าน 
เมื่อคอนกรีตเป็นโพรง
และหลุดล่อน

อาการปูนเป็นโพรง หนักๆ ถึงขั้นเห็นเหล็กเสริมภายในชัดเจน ส่งผลให้โครงสร้างลดความแข็งแรงลงไป
ที่มาภาพ: www.bloggang.com/

อาการเหล็กเสริมแนบติดพื้นล่างของพื้นคอนกรีต สนิมเหล็กจากความชื้นทำให้ดันคอนกรีตจนเกิดการกระเทาะ
ที่มาภาพ: www.saangbaan.com

จุดต่อไปก็คือ การเขย่าคอนกรีตให้ไหลเข้าเต็มแบบ ทั้งนี้เพราะ คอนกรีตที่นำมาเทเข้าแบบมักจะได้รับการผสมในสัดส่วนที่พอเหมาะ เมื่อเทลงในแบบแล้วบ่อยครั้งต้องใช้ตัวช่วย เช่น เครื่องจี้คอนกรีต บางทีก็เรียกเครื่องจี้ปูน จุ่มจี้ลงในเนื้อคอนกรีตที่เทลงในแบบ เพื่อให้แน่ใจว่าช่องว่างหรือฟองอากาศในคอนกรีต ถูกแทนที่ด้วยเนื้อคอนกรีตจนเต็ม

การใช้เครื่องจี้ก็มีข้อกำหนดที่ต้องจี้ในตำแหน่งที่ครอบคลุมการสั่นสะเทือนได้อย่างทั่วถึง ไม่จุ่มจี้จุดใดจุดหนึ่งนานเกินไป จนทำให้เกิดการแยกตัวของส่วนผสมในจุดนั้น เป็นเหตุของความไม่แข็งแรงของโครงสร้าง 

ถ้าหาเครื่องจี้คอนกรีตไม่ได้ บางครั้งการใช้เหล็กงอเป็นตะขอ แล้วกระทุ้งคอนกรีตให้ทั่วๆ ก็ยังดีกว่าปล่อยให้คอนกรีตไหลไปตามธรรมชาติโดยไม่ทำอะไรเลย แต่ถ้าถอดแบบออกมาแล้วโชคไม่เข้าข้าง พบว่าปูนเป็นโพรงเล็กน้อยไม่ถึงกับเห็นเหล็ก ก็พออนุโลมให้ใช้ปูนนอนชริ้งค์ (NON-SHRINK) อุดยาได้

แต่ถ้าเป็นโพรงขนาดใหญ่ หรือเห็นเหล็กโครงสร้างและไม่แน่ใจ ควรปรึกษาวิศวกรผู้ออกแบบโดยตรง  เพื่อรับคำแนะนำว่าต้องทำอย่างไรต่อไป เช่น ซ่อมแซม หรือรื้อทำใหม่ เป็นต้น

คอนกรีตหรือปูนกะเทาะหลุดล่อน
สำหรับปัญหาเรื่องคอนกรีตกะเทาะจนเห็นเนื้อเหล็กภายใน มักมาจากเนื้อคอนกรีตหุ้มผิวเหล็กไม่หนาพอ เป็นผลให้ความชื้นภายนอก เข้าทำลายเหล็กจนเป็นสนิมและดันจนคอนกรีตแตกกะเทาะ 

ลูกปูนและการหนุนลูกปูนใต้เหล็กเสริม ก่อนหล่อพื้นคอนกรีต

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
www.decorreport.com
www.108hardware.com 


ปัญหาบ้าน 
เมื่อคอนกรีตเป็นโพรง
และหลุดล่อน

อาการปูนเป็นโพรง หนักๆ ถึงขั้นเห็นเหล็กเสริมภายในชัดเจน ส่งผลให้โครงสร้างลดความแข็งแรงลงไป
ที่มาภาพ: www.bloggang.com/

อาการเหล็กเสริมแนบติดพื้นล่างของพื้นคอนกรีต สนิมเหล็กจากความชื้นทำให้ดันคอนกรีตจนเกิดการกระเทาะ
ที่มาภาพ: www.saangbaan.com


บางครั้งเราอาจพบปัญหาบ้านพักอาศัยที่เพดานคอนกรีต เกิดอาการกระเทาะล่อนหลุดออกมา จนถึงขั้นเห็นเหล็กเป็นตารางร่างแห ซึ่งเป็นอาการที่ส่งผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างบ้าน หากทิ้งไว้ในระยะยาวอาจทำให้บ้านร้าวหรือบ้านทรุดตัวได้ แล้วอาการนี้มาจากสาเหตุอะไร มีทางป้องกัน ระมัดระวังกันอย่างไรขณะก่อสร้างเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี้

คอนกรีตเป็นโพรง   
ปัจจัยแรกที่ทำให้เกิดปัญหาบ้านต่างๆ เหล่านั้นก็คือ ไม้แบบ ที่ประกอบตามแบบแล้วมักเกิดรอยต่อ รอยแยก ซึ่งรอยแยกเหล่านี้คือจุดที่เมื่อเทคอนกรีตผสมเสร็จหรือคอนกรีตสำเร็จรูปแล้ว จะทำให้น้ำปูนในคอนกรีตไหลเล็ดลอดออกมา จนเหลือแต่เกล็ดหินใหญ่และโพรงอากาศ 

ดังนั้น ในระหว่างขึ้นแบบจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบรอยแยก ว่ามีรอยต่อรอยแยกที่จุดใดบ้าง  เช่น รอยต่อระหว่างแผ่น  โคนแบบเสาที่ตั้งบนคาน ที่มีขนาดกว้างเกินจนน้ำปูนในคอนกรีตอาจไหลออกมาได้

ถ้ามีร่องรอยดังกล่าวก็ให้หาเศษวัสดุพวกกระดาษชุบน้ำอุดยาไว้ หรือหากเป็นรอยต่อระหว่างแบบที่เป็นแนวยาว สามารถใช้วิธีปิดทับด้วยเทปกาวกระดาษจากด้านในแบบป้องกันแทนก็ได้


 

ที่มาภาพ: www.decorreport.com

ที่มาภาพ: www.decorreport.com

จุดต่อไปก็คือ การเขย่าคอนกรีตให้ไหลเข้าเต็มแบบ ทั้งนี้เพราะ คอนกรีตที่นำมาเทเข้าแบบมักจะได้รับการผสมในสัดส่วนที่พอเหมาะ เมื่อเทลงในแบบแล้วบ่อยครั้งต้องใช้ตัวช่วย เช่น เครื่องจี้คอนกรีต บางทีก็เรียกเครื่องจี้ปูน จุ่มจี้ลงในเนื้อคอนกรีตที่เทลงในแบบ เพื่อให้แน่ใจว่าช่องว่างหรือฟองอากาศในคอนกรีต ถูกแทนที่ด้วยเนื้อคอนกรีตจนเต็ม

การใช้เครื่องจี้ก็มีข้อกำหนดที่ต้องจี้ในตำแหน่งที่ครอบคลุมการสั่นสะเทือนได้อย่างทั่วถึง ไม่จุ่มจี้จุดใดจุดหนึ่งนานเกินไป จนทำให้เกิดการแยกตัวของส่วนผสมในจุดนั้น เป็นเหตุของความไม่แข็งแรงของโครงสร้าง 

ถ้าหาเครื่องจี้คอนกรีตไม่ได้ บางครั้งการใช้เหล็กงอเป็นตะขอ แล้วกระทุ้งคอนกรีตให้ทั่วๆ ก็ยังดีกว่าปล่อยให้คอนกรีตไหลไปตามธรรมชาติโดยไม่ทำอะไรเลย แต่ถ้าถอดแบบออกมาแล้วโชคไม่เข้าข้าง พบว่าปูนเป็นโพรงเล็กน้อยไม่ถึงกับเห็นเหล็ก ก็พออนุโลมให้ใช้ปูนนอนชริ้งค์ (NON-SHRINK) อุดยาได้

แต่ถ้าเป็นโพรงขนาดใหญ่ หรือเห็นเหล็กโครงสร้างและไม่แน่ใจ ควรปรึกษาวิศวกรผู้ออกแบบโดยตรง  เพื่อรับคำแนะนำว่าต้องทำอย่างไรต่อไป เช่น ซ่อมแซม หรือรื้อทำใหม่ เป็นต้น

คอนกรีตหรือปูนกะเทาะหลุดล่อน
สำหรับปัญหาเรื่องคอนกรีตกะเทาะจนเห็นเนื้อเหล็กภายใน มักมาจากเนื้อคอนกรีตหุ้มผิวเหล็กไม่หนาพอ เป็นผลให้ความชื้นภายนอก เข้าทำลายเหล็กจนเป็นสนิมและดันจนคอนกรีตแตกกะเทาะ 

ลูกปูนและการหนุนลูกปูนใต้เหล็กเสริม ก่อนหล่อพื้นคอนกรีต

ทางแก้ที่นิยม คือ การหล่อลูกปูนจากปูนผสมทราย และมีหนวดเป็นลวดโผล่ปลาย ให้เป็นก้อนที่มีความหนาตามระยะที่กำหนด (โดยทั่วไปมีข้อกำหนดระยะห่างจากผิวคอนกรีตถึงผิวเหล็กไว้แล้ว เช่น กำหนดไว้อย่างน้อย 1.5-2.5ซ.ม.) แล้วใช้รองหนุนเหล็กให้ห่างจากผิวแบบหล่อ เพื่อบังคับให้มีระยะคอนกรีตหุ้มตามกำหนด

ซึ่งสามารถใช้ลูกปูนหนุนเหล็กเสริมทั้งในคานและพื้น เพื่อควบคุมให้เนื้อคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมหนาเพียงพอ จะได้ไม่เกิดเหตุเหล็กเสริมเป็นสนิมจนดันให้คอนกรีตกะเทาะ ทำให้เสียความแข็งแรงของโครงสร้าง กลายเป็นปัญหาบ้านที่ลุกลามได้

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
www.decorreport.com
www.108hardware.com 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ