View : 2533

จากที่เคยได้เล่าถึงการตกแต่งผิวไร้รอยต่อด้วยวัสดุปูนซีเมนต์ ได้แก่ หินขัด และ หินล้าง/กรวดล้าง ซึ่งสามารถใช้ได้ “ทั้งพื้นและผนัง” สำหรับครั้งนี้จะขอกล่าวถึงวัสดุที่ใช้สำหรับ “ตกแต่งผนัง” ประเภทปูนฉาบตกแต่งผิวสี  ซึ่งมี 2 ชนิด ดังต่อไปนี้

ปูนฉาบแต่งผิวบางสี
หรือที่เรียกกันว่า สกิม โค้ท (Skim Coat) เป็นปูนฉาบแบบมีสีสำหรับตกแต่งผิวซึ่งบางและเรียบเนียนแบบปูนเปลือย ทั้งยังสามารถทำสีและลวดลายได้หลากหลาย เหมาะกับงานผนังภายในอาคาร อย่างไรก็ตาม หากต้องการเลือกใช้สำหรับงานภายนอกหรือพื้นที่เปียกชื้น แนะนำให้ใช้น้ำยาเคลือบ เพื่อป้องการการเกิดคราบและการสะสมของเชื้อโรค

คุณสมบัติเด่นของปูนฉาบประเภทนี้ คือ สามารถฉาบได้โดยไม่ต้องทาสี เนื่องจากมีสีอยู่ในเนื้ออยู่แล้ว เพียงแค่ผสมน้ำก็สามารถใช้งานได้เลย สามารถฉาบได้บางเพียง 1-3 มิลลิเมตร และมีความเรียบเนียนพิเศษ

ผนัง Skim Coat ทำเทคนิคพิเศษให้เหมือนริ้วรอยลายแตก

ผนัง Color Render ทำลวดลายแหวกว่าย

สำหรับความแตกต่างในเรื่องของสีนั้น  หินขัด หินล้าง และกรวดล้าง เกิดจากการผสมสีกับซีเมนต์ขาว ส่วนปูนฉาบแต่งผิวสีทั้งแบบผิวบางและผิวขรุขระจะมีสีในตัวอยู่แล้วจึงสามารถ ผสมน้ำแล้วใช้งานได้เลย

เมื่อได้รู้จักกับวัสดุปูนแบบต่างๆ แล้ว ทุกท่านอาจลองนำไปพิจารณาเป็นอีกทางเลือกในการออกแบบพื้นผิวไร้รอยต่อ เพื่อสร้างสรรค์งานที่หลากหลายได้มากขึ้นตามต้องการ


ตกแต่งผิวไร้รอยต่อ
ด้วยปูนฉาบ

ผนัง Skim Coat ทำเทคนิคพิเศษลายใบจั๋ง


ปูนฉาบแต่งผิวสีแบบขรุขระ 
เป็นปูนฉาบแบบมีสีพร้อมลวดลายผิวสัมผัส ที่สามารถเลือกความหยาบหรือละเอียดได้ตามขนาดเม็ดหินที่เลือกใช้ เช่น เสือ คัลเลอร์ เรนเดอร์ (Color Render) เป็นต้น

เหมาะกับงานผนังภายในอาคาร แต่หากเป็นงานภายนอกหรือพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับความเปียกชื้น แนะนำให้ใช้น้ำยาเคลือบ เพื่อป้องกันการเกิดคราบและการสะสมของเชื้อโรคเช่นเดียวกับปูนฉาบแต่งผิวบาง สี คุณสมบัติเด่นของคัลเลอร์ เรนเดอร์ คือ สามารถฉาบได้โดยไม่ต้องทาสีเช่นเดียวกับปูนฉาบแต่งผิวบางสี และฉาบได้บางพิเศษเพียง 3 มิลลิเมตร
 
จะเห็นได้ว่าวัสดุทั้ง 4 นี้ ที่เล่าไป ไม่ว่าจะเป็น หินขัด หินล้าง / กรวดล้าง ปูนฉาบแต่งผิวบางสี และ ปูนฉาบแต่งผิวสีแบบขรุขระ สามารถใช้ทำพื้นผิวแบบไร้รอยต่อได้อย่างสวยงามหลากหลาย
 
ข้อสำคัญคือ พื้นผิวเหล่านี้ควรเคลือบด้วยน้ำยาที่เหมาะสมกับชนิดของวัสดุและการใช้งานเพื่อความคงทนและลดปัญหาในระยะยาว

นอกจากนี้ยังควรพิจารณาข้อแตกต่างของวัสดุ โดยปูนฉาบตกแต่งผิวสีทั้งแบบผิวบางและผิวขรุขระจะใช้ได้กับงานผนังเท่านั้น ในขณะที่ หินขัด หินล้าง และกรวดล้าง สามารถทำพื้นและผนังได้ทั้งภายในและภายนอก

ในเรื่องพื้นผิวหินขัดและปูนฉาบแต่งผิวบางสีจะมีพื้นผิวที่เรียบเนียน ส่วนหินล้าง กรวดล้าง และปูนฉาบแต่งผิวสีแบบขรุขระนั้น จะมีผิวสัมผัสหยาบดูเป็นธรรมชาติ โดยจะหยาบมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดเม็ดหินที่เลือกใช้

 

ผนัง Color Render


ตกแต่งผิวไร้รอยต่อ
ด้วยปูนฉาบ

ผนัง Skim Coat ทำเทคนิคพิเศษลายใบจั๋ง

จากที่เคยได้เล่าถึงการตกแต่งผิวไร้รอยต่อด้วยวัสดุปูนซีเมนต์ ได้แก่ หินขัด และ หินล้าง/กรวดล้าง ซึ่งสามารถใช้ได้ “ทั้งพื้นและผนัง” สำหรับครั้งนี้จะขอกล่าวถึงวัสดุที่ใช้สำหรับ “ตกแต่งผนัง” ประเภทปูนฉาบตกแต่งผิวสี  ซึ่งมี 2 ชนิด ดังต่อไปนี้

ปูนฉาบแต่งผิวบางสี
หรือที่เรียกกันว่า สกิม โค้ท (Skim Coat) เป็นปูนฉาบแบบมีสีสำหรับตกแต่งผิวซึ่งบางและเรียบเนียนแบบปูนเปลือย ทั้งยังสามารถทำสีและลวดลายได้หลากหลาย เหมาะกับงานผนังภายในอาคาร อย่างไรก็ตาม หากต้องการเลือกใช้สำหรับงานภายนอกหรือพื้นที่เปียกชื้น แนะนำให้ใช้น้ำยาเคลือบ เพื่อป้องการการเกิดคราบและการสะสมของเชื้อโรค

คุณสมบัติเด่นของปูนฉาบประเภทนี้ คือ สามารถฉาบได้โดยไม่ต้องทาสี เนื่องจากมีสีอยู่ในเนื้ออยู่แล้ว เพียงแค่ผสมน้ำก็สามารถใช้งานได้เลย สามารถฉาบได้บางเพียง 1-3 มิลลิเมตร และมีความเรียบเนียนพิเศษ

ผนัง Skim Coat ทำเทคนิคพิเศษให้เหมือนริ้วรอยลายแตก

ผนัง Color Render ทำลวดลายแหวกว่าย


ปูนฉาบแต่งผิวสีแบบขรุขระ 
เป็นปูนฉาบแบบมีสีพร้อมลวดลายผิวสัมผัส ที่สามารถเลือกความหยาบหรือละเอียดได้ตามขนาดเม็ดหินที่เลือกใช้ เช่น เสือ คัลเลอร์ เรนเดอร์ (Color Render) เป็นต้น

เหมาะกับงานผนังภายในอาคาร แต่หากเป็นงานภายนอกหรือพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับความเปียกชื้น แนะนำให้ใช้น้ำยาเคลือบ เพื่อป้องกันการเกิดคราบและการสะสมของเชื้อโรคเช่นเดียวกับปูนฉาบแต่งผิวบาง สี คุณสมบัติเด่นของคัลเลอร์ เรนเดอร์ คือ สามารถฉาบได้โดยไม่ต้องทาสีเช่นเดียวกับปูนฉาบแต่งผิวบางสี และฉาบได้บางพิเศษเพียง 3 มิลลิเมตร
 
จะเห็นได้ว่าวัสดุทั้ง 4 นี้ ที่เล่าไป ไม่ว่าจะเป็น หินขัด หินล้าง / กรวดล้าง ปูนฉาบแต่งผิวบางสี และ ปูนฉาบแต่งผิวสีแบบขรุขระ สามารถใช้ทำพื้นผิวแบบไร้รอยต่อได้อย่างสวยงามหลากหลาย
 
ข้อสำคัญคือ พื้นผิวเหล่านี้ควรเคลือบด้วยน้ำยาที่เหมาะสมกับชนิดของวัสดุและการใช้งานเพื่อความคงทนและลดปัญหาในระยะยาว

นอกจากนี้ยังควรพิจารณาข้อแตกต่างของวัสดุ โดยปูนฉาบตกแต่งผิวสีทั้งแบบผิวบางและผิวขรุขระจะใช้ได้กับงานผนังเท่านั้น ในขณะที่ หินขัด หินล้าง และกรวดล้าง สามารถทำพื้นและผนังได้ทั้งภายในและภายนอก

ในเรื่องพื้นผิวหินขัดและปูนฉาบแต่งผิวบางสีจะมีพื้นผิวที่เรียบเนียน ส่วนหินล้าง กรวดล้าง และปูนฉาบแต่งผิวสีแบบขรุขระนั้น จะมีผิวสัมผัสหยาบดูเป็นธรรมชาติ โดยจะหยาบมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดเม็ดหินที่เลือกใช้

 

ผนัง Color Render

สำหรับความแตกต่างในเรื่องของสีนั้น  หินขัด หินล้าง และกรวดล้าง เกิดจากการผสมสีกับซีเมนต์ขาว ส่วนปูนฉาบแต่งผิวสีทั้งแบบผิวบางและผิวขรุขระจะมีสีในตัวอยู่แล้วจึงสามารถ ผสมน้ำแล้วใช้งานได้เลย

เมื่อได้รู้จักกับวัสดุปูนแบบต่างๆ แล้ว ทุกท่านอาจลองนำไปพิจารณาเป็นอีกทางเลือกในการออกแบบพื้นผิวไร้รอยต่อ เพื่อสร้างสรรค์งานที่หลากหลายได้มากขึ้นตามต้องการบทความที่แล้ว
ตกแต่งผิวไร้รอยต่อด้วยวัสดุปูนซีเมนต์หลากชนิด
101-ตกแต่งผิวไร้รอยต่อด้วยวัสดุปูนซีเมนต์หลากชนิด.jpgบทความถัดไป
แต่งผนังบ้านสวยด้วยปูนฉาบชนิดบาง
103-แต่งผนังบ้านสวยด้วยปูนฉาบชนิดบาง.jpg


 


 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ