View : 2594

รับมือปัญหาผนังชื้นหน้าฝน

ผนังชื้น  อีกหนึ่งปัญหายอดฮิตหน้าฝนที่แม้จะไม่รบกวนการอยู่อาศัยมากนัก แต่ก็ทำให้ผนังดูไม่สวยงาม  เราสามารถป้องกันหรือแก้ไขได้โดยทำความเข้าใจในหลักการและเลือกวิธีที่เหมาะสม

       ฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่เจ้าของบ้านต้องเผชิญปัญหาบ้านหน้าฝนหลากหลายรูปแบบ ทั้งโถสุขภัณฑ์กดชำระไม่ลง น้ำรั่วซึมทางหลังคา และจุดต่างๆ ในบ้าน นอกจากนี้ ยังมีอีกปัญหาที่พบกันบ่อย คือปัญหาผนังชื้น ทำให้สีโป่งพอง ลอกล่อน ไปจนถึงเกิดเชื้อราหรือตะไคร่ขึ้นตามผนัง ทั้งนี้ การแก้ปัญหาความชื้นที่ผนังนั้นมีหลากหลายรูปแบบ โดยเจ้าของบ้านควรทำความเข้าใจเรื่องที่มาความชื้นเสียก่อน
 
       เมื่อฝนตกหนัก ทำให้ปริมาณน้ำในดินมีมาก  น้ำส่วนหนึ่งจะซึมผ่านโครงสร้างคอนกรีตที่อยู่ในดิน และไล่ขึ้นมาตามเสา คาน พื้น และผนัง ส่วนใหญ่มักจะพบบริเวณช่วงล่างของบ้านที่สูงจากพื้นขึ้นมาประมาณ 1 เมตร และมักพบในบ้านที่มีระดับดิน หรือระดับพื้นภายในบ้านต่ำกว่าระดับถนนหรือบริเวณข้างเคียงโดยรอบ  เพราะธรรมชาติของน้ำมักจะไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำ ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในชั้นดินเช่นกัน ดังนั้นดินที่อยู่ใต้บ้านเหล่านี้จึงมีปริมาณน้ำมากกว่าบริเวณโดยรอบที่มีระดับดินสูงกว่า

ภาพ: น้ำในดิน แทรกซึมผ่านโครงสร้างใต้ดินขึ้นมาถึงผนัง ทำให้เกิดปัญหาผนังชื้น

       การแก้ปัญหาผนังชื้นนั้นอาศัยหลักการ 2 ข้อ ข้อแรกคือ การลดปริมาณน้ำในดินบริเวณใต้พื้นบ้าน โดยการทำรางระบายน้ำใต้ดิน (Sub Drain) รอบตัวบ้าน โดยรางระบายน้ำใต้ดินนี้ควรอยู่ในระดับที่ลึกลงไปจากระดับดินใต้พื้นบ้านพอสมควร เพื่อให้น้ำไหลมาอยู่ในรางนี้แทน แล้วจึงหาทางระบายน้ำออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ

       รูปแบบรางระบายน้ำใต้ดินนั้นมักจะเป็นการขุดดินให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู โดยไล่ระดับความลาดเอียงจากต้นรางถึงปลายราง รองด้วยแผ่น Geotextile โดยรอบราง จากนั้นให้ใส่หินก่อสร้างลงไป แล้วจึงวางท่อระบายน้ำซึ่งมีลักษณะเป็นรูพรุนที่ด้านบนและด้านข้าง จากนั้นก็ถมทับรอบท่อด้วยหินก่อสร้างอีกที ห่อแผ่น Geotextile คลุมหินก่อสร้างก่อนที่จะถมด้วยทราย ชั้นบนสุดจะเป็นกรวดหินแม่น้ำ (มีแผ่นตาข่ายกันหินรองก่อน) หรือจะปลูกหญ้าตกแต่งเพื่อความสวยงามตามใจชอบ

ภาพ: การทำรางระบายน้ำใต้ดิน (Sub Drain)

ภาพ: การประดับด้วยหินกรวด และต้นไม้ขนาดเล็ก อีกทางเลือกในการตกแต่งพื้นเหนือ Sub Drain

       การแก้ปัญหาผนังชื้นด้วยหลักการข้อที่สองคือ การทำให้ผนังหายใจได้ เป็นการหาทางให้ความชื้นระเหยออกไปสู่ภายนอกบ้านได้นั่นเอง โดยเน้นที่บริเวณผนังตั้งแต่ระดับดินจนสูงขึ้นมาประมาณ 1 เมตร  ซึ่งทำได้หลายวิธี ยกตัวอย่างเช่น การทาสีหายใจได้  (เป็นสีที่มีคุณสมบัติในเนื้อสีที่ยอมให้ความชื้นระบายออกได้ แต่กั้นน้ำไม่ให้ซึมผ่านเข้ามา) การทำผิวผนังกรวดล้าง/ทรายล้าง รวมไปถึงการสกัดปูนฉาบผนังจนถึงชั้นอิฐแล้วติดตั้งโครงคร่าวพร้อมตีไม้ฝาทับแบบซ้อนเกล็ด (ควรติดตั้งมุ้งลวดกันสัตว์รบกวนไว้ด้านหลัง) หรือจะเลือกใช้ระบบระแนงตกแต่งสำเร็จรูป ที่มีการออกแบบลวดลายบนแผงระแนงให้ดูมีมิติ ก็ได้เช่นกัน

ภาพ: ตัวอย่างผนังอิฐโชว์แนว ปิดทับด้วยไม้ระแนงพร้อมโครงคร่าว

       การลดปริมาณน้ำในดินบริเวณใต้พื้นบ้าน กับ การทำให้ผนังหายใจได้ (โดยเน้นบริเวณระดับพื้นสูงขึ้นมาประมาณ 1 เมตร) ซึ่งจากหลักการทั้งสองต่างก็มีหลายวิธีให้เจ้าของบ้านเลือกประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยอาจพิจารณาเรื่องการตกแต่งให้เข้ากับรูปลักษณ์ของบ้านเพื่อถือโอกาสเปลี่ยนบรรยากาศให้ดูแปลกใหม่และสวยงามขึ้นไปด้วยในทีเดียว นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นแนวทางป้องกันปัญหาผนังบ้านชื้นสำหรับบ้านที่กำลังก่อสร้างได้ด้วยเช่นกันคลิปวิดีโอ: การทำพื้นผนังกรวดล้าง ทรายล้าง (Marble Render)บทความที่แล้ว
รับมือผนังชื้นหน้าฝน 
021-รับมือผนังชื้นหน้าฝน.jpg


บทความถัดไป

ข้อคำนึงก่อนปรับปรุงประตูหน้าต่าง
C-door-window-changing.jpgบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อควรคิดพิจารณาก่อนต่อเติมบ้าน
001ข้อควรคิดพิจารณาก่อนต่อเติมบ้าน-TemplateS.jpgสรรหาไอเดียปรับปรุงบ้าน
001-หลากหลายไอเดียปรับปรุงบ้านTemplateS.jpg
 

 

รับมือปัญหาผนังชื้นหน้าฝน

ผนังชื้น  อีกหนึ่งปัญหายอดฮิตหน้าฝนที่แม้จะไม่รบกวนการอยู่อาศัยมากนัก แต่ก็ทำให้ผนังดูไม่สวยงาม  เราสามารถป้องกันหรือแก้ไขได้โดยทำความเข้าใจในหลักการและเลือกวิธีที่เหมาะสม

       ฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่เจ้าของบ้านต้องเผชิญปัญหาบ้านหน้าฝนหลากหลายรูปแบบ ทั้งโถสุขภัณฑ์กดชำระไม่ลง น้ำรั่วซึมทางหลังคา และจุดต่างๆ ในบ้าน นอกจากนี้ ยังมีอีกปัญหาที่พบกันบ่อย คือปัญหาผนังชื้น ทำให้สีโป่งพอง ลอกล่อน ไปจนถึงเกิดเชื้อราหรือตะไคร่ขึ้นตามผนัง ทั้งนี้ การแก้ปัญหาความชื้นที่ผนังนั้นมีหลากหลายรูปแบบ โดยเจ้าของบ้านควรทำความเข้าใจเรื่องที่มาความชื้นเสียก่อน
 
       เมื่อฝนตกหนัก ทำให้ปริมาณน้ำในดินมีมาก  น้ำส่วนหนึ่งจะซึมผ่านโครงสร้างคอนกรีตที่อยู่ในดิน และไล่ขึ้นมาตามเสา คาน พื้น และผนัง ส่วนใหญ่มักจะพบบริเวณช่วงล่างของบ้านที่สูงจากพื้นขึ้นมาประมาณ 1 เมตร และมักพบในบ้านที่มีระดับดิน หรือระดับพื้นภายในบ้านต่ำกว่าระดับถนนหรือบริเวณข้างเคียงโดยรอบ  เพราะธรรมชาติของน้ำมักจะไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำ ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในชั้นดินเช่นกัน ดังนั้นดินที่อยู่ใต้บ้านเหล่านี้จึงมีปริมาณน้ำมากกว่าบริเวณโดยรอบที่มีระดับดินสูงกว่า

ภาพ: น้ำในดิน แทรกซึมผ่านโครงสร้างใต้ดินขึ้นมาถึงผนัง ทำให้เกิดปัญหาผนังชื้น

       การแก้ปัญหาผนังชื้นนั้นอาศัยหลักการ 2 ข้อ ข้อแรกคือ การลดปริมาณน้ำในดินบริเวณใต้พื้นบ้าน โดยการทำรางระบายน้ำใต้ดิน (Sub Drain) รอบตัวบ้าน โดยรางระบายน้ำใต้ดินนี้ควรอยู่ในระดับที่ลึกลงไปจากระดับดินใต้พื้นบ้านพอสมควร เพื่อให้น้ำไหลมาอยู่ในรางนี้แทน แล้วจึงหาทางระบายน้ำออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ

       รูปแบบรางระบายน้ำใต้ดินนั้นมักจะเป็นการขุดดินให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู โดยไล่ระดับความลาดเอียงจากต้นรางถึงปลายราง รองด้วยแผ่น Geotextile โดยรอบราง จากนั้นให้ใส่หินก่อสร้างลงไป แล้วจึงวางท่อระบายน้ำซึ่งมีลักษณะเป็นรูพรุนที่ด้านบนและด้านข้าง จากนั้นก็ถมทับรอบท่อด้วยหินก่อสร้างอีกที ห่อแผ่น Geotextile คลุมหินก่อสร้างก่อนที่จะถมด้วยทราย ชั้นบนสุดจะเป็นกรวดหินแม่น้ำ (มีแผ่นตาข่ายกันหินรองก่อน) หรือจะปลูกหญ้าตกแต่งเพื่อความสวยงามตามใจชอบ

ภาพ: การทำรางระบายน้ำใต้ดิน (Sub Drain)

ภาพ: การประดับด้วยหินกรวด และต้นไม้ขนาดเล็ก อีกทางเลือกในการตกแต่งพื้นเหนือ Sub Drain

       การแก้ปัญหาผนังชื้นด้วยหลักการข้อที่สองคือ การทำให้ผนังหายใจได้ เป็นการหาทางให้ความชื้นระเหยออกไปสู่ภายนอกบ้านได้นั่นเอง โดยเน้นที่บริเวณผนังตั้งแต่ระดับดินจนสูงขึ้นมาประมาณ 1 เมตร  ซึ่งทำได้หลายวิธี ยกตัวอย่างเช่น การทาสีหายใจได้  (เป็นสีที่มีคุณสมบัติในเนื้อสีที่ยอมให้ความชื้นระบายออกได้ แต่กั้นน้ำไม่ให้ซึมผ่านเข้ามา) การทำผิวผนังกรวดล้าง/ทรายล้าง รวมไปถึงการสกัดปูนฉาบผนังจนถึงชั้นอิฐแล้วติดตั้งโครงคร่าวพร้อมตีไม้ฝาทับแบบซ้อนเกล็ด (ควรติดตั้งมุ้งลวดกันสัตว์รบกวนไว้ด้านหลัง) หรือจะเลือกใช้ระบบระแนงตกแต่งสำเร็จรูป ที่มีการออกแบบลวดลายบนแผงระแนงให้ดูมีมิติ ก็ได้เช่นกัน

ภาพ: ตัวอย่างผนังอิฐโชว์แนว ปิดทับด้วยไม้ระแนงพร้อมโครงคร่าว

       การลดปริมาณน้ำในดินบริเวณใต้พื้นบ้าน กับ การทำให้ผนังหายใจได้ (โดยเน้นบริเวณระดับพื้นสูงขึ้นมาประมาณ 1 เมตร) ซึ่งจากหลักการทั้งสองต่างก็มีหลายวิธีให้เจ้าของบ้านเลือกประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยอาจพิจารณาเรื่องการตกแต่งให้เข้ากับรูปลักษณ์ของบ้านเพื่อถือโอกาสเปลี่ยนบรรยากาศให้ดูแปลกใหม่และสวยงามขึ้นไปด้วยในทีเดียว นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นแนวทางป้องกันปัญหาผนังบ้านชื้นสำหรับบ้านที่กำลังก่อสร้างได้ด้วยเช่นกันคลิปวิดีโอ: การทำพื้นผนังกรวดล้าง ทรายล้าง (Marble Render)บทความที่แล้ว
รับมือผนังชื้นหน้าฝน 
021-รับมือผนังชื้นหน้าฝน.jpg


บทความถัดไป

ข้อคำนึงก่อนปรับปรุงประตูหน้าต่าง
C-door-window-changing.jpgบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อควรคิดพิจารณาก่อนต่อเติมบ้าน
001ข้อควรคิดพิจารณาก่อนต่อเติมบ้าน-TemplateS.jpgสรรหาไอเดียปรับปรุงบ้าน
001-หลากหลายไอเดียปรับปรุงบ้านTemplateS.jpg
 

 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ