View : 22716

แก้ไขท่อสุขภัณฑ์ไม่ตรงให้ลงตัว ตอนที่ 2 : สไลด์รูที่พื้น ปรับระยะท่อน้ำทิ้ง?

เมื่อระยะท่อสุขภัณฑ์ที่ช่างเตรียมไว้หน้างานนั้นไม่พอดีกับระยะสุขภัณฑ์ที่เรามี หลายครั้งที่มักแก้ไขปัญหาด้วยการสไลด์รูท่อระบายน้ำที่พื้นเพิ่มเพื่อปรับระยะท่อ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาให้เราแก้ไม่รู้จบ ทั้งเรื่องน้ำรั่วซึมใต้ฐานสุขภัณฑ์และกลิ่นรบกวน การแก้ไขระยะท่ออย่างถูกวิธีจะช่วยลดปัญหาและสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานเต็มประสิทธิภาพ

       หากสุขภัณฑ์ที่มีระบบท่อลงพื้นซึ่งจะมีการฝังท่อน้ำทิ้งไว้ตั้งแต่ตอนเทคอนกรีตพื้นนั้น มีระยะท่อน้ำทิ้งที่เตรียมไว้คลาดเคลื่อนไปไม่พอดีกับสุขภัณฑ์ที่เราซื้อมา ทำให้ต้องแก้ไขด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามแต่ละกรณี ซึ่งการติดตั้งโถสุขภัณท์ที่ถูกต้องนั้น ท่อน้ำทิ้งจากคอห่านของโถสุขภัณฑ์ต้องเชื่อมต่อแนบสนิทพอดีกับท่อน้ำทิ้งที่เตรียมไว้ โดยมีประเก็นกันกลิ่นเป็นตัวปิดรอยต่อเพื่อกันการรั่วซึมและกลิ่นรบกวน

การติดตั้งโถสุขภัณฑ์อย่างถูกวิธี ท่อน้ำทิ้งจากคอห่านโถสุขภัณฑ์ต่อตรงพอดีกับท่อน้ำทิ้งที่เตรียมไว้ และมีประเก็นกันกลิ่นเพื่อป้องกันการรั่วซึมและกลิ่นรบกวน

       อย่างไรก็ตาม หนึ่งในวิธีที่ช่างนิยมทำการแก้ไขหากเรายังยืนยันจะใช้สุขภัณฑ์ตัวเดิมที่เราซื้อมาก็คือ “การสไลด์รูท่อ” หรือ “การสกัดพื้นเพิ่มเติมเพื่อปรับระยะท่อ” ซึ่งช่างแต่ละคนก็มีวิธีแตกต่างกันไป ส่วนใหญ่จะนำสุขภัณฑ์มาวางบนพื้นที่ถูกสกัดออกเป็นแอ่งโดยที่ไม่ได้สวมกับท่อระบายน้ำ ซึ่งแม้จะพยายามใช้แหวนกันกลิ่นและยาแนวรอบฐานสุขภัณฑ์ แต่ก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องการเกิดกลิ่นและเกิดปัญหาน้ำรั่วซึมทุกครั้งที่มีการกดชำระล้างได้ 

การสไลด์รูท่อโดยสกัดส่วนที่เป็นปูนออกโดยทำ Slope ให้ลงท่อเดิม ซึ่งอาจเกิดการสะสมของสิ่งปฏิกูลและกลิ่นอาจเล็ดลอดออกมาได้
ขอบคุณภาพ : www.pantip.com 

      ดังนั้นหากเลือกวิธีการสกัดพื้นเพิ่มเติมควรใช้ข้องอ 45 องศาช่วยในการเชื่อมต่อ ซึ่งทำได้เฉพาะห้องน้ำชั้นบนและทำได้บางกรณีเท่านั้น เนื่องจากจะกินเนื้อที่ที่พื้นและใต้พื้น บางกรณีอาจต้องถึงกับทะลวงพื้นเพื่อให้ได้ระยะที่เหมาะสม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูว่ามีใต้พื้นมีระยะความสูงที่เพียงพอหรือไม่ หากระยะที่คลาดเคลื่อนนั้นไม่มาก บริเวณที่จะต้องโดนสกัดออกก็คงไม่มากเท่าไรนัก

การสไลด์รูท่อโดยการสกัดพื้นเพิ่มเติมเพื่อให้ตรงกับท่อคอห่านจากโถสุขภัณฑ์ ใช้ต่อข้องอ 45 องศา 2 ตัวเชื่อมกับท่อน้ำทิ้ง 4” ปรับให้สวมกับท่อน้ำทิ้งเดิม จากนั้นเทปูน Non-Shrink เพื่อปิดช่องพื้นที่สกัดออก เมื่อปูนเซตตัวแล้วจึงทำการติดตั้งโถสุขภัณฑ์

       ในการสกัดพื้นเพิ่มเติมเพื่อปรับระยะท่อสุขภัณฑ์ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้โดน “เหล็กเสริม” ที่อยู่ในคอนกรีตพื้น เพราะจะมีผลเรื่องประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักของพื้น แต่หากจำเป็นต้องสกัดพื้นส่วนที่โดนเหล็กจริงๆ ควรปรึกษาวิศวกรถึงวิธีการที่เหมาะสม  และที่สำคัญ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า การแก้ไขเป็นไปอย่างถูกวิธีตามมาตรฐาน จะได้ไม่เกิดการรั่วซึมและพื้นห้องน้ำยังคงความแข็งแรงใช้งานได้ยาวนาน

 

แก้ไขท่อสุขภัณฑ์ไม่ตรงให้ลงตัว ตอนที่ 2 : สไลด์รูที่พื้น ปรับระยะท่อน้ำทิ้ง?

เมื่อระยะท่อสุขภัณฑ์ที่ช่างเตรียมไว้หน้างานนั้นไม่พอดีกับระยะสุขภัณฑ์ที่เรามี หลายครั้งที่มักแก้ไขปัญหาด้วยการสไลด์รูท่อระบายน้ำที่พื้นเพิ่มเพื่อปรับระยะท่อ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาให้เราแก้ไม่รู้จบ ทั้งเรื่องน้ำรั่วซึมใต้ฐานสุขภัณฑ์และกลิ่นรบกวน การแก้ไขระยะท่ออย่างถูกวิธีจะช่วยลดปัญหาและสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานเต็มประสิทธิภาพ

       หากสุขภัณฑ์ที่มีระบบท่อลงพื้นซึ่งจะมีการฝังท่อน้ำทิ้งไว้ตั้งแต่ตอนเทคอนกรีตพื้นนั้น มีระยะท่อน้ำทิ้งที่เตรียมไว้คลาดเคลื่อนไปไม่พอดีกับสุขภัณฑ์ที่เราซื้อมา ทำให้ต้องแก้ไขด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามแต่ละกรณี ซึ่งการติดตั้งโถสุขภัณท์ที่ถูกต้องนั้น ท่อน้ำทิ้งจากคอห่านของโถสุขภัณฑ์ต้องเชื่อมต่อแนบสนิทพอดีกับท่อน้ำทิ้งที่เตรียมไว้ โดยมีประเก็นกันกลิ่นเป็นตัวปิดรอยต่อเพื่อกันการรั่วซึมและกลิ่นรบกวน

การติดตั้งโถสุขภัณฑ์อย่างถูกวิธี ท่อน้ำทิ้งจากคอห่านโถสุขภัณฑ์ต่อตรงพอดีกับท่อน้ำทิ้งที่เตรียมไว้ และมีประเก็นกันกลิ่นเพื่อป้องกันการรั่วซึมและกลิ่นรบกวน

       อย่างไรก็ตาม หนึ่งในวิธีที่ช่างนิยมทำการแก้ไขหากเรายังยืนยันจะใช้สุขภัณฑ์ตัวเดิมที่เราซื้อมาก็คือ “การสไลด์รูท่อ” หรือ “การสกัดพื้นเพิ่มเติมเพื่อปรับระยะท่อ” ซึ่งช่างแต่ละคนก็มีวิธีแตกต่างกันไป ส่วนใหญ่จะนำสุขภัณฑ์มาวางบนพื้นที่ถูกสกัดออกเป็นแอ่งโดยที่ไม่ได้สวมกับท่อระบายน้ำ ซึ่งแม้จะพยายามใช้แหวนกันกลิ่นและยาแนวรอบฐานสุขภัณฑ์ แต่ก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องการเกิดกลิ่นและเกิดปัญหาน้ำรั่วซึมทุกครั้งที่มีการกดชำระล้างได้ 

การสไลด์รูท่อโดยสกัดส่วนที่เป็นปูนออกโดยทำ Slope ให้ลงท่อเดิม ซึ่งอาจเกิดการสะสมของสิ่งปฏิกูลและกลิ่นอาจเล็ดลอดออกมาได้
ขอบคุณภาพ : www.pantip.com 

      ดังนั้นหากเลือกวิธีการสกัดพื้นเพิ่มเติมควรใช้ข้องอ 45 องศาช่วยในการเชื่อมต่อ ซึ่งทำได้เฉพาะห้องน้ำชั้นบนและทำได้บางกรณีเท่านั้น เนื่องจากจะกินเนื้อที่ที่พื้นและใต้พื้น บางกรณีอาจต้องถึงกับทะลวงพื้นเพื่อให้ได้ระยะที่เหมาะสม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูว่ามีใต้พื้นมีระยะความสูงที่เพียงพอหรือไม่ หากระยะที่คลาดเคลื่อนนั้นไม่มาก บริเวณที่จะต้องโดนสกัดออกก็คงไม่มากเท่าไรนัก

การสไลด์รูท่อโดยการสกัดพื้นเพิ่มเติมเพื่อให้ตรงกับท่อคอห่านจากโถสุขภัณฑ์ ใช้ต่อข้องอ 45 องศา 2 ตัวเชื่อมกับท่อน้ำทิ้ง 4” ปรับให้สวมกับท่อน้ำทิ้งเดิม จากนั้นเทปูน Non-Shrink เพื่อปิดช่องพื้นที่สกัดออก เมื่อปูนเซตตัวแล้วจึงทำการติดตั้งโถสุขภัณฑ์

       ในการสกัดพื้นเพิ่มเติมเพื่อปรับระยะท่อสุขภัณฑ์ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้โดน “เหล็กเสริม” ที่อยู่ในคอนกรีตพื้น เพราะจะมีผลเรื่องประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักของพื้น แต่หากจำเป็นต้องสกัดพื้นส่วนที่โดนเหล็กจริงๆ ควรปรึกษาวิศวกรถึงวิธีการที่เหมาะสม  และที่สำคัญ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า การแก้ไขเป็นไปอย่างถูกวิธีตามมาตรฐาน จะได้ไม่เกิดการรั่วซึมและพื้นห้องน้ำยังคงความแข็งแรงใช้งานได้ยาวนาน

 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ