View : 15585

การทำบ้านให้เย็นทั้งเงื่อนไขของการสร้างบ้านใหม่ หรือปรับปรุงบ้านเก่ามีจุดประสงค์เดียวกันคือ สภาวะอยู่สบายของผู้อยู่อาศัย และการช่วยลดการใช้พลังงานภายในบ้าน อันได้แก่ พลังงานจากเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลักๆ ที่มีผลต่อเนื่องสัมพันธ์กับการออกแบบ หรือปรับปรุงตัวบ้าน คือ ไฟฟ้าส่องสว่าง และระบบทำความเย็นภายในบ้าน หากกล่าวทั่วไปของเจ้าของบ้านแล้วมีหลักการใช้งานอุปกรณ์อยู่ง่ายๆ คือ ร้อนก็เปิดพัดลม เปิดเครื่องปรับอากาศ มืดไม่สว่างก็เปิดไฟ เหล่านี้คือธรรมชาติของผู้อยู่อาศัย แต่ผู้อยู่อาศัยลืมไปว่าธรรมชาติที่โลกสร้างขึ้นคือ แสงอาทิตย์ ความร้อน แสงสว่าง ลมประจำ ล้วนมีผลให้ผู้ออกแบบบ้าน (สถาปนิก) และเจ้าของบ้านสามารถนำมาขบคิดให้กลายเป็นเงื่อนไข หรือปัจจัยสนับสนุนการออกแบบพื้นที่ใช้สอย ส่วนประกอบอาคารเพื่อให้ตอบเรื่องสภาวะน่าสบาย และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าข้างต้นได้
 
การออกแบบตามทิศทางแดด/ลมประจำ :
เจ้าของบ้านจะพบว่าธรรมชาติของพื้นที่ดินของบ้านเราในรอบปีสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือการโคจรของดวงอาทิตย์ และลมประจำ การป้องกันความร้อน และการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติมีผลอย่างมาก ดังนั้น ตำแหน่งของห้อง และรูปแบบของเปลือกอาคารจะเป็นคำตอบที่จะสอดคล้องกับทิศทางดังกล่าว เช่น ห้องที่ใช้งานประจำอยู่ทางทิศเหนือสามารถเปิดช่องเปิดได้มากๆ นำแสงธรรมชาติมาใช้ได้โดยไม่ร้อนเพราะไม่ใช่แสงตรงจากดวงอาทิตย์  ทิศตะวันตกควรให้ความสำคัญกับการป้องกันความร้อนที่ผนังด้วยการสร้างเปลือก หรือเกราะกันความร้อน ไปพร้อมกันกับเรื่องวัสดุ  การเปิดช่องเปิดเลือกเปิดในทิศทางลมประจำทางทิศใต้และเหนือ เป็นต้น
 
การสร้างบรรยากาศ ผ่านสัมผัสทั้ง 5 :
ที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด คือในเรื่องของสีวัสดุ และความเป็นธรรมชาติของวัสดุ เช่น สีเอิร์ธโทน หิน ไม้ เป็นต้น จะสามารถเกิดความรู้สึกสภาวะผ่อนคลายผ่านการรับรู้ทางตา การใช้เสียงของธรรมชาติจะสามารถสร้างบรรยากาศรับรู้ถึงสภาวะเย็นสบายได้อีกคือ เสียงของใบไม้แกว่งเมื่อกระทบลม เสียงนกร้องหลังจากเราปลูกต้นไม้มากพอ เสียงน้ำไหล/น้ำตกจากสวนเลียนธรรมชาติที่เราสร้างขึ้น เสียงกระดิ่งที่ให้เราทราบว่ามีลมพัดมา พร้อมกับการสัมผัสจากกลิ่นพืชพรรณธรรมชาติ และไอเย็นๆ ของออกซิเจนที่สัมผัสผู้อยู่อาศัย
 
การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติด้านการส่งผ่านความร้อนอย่างเหมาะสม :
หากกล่าวถึงวัสดุคงเป็นเรื่องยากที่เจ้าของบ้านจะทราบได้ว่าวัสดุใดมีค่าการส่งผ่านความร้อนเท่าใด หรือหากนำมาเปรียบเทียบกันวัสดุใดมีคุณสมบัติด้านความร้อนดีกว่า แต่ก็ไม่ยากเกินกว่าที่จะหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ทางเว็บไซต์ หรือนิตยสารแผ่นพับของวัสดุที่ผู้ผลิตแนบไว้เพื่อเผยแพร่ อีกทางคือสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญสามารถบ่งชี้ข้อดีข้อเสียของวัสดุแต่ละประเภทด้วยเช่นกัน ปัจจัยเรื่องวัสดุมีผลมากที่สุด เพราะเปรียบเสมือนการเลือกเนื้อผ้าในการนำมาตัดเสื้อผ้าให้สวยงาม และเย็นสบายหากสวมใส่ เพราะโดยธรรมชาติแล้วหากวัสดุอาคารรับความร้อนตรงจากแสงอาทิตย์แล้วหากส่งผ่านความร้อนได้ดีมากก็จะพาความร้อนมายังพื้นที่อยู่อาศัยเร็วกว่าปกติ กล่าวคือ ไม่มีความเป็นฉนวนเลย เช่นเดียวกันกับการสะสมความร้อนของวัสดุ หากสะสมไว้ในระดับนึงอาจจะแผ่รังสีความร้อนในช่วงเวลาที่ใช้พื้นที่นั้นๆ ทั้งๆ ที่อากาศข้างนอกเย็นแล้วก็ตาม
 
ที่ SCG Experience เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถให้ข้อมูลความรู้เรื่องวัสดุของเครือ SCG ทั้งหมดเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ออกแบบ และเจ้าของบ้านสอบถามข้อมูลก่อนคิดจะทำบ้านให้เย็นหรือทำบ้านประหยัดพลังงาน อนึ่งเรื่องบ้านเย็นหากกล่าวเพียงเท่านี้คงจะไม่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดคงเป็นเพียงการกำหนดกรอบแนวคิดเบื้องต้นของการคิดทำบ้านเย็นก่อนในระดับหนึ่ง หากมีโอกาสจะได้มีการขยายความเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องบ้านเย็นอีกอย่างต่อเนื่อง 


ข้อควรรู้ หากคิดจะทำบ้านประหยัดพลังงาน
 

การออกแบบพื้นที่ใช้สอยโดยคำนึงถึงปัจจัยธรรมชาติ เพื่อบ้านเย็นสบาย ลดพลังงานการใช้ไฟฟ้า


ข้อควรรู้ หากคิดจะทำบ้านประหยัดพลังงาน
 

การออกแบบพื้นที่ใช้สอยโดยคำนึงถึงปัจจัยธรรมชาติ เพื่อบ้านเย็นสบาย ลดพลังงานการใช้ไฟฟ้า

การทำบ้านให้เย็นทั้งเงื่อนไขของการสร้างบ้านใหม่ หรือปรับปรุงบ้านเก่ามีจุดประสงค์เดียวกันคือ สภาวะอยู่สบายของผู้อยู่อาศัย และการช่วยลดการใช้พลังงานภายในบ้าน อันได้แก่ พลังงานจากเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลักๆ ที่มีผลต่อเนื่องสัมพันธ์กับการออกแบบ หรือปรับปรุงตัวบ้าน คือ ไฟฟ้าส่องสว่าง และระบบทำความเย็นภายในบ้าน หากกล่าวทั่วไปของเจ้าของบ้านแล้วมีหลักการใช้งานอุปกรณ์อยู่ง่ายๆ คือ ร้อนก็เปิดพัดลม เปิดเครื่องปรับอากาศ มืดไม่สว่างก็เปิดไฟ เหล่านี้คือธรรมชาติของผู้อยู่อาศัย แต่ผู้อยู่อาศัยลืมไปว่าธรรมชาติที่โลกสร้างขึ้นคือ แสงอาทิตย์ ความร้อน แสงสว่าง ลมประจำ ล้วนมีผลให้ผู้ออกแบบบ้าน (สถาปนิก) และเจ้าของบ้านสามารถนำมาขบคิดให้กลายเป็นเงื่อนไข หรือปัจจัยสนับสนุนการออกแบบพื้นที่ใช้สอย ส่วนประกอบอาคารเพื่อให้ตอบเรื่องสภาวะน่าสบาย และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าข้างต้นได้
 
การออกแบบตามทิศทางแดด/ลมประจำ :
เจ้าของบ้านจะพบว่าธรรมชาติของพื้นที่ดินของบ้านเราในรอบปีสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือการโคจรของดวงอาทิตย์ และลมประจำ การป้องกันความร้อน และการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติมีผลอย่างมาก ดังนั้น ตำแหน่งของห้อง และรูปแบบของเปลือกอาคารจะเป็นคำตอบที่จะสอดคล้องกับทิศทางดังกล่าว เช่น ห้องที่ใช้งานประจำอยู่ทางทิศเหนือสามารถเปิดช่องเปิดได้มากๆ นำแสงธรรมชาติมาใช้ได้โดยไม่ร้อนเพราะไม่ใช่แสงตรงจากดวงอาทิตย์  ทิศตะวันตกควรให้ความสำคัญกับการป้องกันความร้อนที่ผนังด้วยการสร้างเปลือก หรือเกราะกันความร้อน ไปพร้อมกันกับเรื่องวัสดุ  การเปิดช่องเปิดเลือกเปิดในทิศทางลมประจำทางทิศใต้และเหนือ เป็นต้น
 
การสร้างบรรยากาศ ผ่านสัมผัสทั้ง 5 :
ที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด คือในเรื่องของสีวัสดุ และความเป็นธรรมชาติของวัสดุ เช่น สีเอิร์ธโทน หิน ไม้ เป็นต้น จะสามารถเกิดความรู้สึกสภาวะผ่อนคลายผ่านการรับรู้ทางตา การใช้เสียงของธรรมชาติจะสามารถสร้างบรรยากาศรับรู้ถึงสภาวะเย็นสบายได้อีกคือ เสียงของใบไม้แกว่งเมื่อกระทบลม เสียงนกร้องหลังจากเราปลูกต้นไม้มากพอ เสียงน้ำไหล/น้ำตกจากสวนเลียนธรรมชาติที่เราสร้างขึ้น เสียงกระดิ่งที่ให้เราทราบว่ามีลมพัดมา พร้อมกับการสัมผัสจากกลิ่นพืชพรรณธรรมชาติ และไอเย็นๆ ของออกซิเจนที่สัมผัสผู้อยู่อาศัย
 
การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติด้านการส่งผ่านความร้อนอย่างเหมาะสม :
หากกล่าวถึงวัสดุคงเป็นเรื่องยากที่เจ้าของบ้านจะทราบได้ว่าวัสดุใดมีค่าการส่งผ่านความร้อนเท่าใด หรือหากนำมาเปรียบเทียบกันวัสดุใดมีคุณสมบัติด้านความร้อนดีกว่า แต่ก็ไม่ยากเกินกว่าที่จะหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ทางเว็บไซต์ หรือนิตยสารแผ่นพับของวัสดุที่ผู้ผลิตแนบไว้เพื่อเผยแพร่ อีกทางคือสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญสามารถบ่งชี้ข้อดีข้อเสียของวัสดุแต่ละประเภทด้วยเช่นกัน ปัจจัยเรื่องวัสดุมีผลมากที่สุด เพราะเปรียบเสมือนการเลือกเนื้อผ้าในการนำมาตัดเสื้อผ้าให้สวยงาม และเย็นสบายหากสวมใส่ เพราะโดยธรรมชาติแล้วหากวัสดุอาคารรับความร้อนตรงจากแสงอาทิตย์แล้วหากส่งผ่านความร้อนได้ดีมากก็จะพาความร้อนมายังพื้นที่อยู่อาศัยเร็วกว่าปกติ กล่าวคือ ไม่มีความเป็นฉนวนเลย เช่นเดียวกันกับการสะสมความร้อนของวัสดุ หากสะสมไว้ในระดับนึงอาจจะแผ่รังสีความร้อนในช่วงเวลาที่ใช้พื้นที่นั้นๆ ทั้งๆ ที่อากาศข้างนอกเย็นแล้วก็ตาม
 
ที่ SCG Experience เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถให้ข้อมูลความรู้เรื่องวัสดุของเครือ SCG ทั้งหมดเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ออกแบบ และเจ้าของบ้านสอบถามข้อมูลก่อนคิดจะทำบ้านให้เย็นหรือทำบ้านประหยัดพลังงาน อนึ่งเรื่องบ้านเย็นหากกล่าวเพียงเท่านี้คงจะไม่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดคงเป็นเพียงการกำหนดกรอบแนวคิดเบื้องต้นของการคิดทำบ้านเย็นก่อนในระดับหนึ่ง หากมีโอกาสจะได้มีการขยายความเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องบ้านเย็นอีกอย่างต่อเนื่อง 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ