View : 1818

สำหรับผู้ที่กำลังจะสร้างบ้านใหม่ อาจต้องมีการสั่งคอนกรีตผสมเสร็จมาเพื่อก่อสร้างบ้าน ก่อนอื่นขอแนะนำก่อนนะครับว่าคอนกรีตผสมเสร็จคืออะไร คอนกรีตผสมเสร็จคือ วัสดุก่อสร้างที่มีส่วนประกอบของ ปูนซีเมนต์ + หิน + ทราย + น้ำ นำมาผสมรวมกันจะคงสภาพของเหลวอยู่ช่วงเวลาหนึ่งก็จะแข็งตัว เมื่อแข็งตัวแล้วก็จะมีความสามารถในการรับน้ำหนักได้ มีความแข็งแรงที่มากขึ้น
 
เมื่อเราทราบแล้วว่าคอนกรีตคืออะไร ต่อมาเราก็มาดูขั้นต่อไปว่า เราจะต้องเตรียมหน้างานอย่างไรบ้างก่อนสั่งคอนกรีตผสมเสร็จ ต้องชี้แจงกับเจ้าของบ้านก่อนนะครับว่าบริษัทที่จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จทุกบริษัทนั้นจะไม่มีบริการในส่วนช่างที่ไปเตรียมหน้างานให้ทางเจ้าของบ้าน ซึ่งบริษัทผู้ผลิตหลายรายนั้นจะขายแต่คอนกรีตเพียงอย่างเดียว ดังนั้นก่อนสั่งคอนกรีต เจ้าของบ้านต้องมีช่างที่เตรียมหน้างานปรับพื้นที่ ตั้งไม้แบบ ผูกเหล็กรอไว้เรียบร้อยแล้ว
 
แล้วจึงทำการสั่งคอนกรีตผสมเสร็จมาเทที่หน้างาน โดยก่อนทำการสั่งทางเจ้าของบ้านต้องวัดพื้นที่ที่จะเทคอนกรีตไว้ โดยข้อมูลที่ต้องวัดนั้นจะประกอบไปด้วย ความกว้าง ความยาว และความสูง ของโครงสร้างที่จะเทคอนกรีตเพื่อแจ้งทางบริษัทผู้จำหน่ายให้คำนวณปริมาณการใช้งานให้ หรืออาจจะคำนวณเองได้จากตัวอย่างทางด้านล่าง โดยปริมาณคอนกรีตที่ผู้ผลิตนั้นสามารถจัดส่งได้จะอยู่ที่ 1-4 คิว (ลูกบาศก์เมตร) ต่อ 1 เที่ยว
 
ซึ่งรายละเอียดในการสั่งอาจจะเพิ่มเติมในเรื่องประเภทของคอนกรีตที่ใช้ว่าจะใช้เทพื้น หรือใช้เทโครงสร้างส่วนอื่นๆ รวมทั้งเรื่องการรับน้ำหนักหรือกำลังอัดของคอนกรีต ในส่วนตรงนี้อาจจะขอคำแนะนำจากบริษัทผู้จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จเพิ่มเติมได้ครับ แต่ในเบื้องต้นเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถสั่งคอนกรีตผสมเสร็จมาใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วครับ 


จะสั่งคอนกรีตผสมเสร็จต้องทำอย่างไร
 

ที่มาภาพ : norththaibuilder.com

ตัวอย่างการคิดปริมาณคอนกรีต
ความกว้าง 5 เมตร : ความยาว 5 เมตร : ความสูง 2 เมตร
ปริมาตรทรงลูกบาศก์ = 5 X 5 X 2 = 50 คิว (ลูกบาศก์เมตร)


จะสั่งคอนกรีตผสมเสร็จต้องทำอย่างไร
 

ที่มาภาพ : norththaibuilder.com

ตัวอย่างการคิดปริมาณคอนกรีต
ความกว้าง 5 เมตร : ความยาว 5 เมตร : ความสูง 2 เมตร
ปริมาตรทรงลูกบาศก์ = 5 X 5 X 2 = 50 คิว (ลูกบาศก์เมตร)

สำหรับผู้ที่กำลังจะสร้างบ้านใหม่ อาจต้องมีการสั่งคอนกรีตผสมเสร็จมาเพื่อก่อสร้างบ้าน ก่อนอื่นขอแนะนำก่อนนะครับว่าคอนกรีตผสมเสร็จคืออะไร คอนกรีตผสมเสร็จคือ วัสดุก่อสร้างที่มีส่วนประกอบของ ปูนซีเมนต์ + หิน + ทราย + น้ำ นำมาผสมรวมกันจะคงสภาพของเหลวอยู่ช่วงเวลาหนึ่งก็จะแข็งตัว เมื่อแข็งตัวแล้วก็จะมีความสามารถในการรับน้ำหนักได้ มีความแข็งแรงที่มากขึ้น
 
เมื่อเราทราบแล้วว่าคอนกรีตคืออะไร ต่อมาเราก็มาดูขั้นต่อไปว่า เราจะต้องเตรียมหน้างานอย่างไรบ้างก่อนสั่งคอนกรีตผสมเสร็จ ต้องชี้แจงกับเจ้าของบ้านก่อนนะครับว่าบริษัทที่จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จทุกบริษัทนั้นจะไม่มีบริการในส่วนช่างที่ไปเตรียมหน้างานให้ทางเจ้าของบ้าน ซึ่งบริษัทผู้ผลิตหลายรายนั้นจะขายแต่คอนกรีตเพียงอย่างเดียว ดังนั้นก่อนสั่งคอนกรีต เจ้าของบ้านต้องมีช่างที่เตรียมหน้างานปรับพื้นที่ ตั้งไม้แบบ ผูกเหล็กรอไว้เรียบร้อยแล้ว
 
แล้วจึงทำการสั่งคอนกรีตผสมเสร็จมาเทที่หน้างาน โดยก่อนทำการสั่งทางเจ้าของบ้านต้องวัดพื้นที่ที่จะเทคอนกรีตไว้ โดยข้อมูลที่ต้องวัดนั้นจะประกอบไปด้วย ความกว้าง ความยาว และความสูง ของโครงสร้างที่จะเทคอนกรีตเพื่อแจ้งทางบริษัทผู้จำหน่ายให้คำนวณปริมาณการใช้งานให้ หรืออาจจะคำนวณเองได้จากตัวอย่างทางด้านล่าง โดยปริมาณคอนกรีตที่ผู้ผลิตนั้นสามารถจัดส่งได้จะอยู่ที่ 1-4 คิว (ลูกบาศก์เมตร) ต่อ 1 เที่ยว
 
ซึ่งรายละเอียดในการสั่งอาจจะเพิ่มเติมในเรื่องประเภทของคอนกรีตที่ใช้ว่าจะใช้เทพื้น หรือใช้เทโครงสร้างส่วนอื่นๆ รวมทั้งเรื่องการรับน้ำหนักหรือกำลังอัดของคอนกรีต ในส่วนตรงนี้อาจจะขอคำแนะนำจากบริษัทผู้จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จเพิ่มเติมได้ครับ แต่ในเบื้องต้นเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถสั่งคอนกรีตผสมเสร็จมาใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วครับ 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ