View : 44433

เปลี่ยนหน้าต่างเป็นผนัง เจาะผนังทำประตู

การปรับปรุงบ้านโดยการเจาะหรือสกัดผนังเพื่อทำเป็นประตูหรือหน้าต่าง รวมถึงการปิดช่องประตูหรือหน้าต่างเป็นผนังทึบ แม้ไม่ใช่เรื่องยาก และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งต่าง ๆ มากนัก แต่ก็มีเรื่องที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจลงมือปรับปรุงในหลายประเด็น

       เป็นเรื่องที่พบเจออยู่บ่อยครั้งสำหรับการปรับเปลี่ยนช่องเปิดที่ผนังบ้าน โดยเฉพาะบ้านจัดสรร ทาวน์เฮาส์หรือทาวน์โฮมต่าง ๆ ที่มีรูปแบบตายตัวมาแล้ว หรือแม้แต่บ้านสร้างเองก็ตามที่บางครั้งเจ้าของบ้านอาจยังไม่เห็นรายละเอียดต่าง ๆ จากแบบบ้านที่ผู้ออกแบบนำเสนอ มาเจอที่หน้างานก่อสร้างอีกทีก็อาจขอปรับเปลี่ยนช่องเปิดต่าง ๆ ที่ผนังใหม่ตามต้องการ คำถามที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ หากต้องการเจาะสกัดผนังบางส่วนออกเพื่อทำเป็นประตูหรือหน้าต่างเพิ่มเติมจะทำได้หรือไม่ และในทางกลับกันหากต้องการรื้อประตูหรือหน้าต่างที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วออกเพื่อปิดเป็นผนังทึบจะทำได้หรือไม่

       มาทำความเข้าใจก่อนว่าโดยทั่วไปแล้ว “ผนัง” ไม่ใช่โครงสร้างหลักของบ้าน ไม่ว่าจะเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน รวมถึงระบบผนังโครงเบาที่ประกอบด้วยโครงคร่าวกรุทับด้วยแผ่นผนังประเภทต่าง ๆ เพราะส่วนของโครงสร้างที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักตัวบ้านทั้งหลังคือ คาน เสา ไปจนถึงระบบฐานรากเสาเข็มที่อยู่ใต้ดิน ยกเว้นกรณีบ้านที่สร้างด้วยระบบผนังสำเร็จรูปที่มักเรียกกันทั่วไปว่าบ้าน Precast ซึ่ง “ผนังเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างหลักของบ้าน” ดังนั้นหากต้องการเจาะ สกัด รวมถึงการปิดช่องประตู หน้าต่างที่ผนัง จึงสามารถทำได้โดยควรพิจารณาประเภทของผนังที่เรากำลังจะปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ดีก่อน

 

“ผนัง” ไม่ใช่โครงสร้างหลักของบ้าน ยกเว้นบ้านระบบผนังสำเร็จรูป Precast

ปิดช่องประตู หน้าต่างเป็นผนังทึบ
       การรื้อประตูหรือหน้าต่างออกเพื่อปิดเป็นผนังนั้นสามารถทำได้ไม่ยากมากนัก เพียงแต่ต้องระวังไม่ให้ขอบผนังโดยรอบวงกบที่รื้อออกเสียหายมากจนเกินไป เพื่อให้ซ่อมแซมแก้ไขได้ง่าย

- ผนังก่ออิฐฉาบปูน (รวมถึงผนังสำเร็จรูป Precast) สามารถก่ออิฐปิดช่องว่างนั้นได้เลย ซึ่งต้องมีการเสียบเหล็กหนวดกุ้งเพื่อช่วยยึดผนังก่ออิฐใหม่กับผนังเดิม  และสกัดปูนฉาบที่ขอบผนังโดยรอบออกเล็กน้อยก่อนฉาบปูนใหม่ โดยติดลวดตาข่าย (ลวดกรงไก่) ทับบริเวณรอยต่อผนังเพื่อลดการแตกร้าว อาจผสมน้ำยาประสานปูนตามสัดส่วน เพื่อให้เนื้อของปูนฉาบเก่าและใหม่ประสานกันได้ดี จากนั้นก็สามารถทาสีหรือปิดผิวด้วยวัสดุตกแต่งตามต้องการ

 
 

แนวทางการก่ออิฐฉาบปูน เพื่อปิดช่องหน้าต่าง

- ผนังเบา ต้องทำการเสริมโครงคร่าวใหม่เข้ากับโครงคร่าวเดิม ตามสเปคและตามระยะการติดตั้งของวัสดุแผ่นผนังนั้น ๆ เช่น  แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์จะใช้โครงกัลวาไนซ์สำหรับผนังภายใน และใช้โครงเหล็กรูปพรรณสำหรับผนังภายนอก โดยมีระยะโครงคร่าวอยู่ที่ 60 ซม. เป็นต้น จากนั้นติดตั้งแผ่นผนังเข้ากับโครงคร่าวใหม่ ซึ่งควรใช้ความหนาแผ่นเท่าแผ่นผนังเดิม และฉาบโป๊วขัดตกแต่งตามขั้นตอน จากนั้นก็สามารถทาสีหรือปิดผิวด้วยวัสดุตกแต่งตามต้องการ

แนวทางการติดตั้งโครงคร่าวและแผ่นผนัง เพื่อปิดช่องหน้าต่าง

สกัดผนังทำเป็นประตู หน้าต่าง
- ผนังก่ออิฐฉาบปูน ก่อนจะกำหนดขนาดและตำแหน่งของช่องเปิดบนผนังที่จะทำการสกัด ควรตรวจสอบแนวท่อระบบไฟฟ้าหรือประปาที่อาจเดินซ่อนอยู่ในผนัง และหลีกเลี่ยงการสกัดผนังในแนวที่มีท่อระบบต่าง ๆ ฝังอยู่ ทั้งระบบประปาและระบบไฟฟ้า หรือหากจำเป็นจริง ๆ ควรใช้ความระมัดระวังในการสกัดอย่างมาก เพื่อป้องกันปัญหาไฟช็อตหรือไฟรั่วเนื่องจากสายไฟฉีกขาด หรือท่อประปาแตกซึ่งต้องตามซ่อมกันวุ่นวาย ทั้งนี้ควรหาแนวการเดินท่อใหม่ให้เรียบร้อยด้วยนอกจากนี้ในการก่ออิฐผนังตามมาตรฐาน ต้องมีการทำเสาเอ็นและคานเอ็นคั่นระหว่างการก่อ รวมถึงบริเวณโดยรอบประตู หน้าต่าง หรือช่องว่างของผนัง เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับผนัง ดังนั้นการเจาะ สกัดผนังที่ก่ออิฐเรียบร้อยดีแล้วเพื่อติดตั้งประตู หรือหน้าต่างแทนที่ จึงควรทำเสาเอ็นและคานเอ็นเพิ่มเติมโดยรอบประตูหรือหน้าต่างนั้นด้วย โดยการสกัดผนังออกให้กว้างกว่าขนาดช่องเปิดโดยรอบอย่างน้อย 10 ซม. สำหรับหล่อเสาเอ็นและคานเอ็นดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ทำงานง่าย ประหยัด และปลอดภัย ควรสกัดช่องเปิดให้อยู่ในแนวเสาเอ็นและคานเอ็นเดิม (หลีกเลี่ยงการสกัดเสาเอ็นหรือคานเอ็นเดิม) เว้นเสียแต่ว่าเป็นการสกัดผนังออกทั้งแผงตั้งแต่เสาถึงเสา และตั้งแต่พื้นชนท้องคานชั้นบน 

แนวทางการสกัดผนังก่ออิฐฉาบปูนเป็นช่อง เพื่อติดตั้งหน้าต่าง

       แต่หากจำเป็นต้องสกัดเสาเอ็นหรือคานเอ็นที่มีอยู่ ก็สามารถทำได้โดยในช่วงที่สกัดผ่านเสาเอ็นหรือคานเอ็น ให้เหลือปลายเหล็กเสริมที่มีอยู่ยาวอย่างน้อย 30 ซม. เพื่อใช้เป็นเหล็กที่เชื่อมกับเสาเอ็นหรือคานเอ็นที่ต้องหล่อขึ้นใหม่โดยรอบช่องเปิดที่กำลังทำ

หากต้องสกัดคานเอ็นออก ควรเหลือปลายเหล็กเสริมเพื่อเชื่อมกับเสาเอ็นใหม่

       ในการติดตั้งวงกบประตูหรือหน้าต่างนั้น สำหรับวงกบไม้จะตั้งวงกบก่อนทำการหล่อเสาเอ็นและคานเอ็นใหม่ ส่วนวงกบประเภทอื่น เช่น uPVC อะลูมิเนียม ฯลฯ จะติดตั้งหลังจากเสาเอ็นและคานเอ็นเซตตัวแข็งแรงดีแล้ว

       สุดท้ายฉาบปูนเก็บงานบริเวณรอยต่อเสาเอ็นคานเอ็นใหม่กับผนังเดิม และทาสีหรือปิดผิวด้วยวัสดุตกแต่งตามต้องการ
Tips : สิ่งที่ควรระวังอย่างมากคือขั้นตอนในการสกัด ซึ่งควรใช้ “ลูกหมู” กรีดผนังตามแนวที่จะเจาะผนังออกก่อนทั้งสองฝั่งของผนัง และใช้ “สิ่ว” ค่อย ๆ สกัดตามรอยที่กรีดไว้จนผนังทะลุถึงกัน หลีกเลี่ยงการใช้ค้อนปอนด์ทุบที่ผนังทันที เพราะอาจส่งผลกระทบเสียหายต่อส่วนอื่นของบ้าน

- ผนังโครงเบา การกำหนดตำแหน่งเจาะผนังควรให้อยู่ในแนวโครงคร่าว (ซึ่งมักมีในแนวตั้ง) โดยหลังจากที่ตัดแผ่นผนังและโครงคร่าวออกตามขนาดที่ต้องการแล้ว ให้เสริมโครงคร่าวแนวนอนทั้งด้านบนและด้านล่างของช่องเปิด (อาจต้องปิดทับโครงคร่าวด้วยแผ่นผนังชนิดเดียวกัน) แล้วจึงติดตั้งประตูหรือหน้าต่างตามต้องการ

แนวทางเจาะผนังโครงเบาเป็นช่อง เพื่อติดตั้งหน้าต่าง

       อย่างไรก็ตาม ก่อนลงมือทำการใด ๆ กับบ้าน เราควรศึกษากฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดัดแปลงอาคารด้วย ว่าสิ่งที่กำลังจะปรับเปลี่ยนจำเป็นต้องดำเนินการขออนุญาตดัดแปลงอาคารกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือไม่  รวมถึงกฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้องกับระยะห่างของผนังจากแนวเขตที่ดิน โดยเฉพาะการเจาะหรือสกัดผนังเพื่อทำเป็นช่องเปิด ซึ่งเราต้องทำความเข้าใจกับความหมายของคำว่า “ช่องเปิด” ที่ไม่ใช่แค่ประตูและหน้าต่าง รวมทั้งข้อจำกัดของระยะห่างระหว่างผนังที่มีช่องเปิดกับแนวเขตที่ดินด้วย ยกตัวอย่างแบบง่าย ๆ เช่น เราไม่สามารถทำหน้าต่างบนผนังที่มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินไม่ถึง 2 เมตรได้ เว้นเสียแต่ว่าได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเพื่อนบ้าน เป็นต้น

เปลี่ยนหน้าต่างเป็นผนัง เจาะผนังทำประตู

การปรับปรุงบ้านโดยการเจาะหรือสกัดผนังเพื่อทำเป็นประตูหรือหน้าต่าง รวมถึงการปิดช่องประตูหรือหน้าต่างเป็นผนังทึบ แม้ไม่ใช่เรื่องยาก และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งต่าง ๆ มากนัก แต่ก็มีเรื่องที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจลงมือปรับปรุงในหลายประเด็น

       เป็นเรื่องที่พบเจออยู่บ่อยครั้งสำหรับการปรับเปลี่ยนช่องเปิดที่ผนังบ้าน โดยเฉพาะบ้านจัดสรร ทาวน์เฮาส์หรือทาวน์โฮมต่าง ๆ ที่มีรูปแบบตายตัวมาแล้ว หรือแม้แต่บ้านสร้างเองก็ตามที่บางครั้งเจ้าของบ้านอาจยังไม่เห็นรายละเอียดต่าง ๆ จากแบบบ้านที่ผู้ออกแบบนำเสนอ มาเจอที่หน้างานก่อสร้างอีกทีก็อาจขอปรับเปลี่ยนช่องเปิดต่าง ๆ ที่ผนังใหม่ตามต้องการ คำถามที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ หากต้องการเจาะสกัดผนังบางส่วนออกเพื่อทำเป็นประตูหรือหน้าต่างเพิ่มเติมจะทำได้หรือไม่ และในทางกลับกันหากต้องการรื้อประตูหรือหน้าต่างที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วออกเพื่อปิดเป็นผนังทึบจะทำได้หรือไม่

       มาทำความเข้าใจก่อนว่าโดยทั่วไปแล้ว “ผนัง” ไม่ใช่โครงสร้างหลักของบ้าน ไม่ว่าจะเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน รวมถึงระบบผนังโครงเบาที่ประกอบด้วยโครงคร่าวกรุทับด้วยแผ่นผนังประเภทต่าง ๆ เพราะส่วนของโครงสร้างที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักตัวบ้านทั้งหลังคือ คาน เสา ไปจนถึงระบบฐานรากเสาเข็มที่อยู่ใต้ดิน ยกเว้นกรณีบ้านที่สร้างด้วยระบบผนังสำเร็จรูปที่มักเรียกกันทั่วไปว่าบ้าน Precast ซึ่ง “ผนังเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างหลักของบ้าน” ดังนั้นหากต้องการเจาะ สกัด รวมถึงการปิดช่องประตู หน้าต่างที่ผนัง จึงสามารถทำได้โดยควรพิจารณาประเภทของผนังที่เรากำลังจะปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ดีก่อน

 

“ผนัง” ไม่ใช่โครงสร้างหลักของบ้าน ยกเว้นบ้านระบบผนังสำเร็จรูป Precast

ปิดช่องประตู หน้าต่างเป็นผนังทึบ
       การรื้อประตูหรือหน้าต่างออกเพื่อปิดเป็นผนังนั้นสามารถทำได้ไม่ยากมากนัก เพียงแต่ต้องระวังไม่ให้ขอบผนังโดยรอบวงกบที่รื้อออกเสียหายมากจนเกินไป เพื่อให้ซ่อมแซมแก้ไขได้ง่าย

- ผนังก่ออิฐฉาบปูน (รวมถึงผนังสำเร็จรูป Precast) สามารถก่ออิฐปิดช่องว่างนั้นได้เลย ซึ่งต้องมีการเสียบเหล็กหนวดกุ้งเพื่อช่วยยึดผนังก่ออิฐใหม่กับผนังเดิม  และสกัดปูนฉาบที่ขอบผนังโดยรอบออกเล็กน้อยก่อนฉาบปูนใหม่ โดยติดลวดตาข่าย (ลวดกรงไก่) ทับบริเวณรอยต่อผนังเพื่อลดการแตกร้าว อาจผสมน้ำยาประสานปูนตามสัดส่วน เพื่อให้เนื้อของปูนฉาบเก่าและใหม่ประสานกันได้ดี จากนั้นก็สามารถทาสีหรือปิดผิวด้วยวัสดุตกแต่งตามต้องการ

 
 

แนวทางการก่ออิฐฉาบปูน เพื่อปิดช่องหน้าต่าง

- ผนังเบา ต้องทำการเสริมโครงคร่าวใหม่เข้ากับโครงคร่าวเดิม ตามสเปคและตามระยะการติดตั้งของวัสดุแผ่นผนังนั้น ๆ เช่น  แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์จะใช้โครงกัลวาไนซ์สำหรับผนังภายใน และใช้โครงเหล็กรูปพรรณสำหรับผนังภายนอก โดยมีระยะโครงคร่าวอยู่ที่ 60 ซม. เป็นต้น จากนั้นติดตั้งแผ่นผนังเข้ากับโครงคร่าวใหม่ ซึ่งควรใช้ความหนาแผ่นเท่าแผ่นผนังเดิม และฉาบโป๊วขัดตกแต่งตามขั้นตอน จากนั้นก็สามารถทาสีหรือปิดผิวด้วยวัสดุตกแต่งตามต้องการ

แนวทางการติดตั้งโครงคร่าวและแผ่นผนัง เพื่อปิดช่องหน้าต่าง

สกัดผนังทำเป็นประตู หน้าต่าง
- ผนังก่ออิฐฉาบปูน ก่อนจะกำหนดขนาดและตำแหน่งของช่องเปิดบนผนังที่จะทำการสกัด ควรตรวจสอบแนวท่อระบบไฟฟ้าหรือประปาที่อาจเดินซ่อนอยู่ในผนัง และหลีกเลี่ยงการสกัดผนังในแนวที่มีท่อระบบต่าง ๆ ฝังอยู่ ทั้งระบบประปาและระบบไฟฟ้า หรือหากจำเป็นจริง ๆ ควรใช้ความระมัดระวังในการสกัดอย่างมาก เพื่อป้องกันปัญหาไฟช็อตหรือไฟรั่วเนื่องจากสายไฟฉีกขาด หรือท่อประปาแตกซึ่งต้องตามซ่อมกันวุ่นวาย ทั้งนี้ควรหาแนวการเดินท่อใหม่ให้เรียบร้อยด้วยนอกจากนี้ในการก่ออิฐผนังตามมาตรฐาน ต้องมีการทำเสาเอ็นและคานเอ็นคั่นระหว่างการก่อ รวมถึงบริเวณโดยรอบประตู หน้าต่าง หรือช่องว่างของผนัง เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับผนัง ดังนั้นการเจาะ สกัดผนังที่ก่ออิฐเรียบร้อยดีแล้วเพื่อติดตั้งประตู หรือหน้าต่างแทนที่ จึงควรทำเสาเอ็นและคานเอ็นเพิ่มเติมโดยรอบประตูหรือหน้าต่างนั้นด้วย โดยการสกัดผนังออกให้กว้างกว่าขนาดช่องเปิดโดยรอบอย่างน้อย 10 ซม. สำหรับหล่อเสาเอ็นและคานเอ็นดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ทำงานง่าย ประหยัด และปลอดภัย ควรสกัดช่องเปิดให้อยู่ในแนวเสาเอ็นและคานเอ็นเดิม (หลีกเลี่ยงการสกัดเสาเอ็นหรือคานเอ็นเดิม) เว้นเสียแต่ว่าเป็นการสกัดผนังออกทั้งแผงตั้งแต่เสาถึงเสา และตั้งแต่พื้นชนท้องคานชั้นบน 

แนวทางการสกัดผนังก่ออิฐฉาบปูนเป็นช่อง เพื่อติดตั้งหน้าต่าง

       แต่หากจำเป็นต้องสกัดเสาเอ็นหรือคานเอ็นที่มีอยู่ ก็สามารถทำได้โดยในช่วงที่สกัดผ่านเสาเอ็นหรือคานเอ็น ให้เหลือปลายเหล็กเสริมที่มีอยู่ยาวอย่างน้อย 30 ซม. เพื่อใช้เป็นเหล็กที่เชื่อมกับเสาเอ็นหรือคานเอ็นที่ต้องหล่อขึ้นใหม่โดยรอบช่องเปิดที่กำลังทำ

หากต้องสกัดคานเอ็นออก ควรเหลือปลายเหล็กเสริมเพื่อเชื่อมกับเสาเอ็นใหม่

       ในการติดตั้งวงกบประตูหรือหน้าต่างนั้น สำหรับวงกบไม้จะตั้งวงกบก่อนทำการหล่อเสาเอ็นและคานเอ็นใหม่ ส่วนวงกบประเภทอื่น เช่น uPVC อะลูมิเนียม ฯลฯ จะติดตั้งหลังจากเสาเอ็นและคานเอ็นเซตตัวแข็งแรงดีแล้ว

       สุดท้ายฉาบปูนเก็บงานบริเวณรอยต่อเสาเอ็นคานเอ็นใหม่กับผนังเดิม และทาสีหรือปิดผิวด้วยวัสดุตกแต่งตามต้องการ
Tips : สิ่งที่ควรระวังอย่างมากคือขั้นตอนในการสกัด ซึ่งควรใช้ “ลูกหมู” กรีดผนังตามแนวที่จะเจาะผนังออกก่อนทั้งสองฝั่งของผนัง และใช้ “สิ่ว” ค่อย ๆ สกัดตามรอยที่กรีดไว้จนผนังทะลุถึงกัน หลีกเลี่ยงการใช้ค้อนปอนด์ทุบที่ผนังทันที เพราะอาจส่งผลกระทบเสียหายต่อส่วนอื่นของบ้าน

- ผนังโครงเบา การกำหนดตำแหน่งเจาะผนังควรให้อยู่ในแนวโครงคร่าว (ซึ่งมักมีในแนวตั้ง) โดยหลังจากที่ตัดแผ่นผนังและโครงคร่าวออกตามขนาดที่ต้องการแล้ว ให้เสริมโครงคร่าวแนวนอนทั้งด้านบนและด้านล่างของช่องเปิด (อาจต้องปิดทับโครงคร่าวด้วยแผ่นผนังชนิดเดียวกัน) แล้วจึงติดตั้งประตูหรือหน้าต่างตามต้องการ

แนวทางเจาะผนังโครงเบาเป็นช่อง เพื่อติดตั้งหน้าต่าง

       อย่างไรก็ตาม ก่อนลงมือทำการใด ๆ กับบ้าน เราควรศึกษากฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดัดแปลงอาคารด้วย ว่าสิ่งที่กำลังจะปรับเปลี่ยนจำเป็นต้องดำเนินการขออนุญาตดัดแปลงอาคารกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือไม่  รวมถึงกฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้องกับระยะห่างของผนังจากแนวเขตที่ดิน โดยเฉพาะการเจาะหรือสกัดผนังเพื่อทำเป็นช่องเปิด ซึ่งเราต้องทำความเข้าใจกับความหมายของคำว่า “ช่องเปิด” ที่ไม่ใช่แค่ประตูและหน้าต่าง รวมทั้งข้อจำกัดของระยะห่างระหว่างผนังที่มีช่องเปิดกับแนวเขตที่ดินด้วย ยกตัวอย่างแบบง่าย ๆ เช่น เราไม่สามารถทำหน้าต่างบนผนังที่มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินไม่ถึง 2 เมตรได้ เว้นเสียแต่ว่าได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเพื่อนบ้าน เป็นต้นบทความที่แล้ว
ชวนคุยเรื่องปรับปรุงประตูหน้าต่าง
C-door-window-changing.jpgบทความถัดไป
ปรับปรุงพื้นในบ้านครั้งใหม่ มีอะไรต้องคำนึง 
C-floor-renovation.jpgบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อควรคิดพิจารณาก่อนต่อเติมบ้าน
001ข้อควรคิดพิจารณาก่อนต่อเติมบ้าน-TemplateS.jpgสรรหาไอเดียปรับปรุงบ้าน
001-หลากหลายไอเดียปรับปรุงบ้านTemplateS.jpg
 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ