View : 31176

       ห้องน้ำ นอกจากความสวยงามตอบโจทย์ตรงตามต้องการแล้ว การก่อสร้างก็เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ได้ห้องน้ำที่ตรงใจ ทั้งขนาด การตกแต่ง โทนสี อุปกรณ์ประกอบ แต่สิ่งหนึ่งที่ควรใส่ใจอย่างมากคืองานระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่อน้ำเสียที่ต้องมีระยะตรงกับประเภทของสุขภัณฑ์ที่เลือกใช้ ซึ่งหากเกิดกรณีที่ช่างเตรียมระยะท่อไม่ตรงหรือคลาดเคลื่อนไปบ้าง ก็คงเป็นเรื่องไม่เล็กที่ต้องตัดสินใจว่าจะแก้ไขอย่างไรดี เพราะระยะท่อที่คลาดเคลื่อน หากช่างยังทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ไป อาจมีผลกระทบตามมา ไม่ว่าจะกดไม่ค่อยลง หรือส่งกลิ่นเล็ดลอดออกมา ซึ่งคงไม่ดีแน่

ภาพเปรียบเทียบระยะท่อน้ำทิ้งที่ช่างเตรียมไว้ หากมีระยะห่างมากเกินไปจะทำให้เมื่อติดตั้งแล้วสุขภัณฑ์จะห่างจากผนังออกมา หากมีระยะน้อยเกินไปจะไม่สามารถติดตั้งสุขภัณฑ์ได้

       ส่วนใหญ่สุขภัณฑ์ที่มีท่อลงพื้น จะมีมาตรฐานระยะห่างจากผนังถึงกึ่งกลางของท่อน้ำทิ้งสุขภัณฑ์อยู่ที่ 30.5 ซม. แนะนำให้ตรวจสอบระยะท่อน้ำทิ้งก่อนการติดตั้งวัสดุตกแต่งผิว เพราะหากมีการติดตั้งวัสดุตกแต่งผิวแล้ว การแก้ไขจะยุ่งยากกว่า โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

กรณีหน้างานมีระยะท่อน้ำทิ้งที่เตรียมไว้ห่างจากผนังมากกว่า 30.5 ซม. แนะนำให้ทำการก่อผนังหลังสุขภัณฑ์เพิ่มมาอีกชั้น เพื่อวางสุขภัณฑ์ให้ชิดผนังได้อย่างสวยงาม ไม่ดูราวกับว่าตั้งอยู่ลอยๆ กลางห้องน้ำ และยังเป็นการเพิ่มมิติผนังให้ห้องดูสวยมากขึ้น หากระยะที่ต้องก่อผนังมีระยะเกิน 10 ซม.ขึ้นไป อาจก่อสูงจากพื้นเพียงแค่ 1 เมตร หรือออกแบบให้เป็นช่องเพื่อทำเป็นชั้นวางของตกแต่งห้องน้ำเพิ่มเติม แต่ต้องให้แน่ใจว่าเมื่อเลื่อนโถสุขภัณฑ์ออกมาแล้ว พื้นที่ด้านหน้ายังมีระยะเหลือพอที่จะใช้งานได้อย่างไม่อึดอัดจนเกินไป หากระยะที่ต้องก่อผนังมีระยะต่ำกว่า 10 ซม.  แนะนำให้เอาด้านแคบของอิฐมอญก่อขึ้นไปเพื่อเพิ่มความหนาของผนัง หรือเลือกใช้ผนังโครงเบาก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง โดยแนะนำให้ก่อปูนสูงขึ้นมาประมาณ 10 ซม. แล้วจึงติดตั้งผนังโครงเบาต่อขึ้นไป แต่หากระยะที่ต้องก่อผนังคือ 2-3 ซม. สามารถทำการฉาบปูนเพื่อเพิ่มความหนาผนังได้

กรณีมีระยะท่อน้ำทิ้งที่เตรียมไว้ห่างจากผนังน้อยกว่า 30.5 ซม. หากอยู่ในช่วง 22-30.5 ซม. แนะนำเลือกซื้อสุขภัณฑ์ตัวใหม่ที่มีข้อต่อท่อน้ำทิ้งแบบปรับได้ (Adjustable Trap) ซึ่งสามารถปรับระยะท่อน้ำทิ้งจากสุขภัณฑ์ได้ตั้งแต่ 22-30.5 ซม. แต่ถ้าท่อน้ำทิ้งที่เตรียมไว้ชิดผนังมากเกินไปหรือมีระยะน้อยกว่า 22 ซม. แนะนำให้เลือกสุขภัณฑ์ที่มีท่อออกผนัง ซึ่งมีทั้งสุขภัณฑ์ชนิดวางตั้งกับพื้น และชนิดแขวนผนัง แล้วต่อลงพื้นให้ตรงท่อที่เตรียมไว้พอดี กรณีนี้จำเป็นต้องก่อผนังเพิ่มอีกชั้น โดยต้องคำนึงถึงพื้นที่ที่เหลือหน้าสุขภัณฑ์ว่าเพียงพอหรือไม่ (กรณีที่เลือกใช้เป็นสุขภัณฑ์ชนิดแขวนผนัง ผนังที่ก่อเพิ่มอีกชั้นจะเป็นผนังที่ปิดบังชุดถังเก็บน้ำสุขภัณฑ์ด้านหลังอีกที จึงต้องคำนึงถึงการดูแลรักษาในอนาคต แต่มีข้อดีคือสวยกว่า ทำความสะอาดง่ายกว่าสุขภัณฑ์ชนิดวางตั้งพื้น)

       หากไม่ต้องการให้เกิดปัญหาระยะท่อน้ำทิ้งสุขภัณฑ์ไม่ตรง เราจึงควรทำการตรวจสอบระยะท่อน้ำทิ้งที่ช่างเตรียมไว้ให้ถูกต้องก่อนการหล่อพื้นคอนกรีตอย่างละเอียด เพื่อลดปัญหาที่จะต้องแก้ไขในภายหลัง และได้ห้องน้ำที่เรียบร้อยสวยงาม

แก้ไขท่อสุขภัณฑ์ไม่ตรงให้ลงตัว
ตอนที่ 1: ปรับระยะผนังหรือ
เปลี่ยนสุขภัณฑ์

ระยะท่อสุขภัณฑ์ไม่ตรง เป็นเรื่องไม่เล็กที่มีวิธีแก้ไขให้เหมาะสมกับหน้างานและขนาดพื้นที่ เพื่อให้เรียบร้อยสวยงามและลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมาภายหลัง

ระบบท่อน้ำทิ้งสุขภัณฑ์

       ท่อน้ำทิ้งสุขภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบท่อน้ำทิ้งออกผนัง (P-Trap) และระบบท่อน้ำทิ้งลงพื้น (S-Trap) สำหรับท่อน้ำทิ้งออกผนัง หากระยะหน้างานไม่พอดี ยังสามารถเจาะผนังเพื่อเดินท่อใหม่ได้ (ในกรณีที่ไม่ใช่ผนังสำเร็จรูป Pre-cast) แต่สำหรับท่อลงพื้น จะมีการเตรียมตำแหน่งท่อไปพร้อมๆ กับการเทพื้นคอนกรีต ซึ่งหากระยะไม่พอดี จะมีความยุ่งยากมากกว่าในการแก้ไขระยะท่อ จึงควรตรวจสอบว่า ระยะท่อที่ช่างเตรียมไว้นั้นใกล้ไกลจากระยะที่ควรจะเป็นมากน้อยแค่ไหนกัน
 

แก้ไขท่อสุขภัณฑ์ไม่ตรงให้ลงตัว
ตอนที่ 1: ปรับระยะผนังหรือ
เปลี่ยนสุขภัณฑ์

ระยะท่อสุขภัณฑ์ไม่ตรง เป็นเรื่องไม่เล็กที่มีวิธีแก้ไขให้เหมาะสมกับหน้างานและขนาดพื้นที่ เพื่อให้เรียบร้อยสวยงามและลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมาภายหลัง

ระบบท่อน้ำทิ้งสุขภัณฑ์

       ห้องน้ำ นอกจากความสวยงามตอบโจทย์ตรงตามต้องการแล้ว การก่อสร้างก็เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ได้ห้องน้ำที่ตรงใจ ทั้งขนาด การตกแต่ง โทนสี อุปกรณ์ประกอบ แต่สิ่งหนึ่งที่ควรใส่ใจอย่างมากคืองานระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่อน้ำเสียที่ต้องมีระยะตรงกับประเภทของสุขภัณฑ์ที่เลือกใช้ ซึ่งหากเกิดกรณีที่ช่างเตรียมระยะท่อไม่ตรงหรือคลาดเคลื่อนไปบ้าง ก็คงเป็นเรื่องไม่เล็กที่ต้องตัดสินใจว่าจะแก้ไขอย่างไรดี เพราะระยะท่อที่คลาดเคลื่อน หากช่างยังทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ไป อาจมีผลกระทบตามมา ไม่ว่าจะกดไม่ค่อยลง หรือส่งกลิ่นเล็ดลอดออกมา ซึ่งคงไม่ดีแน่

ภาพเปรียบเทียบระยะท่อน้ำทิ้งที่ช่างเตรียมไว้ หากมีระยะห่างมากเกินไปจะทำให้เมื่อติดตั้งแล้วสุขภัณฑ์จะห่างจากผนังออกมา หากมีระยะน้อยเกินไปจะไม่สามารถติดตั้งสุขภัณฑ์ได้

       ท่อน้ำทิ้งสุขภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบท่อน้ำทิ้งออกผนัง (P-Trap) และระบบท่อน้ำทิ้งลงพื้น (S-Trap) สำหรับท่อน้ำทิ้งออกผนัง หากระยะหน้างานไม่พอดี ยังสามารถเจาะผนังเพื่อเดินท่อใหม่ได้ (ในกรณีที่ไม่ใช่ผนังสำเร็จรูป Pre-cast) แต่สำหรับท่อลงพื้น จะมีการเตรียมตำแหน่งท่อไปพร้อมๆ กับการเทพื้นคอนกรีต ซึ่งหากระยะไม่พอดี จะมีความยุ่งยากมากกว่าในการแก้ไขระยะท่อ จึงควรตรวจสอบว่า ระยะท่อที่ช่างเตรียมไว้นั้นใกล้ไกลจากระยะที่ควรจะเป็นมากน้อยแค่ไหนกัน
 

       ส่วนใหญ่สุขภัณฑ์ที่มีท่อลงพื้น จะมีมาตรฐานระยะห่างจากผนังถึงกึ่งกลางของท่อน้ำทิ้งสุขภัณฑ์อยู่ที่ 30.5 ซม. แนะนำให้ตรวจสอบระยะท่อน้ำทิ้งก่อนการติดตั้งวัสดุตกแต่งผิว เพราะหากมีการติดตั้งวัสดุตกแต่งผิวแล้ว การแก้ไขจะยุ่งยากกว่า โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

กรณีหน้างานมีระยะท่อน้ำทิ้งที่เตรียมไว้ห่างจากผนังมากกว่า 30.5 ซม. แนะนำให้ทำการก่อผนังหลังสุขภัณฑ์เพิ่มมาอีกชั้น เพื่อวางสุขภัณฑ์ให้ชิดผนังได้อย่างสวยงาม ไม่ดูราวกับว่าตั้งอยู่ลอยๆ กลางห้องน้ำ และยังเป็นการเพิ่มมิติผนังให้ห้องดูสวยมากขึ้น หากระยะที่ต้องก่อผนังมีระยะเกิน 10 ซม.ขึ้นไป อาจก่อสูงจากพื้นเพียงแค่ 1 เมตร หรือออกแบบให้เป็นช่องเพื่อทำเป็นชั้นวางของตกแต่งห้องน้ำเพิ่มเติม แต่ต้องให้แน่ใจว่าเมื่อเลื่อนโถสุขภัณฑ์ออกมาแล้ว พื้นที่ด้านหน้ายังมีระยะเหลือพอที่จะใช้งานได้อย่างไม่อึดอัดจนเกินไป หากระยะที่ต้องก่อผนังมีระยะต่ำกว่า 10 ซม.  แนะนำให้เอาด้านแคบของอิฐมอญก่อขึ้นไปเพื่อเพิ่มความหนาของผนัง หรือเลือกใช้ผนังโครงเบาก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง โดยแนะนำให้ก่อปูนสูงขึ้นมาประมาณ 10 ซม. แล้วจึงติดตั้งผนังโครงเบาต่อขึ้นไป แต่หากระยะที่ต้องก่อผนังคือ 2-3 ซม. สามารถทำการฉาบปูนเพื่อเพิ่มความหนาผนังได้

กรณีมีระยะท่อน้ำทิ้งที่เตรียมไว้ห่างจากผนังน้อยกว่า 30.5 ซม. หากอยู่ในช่วง 22-30.5 ซม. แนะนำเลือกซื้อสุขภัณฑ์ตัวใหม่ที่มีข้อต่อท่อน้ำทิ้งแบบปรับได้ (Adjustable Trap) ซึ่งสามารถปรับระยะท่อน้ำทิ้งจากสุขภัณฑ์ได้ตั้งแต่ 22-30.5 ซม. แต่ถ้าท่อน้ำทิ้งที่เตรียมไว้ชิดผนังมากเกินไปหรือมีระยะน้อยกว่า 22 ซม. แนะนำให้เลือกสุขภัณฑ์ที่มีท่อออกผนัง ซึ่งมีทั้งสุขภัณฑ์ชนิดวางตั้งกับพื้น และชนิดแขวนผนัง แล้วต่อลงพื้นให้ตรงท่อที่เตรียมไว้พอดี กรณีนี้จำเป็นต้องก่อผนังเพิ่มอีกชั้น โดยต้องคำนึงถึงพื้นที่ที่เหลือหน้าสุขภัณฑ์ว่าเพียงพอหรือไม่ (กรณีที่เลือกใช้เป็นสุขภัณฑ์ชนิดแขวนผนัง ผนังที่ก่อเพิ่มอีกชั้นจะเป็นผนังที่ปิดบังชุดถังเก็บน้ำสุขภัณฑ์ด้านหลังอีกที จึงต้องคำนึงถึงการดูแลรักษาในอนาคต แต่มีข้อดีคือสวยกว่า ทำความสะอาดง่ายกว่าสุขภัณฑ์ชนิดวางตั้งพื้น)

       หากไม่ต้องการให้เกิดปัญหาระยะท่อน้ำทิ้งสุขภัณฑ์ไม่ตรง เราจึงควรทำการตรวจสอบระยะท่อน้ำทิ้งที่ช่างเตรียมไว้ให้ถูกต้องก่อนการหล่อพื้นคอนกรีตอย่างละเอียด เพื่อลดปัญหาที่จะต้องแก้ไขในภายหลัง และได้ห้องน้ำที่เรียบร้อยสวยงาม

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ