View : 8059

จะสร้างบ้านใหม่หรือต่อเติมบ้าน ทำไมบ้านต้องมีโครงสร้างแข็งแรง คำตอบก็คือ ก็เพราะทุกส่วนของบ้านไม่ว่าจะเป็นหลังคา พื้น ผนัง เหล่านี้ล้วนต้องอาศัยโครงสร้างบ้านรองรับไว้ เหมือนกับร่างกายของคนเราที่มีกระดูกที่แข็งแรงยึดเกี่ยวเกาะกัน รองรับอวัยวะอื่นๆ ภายในร่างกาย กล้ามเนื้อ ให้ทรงตัวตั้งตรงได้ ถ้าไม่มีกระดูกเราก็คงกลายเป็นก้อนเนื้อเหลวๆ กองกับพื้น

บ้านที่มีโครงสร้างแข็งแรง เนื่องจากใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

และตอนนี้ท่านผู้อ่านพอจะรับทราบถึงปัจจัยที่ทำให้โครงสร้างของบ้านมีความแข็งแรงแล้ว ขอย้ำว่าการสร้างบ้านใหม่หรือต่อเติมบ้าน โครงสร้างบ้านแข็งแรงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เช่น เจอแรงสั่นสะเทือนบ่อยๆ แผ่นดินทรุด แผ่นดินไหว ฯลฯ 
 
อย่างไรก็ตามถ้าต้องการมั่นใจจริงๆ ว่าบ้านที่สร้างโดยจ้างผู้รับเหมาสร้างตามแบบนั้น จะได้ตรงตามแบบ (ที่มั่นใจว่าจะแข็งแรง) แน่ๆ และไม่ติดขัดเรื่องปัจจัยค่าจ้างที่ต้องจ่ายเพิ่มเติม
 
นอกเหนือจากค่าก่อสร้างตามแบบ การจ้างวิศวกรมาช่วยตรวจดูหน้างานพิเศษเป็นครั้งคราว ถี่มากถี่น้อยในช่วงงานที่เราสนใจ ให้เข้ามาช่วยดูคุณภาพการทำงานของผู้รับเหมาแทนเราจะดีมาก แต่ที่สำคัญคือช่วงทำโครงสร้างใต้ดิน (ตอกเข็ม ฐานราก) เสา คาน แนะนำให้วิศวกรเข้ามาดูงานใกล้ชิดหน่อย
 
หากไม่สะดวกที่จะจ้างจริงๆ ก็สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพียงแวะมาคุยกับเราได้ที่ SCG Experience


จะบ้านใหม่ หรือต่อเติม
ใส่ใจเรื่องโครงสร้างซักนิด
ลดปัญหาบ้านบานปลาย

เคยสงสัยกันใช่ไหมว่า ทำไมบ้านทุกหลังสร้างเสร็จแล้วทำไมแข็งแรงไม่เท่ากัน ไม่น่าเชื่อว่าสารพันปัญหาเกือบทั้งหมด ล้วนมาจากการขาดความใส่ใจในเรื่อง โครงสร้างแข็งแรงสำคัญ ซึ่งเป็นต้นตอหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหากับบ้านนอกเหนือจากปัจจัยอื่นๆ

คนที่มีร่างกายแข็งแรง เนื่องจากมีโครงสร้างกระดูกที่สมบูรณ์แข็งแรง ยึดเกาะเกี่ยวกันอย่างดี

บ้านก็มี "โครงสร้างเสาและคาน" ทำหน้าที่เหมือนกระดูกที่รองรับส่วนต่างๆ ของบ้าน ถ้าโครงสร้างนั้นไม่แข็งแรงก็ไม่สามารถทำหน้าที่ในการรองรับน้ำหนักตามหน้าที่ เกิดการแอ่นล้า ร้าวปริแตก พาเอาส่วนอื่นๆ เกิดอาการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

แล้วจะก่อสร้างบ้านใหม่หรือต่อเติมบ้านอย่างไร เพื่อให้ได้บ้านที่มีโครงสร้างบ้านแข็งแรงจริงๆ ก็ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดเพราะเราท่านรู้อยู่แล้วว่า โครงสร้าง เสา คาน หรือแม้แต่พื้นของบ้าน มาจากวัสดุก่อสร้างหลัก คือ คอนกรีต (หิน+ทราย+ปูนซิเมนต์+น้ำ) และเหล็ก เพียงแต่ทุกวันนี้เรามักปล่อยให้เรื่องการเลือกใช้ "คอนกรีต" หรือเหล็กเป็นภาระของผู้รับเหมา
 

ลองคิดตามว่าถ้าคอนกรีตที่นำมาใช้ไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในแบบ ซึ่งเกิดขึ้นได้ง่ายมาก หากผู้รับเหมาทำการผสมคอนกรีตเอง เพราะมีโอกาสที่จะควบคุมสัดส่วนผสมได้ไม่ดีพอ
 
การผสมที่คลุกเคล้าไม่ทั่วถึงก่อนนำมาเท หรือวัสดุหินทรายที่สกปรกทำให้ปูนยึดจับหินทรายได้ไม่ดี ทำให้คอนกรีตรับแรงได้ไม่ดีปริแตกง่าย แต่ถ้าเป็นการสั่งคอนกรีตผสมเสร็จมาใช้ก็ต้องให้แน่ใจว่าคอนกรีตนั้นสั่งจากผู้ผลิตที่มีกระบวนการควบคุมคุณภาพวัสดุ กระบวนการผลิต การจัดส่งที่อยู่ภายในเวลาเพื่อให้ได้คอนกรีตที่มีคุณภาพ
 
ส่วน "เหล็ก" ที่เสริมอยู่ในคาน เสา พื้นก็เช่นกัน หากเทคอนกรีตปิดไปแล้วเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเหล็กนั้นดีไม่ดี แต่ถ้าเราสนใจตรวจสอบตั้งแต่ยังกองอยู่ว่าเหล็กนั้นมีคุณภาพดีได้มาตรฐาน (หน้าตัด น้ำหนักต่อเส้น) หรือเรียกกันง่ายๆ ว่า เหล็กเต็ม (ขนาด) รวมถึงผลิตมาจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพ เท่านี้ก็เท่ากับเรามีวัสดุที่ดีเพิ่มโอกาสที่จะได้บ้านที่มีโครงสร้างบ้านแข็งแรงแล้ว
 
อีกเรื่องคือเลือกใช้ "ผู้รับเหมา" ที่มีคุณภาพ ใส่ใจควบคุมขั้นตอนการทำงาน ผูกเหล็กและเทคอนกรีตเพื่อให้ได้งานตรงตามแบบโครงสร้างที่ออกแบบ และคำนวนการรับน้ำหนักโดยวิศวกรมาอย่างถูกต้อง รวมถึงการบ่มคอนกรีตด้วยน้ำให้โครงสร้างคอนกรีตนั้นๆ มีอายุตามกำหนดก่อนถอดแบบ เมื่อได้โครงสร้างคอนกรีตเสา คาน พื้นที่แข็งแรง ก็จะทำให้ทุกส่วนไม่เกิดอาการแอ่นตัว โก่ง บิดจนเกิดการร้าวแตกปรินั้นเอง

 

ปรึกษาปัญหาเรื่องบ้านกับสถาปนิก SCG Experience


จะบ้านใหม่ หรือต่อเติม
ใส่ใจเรื่องโครงสร้างซักนิด
ลดปัญหาบ้านบานปลาย

เคยสงสัยกันใช่ไหมว่า ทำไมบ้านทุกหลังสร้างเสร็จแล้วทำไมแข็งแรงไม่เท่ากัน ไม่น่าเชื่อว่าสารพันปัญหาเกือบทั้งหมด ล้วนมาจากการขาดความใส่ใจในเรื่อง โครงสร้างแข็งแรงสำคัญ ซึ่งเป็นต้นตอหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหากับบ้านนอกเหนือจากปัจจัยอื่นๆ

คนที่มีร่างกายแข็งแรง เนื่องจากมีโครงสร้างกระดูกที่สมบูรณ์แข็งแรง ยึดเกาะเกี่ยวกันอย่างดี

จะสร้างบ้านใหม่หรือต่อเติมบ้าน ทำไมบ้านต้องมีโครงสร้างแข็งแรง คำตอบก็คือ ก็เพราะทุกส่วนของบ้านไม่ว่าจะเป็นหลังคา พื้น ผนัง เหล่านี้ล้วนต้องอาศัยโครงสร้างบ้านรองรับไว้ เหมือนกับร่างกายของคนเราที่มีกระดูกที่แข็งแรงยึดเกี่ยวเกาะกัน รองรับอวัยวะอื่นๆ ภายในร่างกาย กล้ามเนื้อ ให้ทรงตัวตั้งตรงได้ ถ้าไม่มีกระดูกเราก็คงกลายเป็นก้อนเนื้อเหลวๆ กองกับพื้น

บ้านที่มีโครงสร้างแข็งแรง เนื่องจากใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

บ้านก็มี "โครงสร้างเสาและคาน" ทำหน้าที่เหมือนกระดูกที่รองรับส่วนต่างๆ ของบ้าน ถ้าโครงสร้างนั้นไม่แข็งแรงก็ไม่สามารถทำหน้าที่ในการรองรับน้ำหนักตามหน้าที่ เกิดการแอ่นล้า ร้าวปริแตก พาเอาส่วนอื่นๆ เกิดอาการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

แล้วจะก่อสร้างบ้านใหม่หรือต่อเติมบ้านอย่างไร เพื่อให้ได้บ้านที่มีโครงสร้างบ้านแข็งแรงจริงๆ ก็ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดเพราะเราท่านรู้อยู่แล้วว่า โครงสร้าง เสา คาน หรือแม้แต่พื้นของบ้าน มาจากวัสดุก่อสร้างหลัก คือ คอนกรีต (หิน+ทราย+ปูนซิเมนต์+น้ำ) และเหล็ก เพียงแต่ทุกวันนี้เรามักปล่อยให้เรื่องการเลือกใช้ "คอนกรีต" หรือเหล็กเป็นภาระของผู้รับเหมา
 

ลองคิดตามว่าถ้าคอนกรีตที่นำมาใช้ไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในแบบ ซึ่งเกิดขึ้นได้ง่ายมาก หากผู้รับเหมาทำการผสมคอนกรีตเอง เพราะมีโอกาสที่จะควบคุมสัดส่วนผสมได้ไม่ดีพอ
 
การผสมที่คลุกเคล้าไม่ทั่วถึงก่อนนำมาเท หรือวัสดุหินทรายที่สกปรกทำให้ปูนยึดจับหินทรายได้ไม่ดี ทำให้คอนกรีตรับแรงได้ไม่ดีปริแตกง่าย แต่ถ้าเป็นการสั่งคอนกรีตผสมเสร็จมาใช้ก็ต้องให้แน่ใจว่าคอนกรีตนั้นสั่งจากผู้ผลิตที่มีกระบวนการควบคุมคุณภาพวัสดุ กระบวนการผลิต การจัดส่งที่อยู่ภายในเวลาเพื่อให้ได้คอนกรีตที่มีคุณภาพ
 
ส่วน "เหล็ก" ที่เสริมอยู่ในคาน เสา พื้นก็เช่นกัน หากเทคอนกรีตปิดไปแล้วเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเหล็กนั้นดีไม่ดี แต่ถ้าเราสนใจตรวจสอบตั้งแต่ยังกองอยู่ว่าเหล็กนั้นมีคุณภาพดีได้มาตรฐาน (หน้าตัด น้ำหนักต่อเส้น) หรือเรียกกันง่ายๆ ว่า เหล็กเต็ม (ขนาด) รวมถึงผลิตมาจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพ เท่านี้ก็เท่ากับเรามีวัสดุที่ดีเพิ่มโอกาสที่จะได้บ้านที่มีโครงสร้างบ้านแข็งแรงแล้ว
 
อีกเรื่องคือเลือกใช้ "ผู้รับเหมา" ที่มีคุณภาพ ใส่ใจควบคุมขั้นตอนการทำงาน ผูกเหล็กและเทคอนกรีตเพื่อให้ได้งานตรงตามแบบโครงสร้างที่ออกแบบ และคำนวนการรับน้ำหนักโดยวิศวกรมาอย่างถูกต้อง รวมถึงการบ่มคอนกรีตด้วยน้ำให้โครงสร้างคอนกรีตนั้นๆ มีอายุตามกำหนดก่อนถอดแบบ เมื่อได้โครงสร้างคอนกรีตเสา คาน พื้นที่แข็งแรง ก็จะทำให้ทุกส่วนไม่เกิดอาการแอ่นตัว โก่ง บิดจนเกิดการร้าวแตกปรินั้นเอง

 

ปรึกษาปัญหาเรื่องบ้านกับสถาปนิก SCG Experience

และตอนนี้ท่านผู้อ่านพอจะรับทราบถึงปัจจัยที่ทำให้โครงสร้างของบ้านมีความแข็งแรงแล้ว ขอย้ำว่าการสร้างบ้านใหม่หรือต่อเติมบ้าน โครงสร้างบ้านแข็งแรงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เช่น เจอแรงสั่นสะเทือนบ่อยๆ แผ่นดินทรุด แผ่นดินไหว ฯลฯ 
 
อย่างไรก็ตามถ้าต้องการมั่นใจจริงๆ ว่าบ้านที่สร้างโดยจ้างผู้รับเหมาสร้างตามแบบนั้น จะได้ตรงตามแบบ (ที่มั่นใจว่าจะแข็งแรง) แน่ๆ และไม่ติดขัดเรื่องปัจจัยค่าจ้างที่ต้องจ่ายเพิ่มเติม
 
นอกเหนือจากค่าก่อสร้างตามแบบ การจ้างวิศวกรมาช่วยตรวจดูหน้างานพิเศษเป็นครั้งคราว ถี่มากถี่น้อยในช่วงงานที่เราสนใจ ให้เข้ามาช่วยดูคุณภาพการทำงานของผู้รับเหมาแทนเราจะดีมาก แต่ที่สำคัญคือช่วงทำโครงสร้างใต้ดิน (ตอกเข็ม ฐานราก) เสา คาน แนะนำให้วิศวกรเข้ามาดูงานใกล้ชิดหน่อย
 
หากไม่สะดวกที่จะจ้างจริงๆ ก็สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพียงแวะมาคุยกับเราได้ที่ SCG Experienceบทความที่แล้ว
การวางผังอาคาร กับ งานก่อสร้าง


บทความถัดไป
คติเตือนใจคนรักบ้าน สร้างบ้านใหม่ ต้องใส่ใจเสาเข็ม
7-คติเตือนใจคนร้กบ้านสร้างบ้านใหม่ต้องใส่ใจเสาเข็ม-(1).jpgบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ควรตัดสินใจเลือกใช้วัสดุก่อสร้างในขั้นตอนใด?
1-ควรตัดสินใจเลือกใช้วัสดุก่อสร้างในขั้นตอนใด-(1).jpgขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ