View : 18702

       ช่องลับหรือที่เรียกว่า “ช่องเซอร์วิส” คือการทำช่องเปิดไม่จะว่าเป็นที่ฝ้าเพดาน  ผนัง หรือพื้น โดยมักจะพบในห้องน้ำและห้องครัวเป็นส่วนใหญ่ (ทั้งนี้ สามารถอยู่ในห้องอื่นได้ เช่น ทางเดินในบ้าน ห้องนั่งเล่น ฯลฯ แต่ไม่ค่อยนิยมเท่าไรนัก เพราะสังเกตเห็นได้ง่าย และอาจจะไม่สวยงาม) สำหรับลักษณะของช่องเซอร์วิสที่ติดตั้งบนฝ้าฉาบเรียบนั้น จะเป็นช่องเปิดสี่เหลี่ยมขนาดพอให้คนลอดตัวหรือยื่นมือเข้าไปซ่อมแซมงานระบบภายในได้ มีขนาดมาตรฐานอยู่ที่ 60 x 60 ซม. ทั้งในรูปแบบทั้งชนิดซ่อน หรือชนิดที่มีกรอบ แต่สำหรับบ้านหลังใดที่ใช้เป็นฝ้า T-Bar ไม่จำเป็นจะต้องทำช่องเซอร์วิสเพิ่มเติม เพราะสามารถเปิดเฉพาะแผ่นได้ทุกช่องอยู่แล้ว แม้จะไม่สวยงามอย่างฝ้าฉาบเรียบ แต่สะดวกในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ฝ้าทั้งสองแบบจึงมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป 

ช่างเปิดฝ้า T-Bar ขึ้นไปเพื่อปูฉนวนกันความร้อน

ระบบสายไฟต่างๆ บนฝ้าฉาบเรียบ 

       หน้าที่สำคัญของช่องเซอร์วิสคือ เป็นช่องเปิดสำหรับช่างสามารถเข้าไปตรวจสอบ และบำรุงรักษางานระบบต่างๆ  เช่น สายไฟ สายเคเบิ้ล ท่อน้ำ เป็นต้น ซึ่งแต่ละตำแหน่งการติดตั้งมีจุดประสงค์แตกต่างกัน เช่น ติดตั้งช่องเซอร์วิสบนฝ้าฉาบเรียบในห้องน้ำชั้นล่างใกล้กับช่องชาร์ฟ มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบและซ่อมแซมท่อน้ำรวมถึงข้อต่อที่จุดเชื่อมต่อระหว่างท่อใต้ฝ้า และในแนวดิ่งในช่องชาร์ฟ หรือ ติดตั้งช่องเซอร์วิสที่ห้องน้ำชั้นบน มีจุดประสงค์เพื่อช่างสามารถปีนขึ้นไปสำรวจรอยรั่ว รอยร้าว ตลอดจนซ่อมแซมกระเบื้องมุงหลังคา หรือติดตั้งฉนวนกันความร้อน เป็นต้น

       ทราบอย่างนี้แล้ว ลองเดินสำรวจบ้านของคุณให้ดี ว่ามีช่องเซอร์วิสแล้วหรือยัง หากเกิดปัญหาด้านงานระบบที่ต้องทำการเจาะ หรือรื้อฝ้าเพื่อซ่อมแซม สามารถซื้อช่องเซอร์วิสสำเร็จรูป มาติดตั้งได้หลังซ่อมเสร็จเพื่อใช้เป็นช่องทางสำหรับงานบำรุงรักษาในอนาคต โดยศึกษาวิธีได้จาก “6 ขั้นตอนง่ายๆ ซ่อมฝ้าเพดานให้ห้องสวยดังเดิม” แต่ทางที่ดี สำหรับเจ้าของบ้านที่กำลังคิดหรือกำลังจะสร้างบ้านใหม่ อย่าลืมกระซิบบอกวิศวกรหรือนายช่างให้ติดตั้งช่องเซอร์วิสบนฝ้าฉาบเรียบด้วย คุ้มค่าแก่การลงทุนในระยะยาวอย่างแน่นอน

ช่องลับ (สารพัดประโยชน์)

เคยไหมที่งานระบบภายในบ้านอย่างระบบไฟหรือท่อน้ำเกิดการชำรุดเสียหายจนต้องทำการรื้อหรือเจาะฝ้าเพดานออกมาเพื่อซ่อมแซม กว่าจะหาสาเหตุพบจนเก็บงานเสร็จก็ใช้เวลาเป็นวันๆเสียแล้ว ไหนจะเศษฝุ่นผงที่โปรยลงมาที่พื้นห้องอีก ทั้งวุ่นวาย สกปรก และเสียเวลาอย่างมาก เพราะงานระบบที่เราซ่อนไว้บนฝ้าเพดานนั้นไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกได้ งานบำรุงรักษาจึงยากกว่างานซ่อมแซมอื่นๆ ดังนั้นการเตรียมตัวที่ดีโดยการทำ“ช่องลับ”สำหรับงานบำรุงรักษางานระบบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะจะช่วยประหยัดเวลา แรงงานและงบประมาณไปได้เยอะทีเดียว 

ห้องน้ำที่มีช่องเซอร์วิสบนฝ้าเพดานฉาบเรียบ

ช่างเจาะฝ้าเพื่อซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่รั่วซึม (สำหรับกรณีที่ไม่มีช่องเซอร์วิส)

       สำหรับช่องเซอร์วิสแบบบานเปิดที่ผนังอย่าง “ช่องชาร์ฟ” เป็นช่องการเดินท่อน้ำประเภทต่างๆ มักอยู่ในห้องน้ำ หรือภายนอกบ้าน เพื่อให้ไม่ระเกะระกะสายตา เพราะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ทั้งท่อน้ำดี น้ำเสีย ท่ออากาศ และท่อน้ำฝนอยู่รวมกัน  ส่วนช่องเซอร์วิสที่พื้น ไม่ค่อยนิยมอาจเพราะราคาค่าก่อสร้างค่อนข้างสูงเนื่องจากต้องทำพื้นเพิ่มอีกหนึ่งชั้นสำหรับลงไปคลานตรวจสอบ ต้องมีการออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อให้ลงไปดูแลงานระบบท่อต่าง ๆ เช่น ท่อปลวก ท่อสายไฟ ท่อระบายน้ำ ฯลฯ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นช่องเซอร์วิสที่จุดไหนในบ้านก็ตาม ต้องอาศัยอินทีเรียช่วยออกแบบบานประตูเพื่อปกปิดให้สวยงาม 

ช่องเซอร์วิสบนฝ้าฉาบเรียบ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ช่องลับ (สารพัดประโยชน์)

เคยไหมที่งานระบบภายในบ้านอย่างระบบไฟหรือท่อน้ำเกิดการชำรุดเสียหายจนต้องทำการรื้อหรือเจาะฝ้าเพดานออกมาเพื่อซ่อมแซม กว่าจะหาสาเหตุพบจนเก็บงานเสร็จก็ใช้เวลาเป็นวันๆเสียแล้ว ไหนจะเศษฝุ่นผงที่โปรยลงมาที่พื้นห้องอีก ทั้งวุ่นวาย สกปรก และเสียเวลาอย่างมาก เพราะงานระบบที่เราซ่อนไว้บนฝ้าเพดานนั้นไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกได้ งานบำรุงรักษาจึงยากกว่างานซ่อมแซมอื่นๆ ดังนั้นการเตรียมตัวที่ดีโดยการทำ“ช่องลับ”สำหรับงานบำรุงรักษางานระบบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะจะช่วยประหยัดเวลา แรงงานและงบประมาณไปได้เยอะทีเดียว 

ห้องน้ำที่มีช่องเซอร์วิสบนฝ้าเพดานฉาบเรียบ

ช่างเจาะฝ้าเพื่อซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่รั่วซึม (สำหรับกรณีที่ไม่มีช่องเซอร์วิส)

       ช่องลับหรือที่เรียกว่า “ช่องเซอร์วิส” คือการทำช่องเปิดไม่จะว่าเป็นที่ฝ้าเพดาน  ผนัง หรือพื้น โดยมักจะพบในห้องน้ำและห้องครัวเป็นส่วนใหญ่ (ทั้งนี้ สามารถอยู่ในห้องอื่นได้ เช่น ทางเดินในบ้าน ห้องนั่งเล่น ฯลฯ แต่ไม่ค่อยนิยมเท่าไรนัก เพราะสังเกตเห็นได้ง่าย และอาจจะไม่สวยงาม) สำหรับลักษณะของช่องเซอร์วิสที่ติดตั้งบนฝ้าฉาบเรียบนั้น จะเป็นช่องเปิดสี่เหลี่ยมขนาดพอให้คนลอดตัวหรือยื่นมือเข้าไปซ่อมแซมงานระบบภายในได้ มีขนาดมาตรฐานอยู่ที่ 60 x 60 ซม. ทั้งในรูปแบบทั้งชนิดซ่อน หรือชนิดที่มีกรอบ แต่สำหรับบ้านหลังใดที่ใช้เป็นฝ้า T-Bar ไม่จำเป็นจะต้องทำช่องเซอร์วิสเพิ่มเติม เพราะสามารถเปิดเฉพาะแผ่นได้ทุกช่องอยู่แล้ว แม้จะไม่สวยงามอย่างฝ้าฉาบเรียบ แต่สะดวกในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ฝ้าทั้งสองแบบจึงมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป 

ช่างเปิดฝ้า T-Bar ขึ้นไปเพื่อปูฉนวนกันความร้อน

ระบบสายไฟต่างๆ บนฝ้าฉาบเรียบ 

       สำหรับช่องเซอร์วิสแบบบานเปิดที่ผนังอย่าง “ช่องชาร์ฟ” เป็นช่องการเดินท่อน้ำประเภทต่างๆ มักอยู่ในห้องน้ำ หรือภายนอกบ้าน เพื่อให้ไม่ระเกะระกะสายตา เพราะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ทั้งท่อน้ำดี น้ำเสีย ท่ออากาศ และท่อน้ำฝนอยู่รวมกัน  ส่วนช่องเซอร์วิสที่พื้น ไม่ค่อยนิยมอาจเพราะราคาค่าก่อสร้างค่อนข้างสูงเนื่องจากต้องทำพื้นเพิ่มอีกหนึ่งชั้นสำหรับลงไปคลานตรวจสอบ ต้องมีการออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อให้ลงไปดูแลงานระบบท่อต่าง ๆ เช่น ท่อปลวก ท่อสายไฟ ท่อระบายน้ำ ฯลฯ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นช่องเซอร์วิสที่จุดไหนในบ้านก็ตาม ต้องอาศัยอินทีเรียช่วยออกแบบบานประตูเพื่อปกปิดให้สวยงาม 

ช่องเซอร์วิสบนฝ้าฉาบเรียบ

       หน้าที่สำคัญของช่องเซอร์วิสคือ เป็นช่องเปิดสำหรับช่างสามารถเข้าไปตรวจสอบ และบำรุงรักษางานระบบต่างๆ  เช่น สายไฟ สายเคเบิ้ล ท่อน้ำ เป็นต้น ซึ่งแต่ละตำแหน่งการติดตั้งมีจุดประสงค์แตกต่างกัน เช่น ติดตั้งช่องเซอร์วิสบนฝ้าฉาบเรียบในห้องน้ำชั้นล่างใกล้กับช่องชาร์ฟ มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบและซ่อมแซมท่อน้ำรวมถึงข้อต่อที่จุดเชื่อมต่อระหว่างท่อใต้ฝ้า และในแนวดิ่งในช่องชาร์ฟ หรือ ติดตั้งช่องเซอร์วิสที่ห้องน้ำชั้นบน มีจุดประสงค์เพื่อช่างสามารถปีนขึ้นไปสำรวจรอยรั่ว รอยร้าว ตลอดจนซ่อมแซมกระเบื้องมุงหลังคา หรือติดตั้งฉนวนกันความร้อน เป็นต้น

       ทราบอย่างนี้แล้ว ลองเดินสำรวจบ้านของคุณให้ดี ว่ามีช่องเซอร์วิสแล้วหรือยัง หากเกิดปัญหาด้านงานระบบที่ต้องทำการเจาะ หรือรื้อฝ้าเพื่อซ่อมแซม สามารถซื้อช่องเซอร์วิสสำเร็จรูป มาติดตั้งได้หลังซ่อมเสร็จเพื่อใช้เป็นช่องทางสำหรับงานบำรุงรักษาในอนาคต โดยศึกษาวิธีได้จาก “6 ขั้นตอนง่ายๆ ซ่อมฝ้าเพดานให้ห้องสวยดังเดิม” แต่ทางที่ดี สำหรับเจ้าของบ้านที่กำลังคิดหรือกำลังจะสร้างบ้านใหม่ อย่าลืมกระซิบบอกวิศวกรหรือนายช่างให้ติดตั้งช่องเซอร์วิสบนฝ้าฉาบเรียบด้วย คุ้มค่าแก่การลงทุนในระยะยาวอย่างแน่นอน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ