View : 7520

จากตอนที่แล้ว ทุกท่านได้ทราบถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อความปลอดภัย ตั้งแต่ มิเตอร์ไฟฟ้า สายไฟฟ้าแรงสูง ตู้เมนไฟฟ้า เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า รวมถึงสายดิน  ในครั้งนี้จะขอเล่าถึงสาเหตุแห่งอันตรายกับระบบไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อให้ทุกท่านสามารถทำความเข้าใจได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
 
การเดินท่อร้อยสายที่ไม่ได้มาตรฐาน
ในบางครั้งการเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าจะมีอุปสรรคในการวางแนวท่อ มีจุดเลี้ยว จุดหัก จุดต่อมาก อันเนื่องมาจากส่วนต่างๆ ของอาคาร เช่น เสา คาน ผนัง หรือโครงสร้างที่ไม่สามารถรื้อสกัดได้ ทำให้ช่างไฟฟ้าอาจจะเดินท่อในลักษณะที่เกิดความเสี่ยงในการร้อยท่อเกิดการ ฉีกขาดที่สายไฟ หรือลดอายุของสายไฟฟ้าลง เป็นต้น
 
หากเป็นไปได้ควรตรวจสอบแนวของท่อว่ามีจุดเสี่ยงดังกล่าวมากหรือไม่ และช่างได้ติดตั้งอุปกรณ์ เช่น กล่องรวบสาย (Junction Box) ข้อต่อแบบงอ ตัวประคองท่อไม่ให้ตกท้องช้างล้มเอียง เป็นต้น ประโยชน์ของการวางแนวท่อร้อยสายไฟให้เป็นไปตามมาตรฐาน จะช่วยให้ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนสายไฟสามารถทำได้ง่ายและปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องท่อร้อยสายไฟ ในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าครั้งต่อไป

กล่องกันน้ำ
ที่มาภาพ: www.bticino.com

คุณภาพ และมาตรฐานของอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้า
ควรเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน มอก. IEC หรือ CE เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งาน เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ดีควรมีระบบสายดินโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโครง หรือเปลือกหุ้มเป็นโลหะ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เจ้าของบ้านสัมผัสได้ เช่น เตารีด ตู้เย็น ไมโครเวฟ กระทะไฟฟ้า เป็นต้น
 
ควรมีระบบสายดิน (สังเกตุจากปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมี 3 ขา) จะเรียกเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 1 สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ห่อหุ้มระบด้วยอโลหะ เช่น ยาง พลาสติก ไม้ เป็นต้น รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 50V เรียกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 2 ไม่จำเป็นต้องมีสายดินได้ (สัญลักษณ์แบบ  A และ B ดังภาพ)
 
ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่าระบบไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นเรื่องสำคัญที่ควรจะทำให้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกในบ้านทุกคน อย่างไรก็ตาม หากเจ้าของบ้านรู้สึกไม่มั่นใจหรือไม่มีความรู้ความเข้าใจในระบบไฟฟ้าเพียงพอ ก็ไม่ควรดำเนินการใดๆ เอง
 
ถ้าหากจะดำเนินการในเรื่องเบื้องต้น เช่น ไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างง่ายๆ ของบ้าน จำเป็นต้องระลึกเสมอว่าอุปกรณ์ไฟฟ้ามีกระแสไฟฟ้า ต้องตัดกระแสไฟฟ้าออกจากวงจรไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ที่ต้องการจะแก้ไขก่อน ด้วยอุปกรณ์ตู้เมนที่วิศวกร และช่างไฟฟ้าออกแบบติดตั้งไว้ให้ตามหลักการข้างต้นแล้วจึงดำเนินการแก้ไข
 
ในส่วนการแก้ไขงานระบบไฟฟ้าที่นอกเหนือกว่านั้น ควรอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในการบำรุงดูแล ซ่อมแซม เพื่อป้องกันปัญหาอันเกิดจากระบบไฟฟ้า ที่จะเกิดขึ้นจากความไม่ชำนาญของเจ้าของบ้านได้


ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน   
ตอนที่ 4 : สาเหตุแห่งอันตรายกับระบบไฟฟ้า
การต่อพ่วงอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม 
ในบางครั้งหากมีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ปริมาณไฟฟ้ามาก เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำอุ่น มอเตอร์ไฟฟ้า หรือเครื่องมืออุปกรณ์ช่าง ไม่ควรให้ช่างทั่วไปดำเนินการ โดยเฉพาะการควรตรวจสอบที่ตู้เมนไฟฟ้า ว่ายังมีเบรกเกอร์ย่อยว่างเหลืออยู่หรือไม่ มีสายรอไว้แล้วหรือไม่ หากไม่มีควรเพิ่มเติมเดินสายไฟฟ้าใหม่มายังตู้เมนไฟฟ้า ไม่ควรไปพ่วงต่อกับสวิตซ์ ปลั๊ก โดยพลการ
 
หากเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องต่อพ่วงกับวงจรสายไฟฟ้าเดิมของบ้าน ควรให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบโหลดไฟฟ้าวงจรดังกล่าวว่า สามารถต่อพ่วงเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มได้หรือไม่ หรืออาจจะต้องแบ่งโหลดไฟฟ้าใหม่โดยการยกเลิกสวิตซ์ปลั๊กบางตำแหน่ง เพื่อให้เบรกเกอร์ย่อยดังกล่าวจ่ายไฟฟ้าให้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าหลักอย่างเดียว เช่นเดียวกันกับขนาดสายไฟฟ้า และการทบต่อจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อมา

การแยกวงจรไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับการใช้งาน
เป็นที่ทราบกันแล้วจากข้างต้นว่าเบรกเกอร์ย่อยทำหน้าที่ตัดวงจรไฟฟ้า (Circuit) ตามที่กำหนดจากผู้ออกแบบระบบไฟฟ้าและเจ้าของบ้านได้ แต่ในบางครั้งการละเลย หรือการไม่อัพเดทวงจรต่อพ่วงใหม่ที่เกิดขึ้น อาจทำให้เกิดความสับสนของเจ้าของบ้าน และช่างไฟฟ้าที่ซ่อมบำรุงเกิดการเข้าใจผิดในวงจรไฟฟ้า เป็นเหตุแห่งอันตรายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้

อีกกรณี คือ การจัดกลุ่มวงจรอุปกรณ์ไม่เหมาะสม อาจทำให้การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่สะดวก เช่น การเกิดไฟฟ้ารั่วหรือเสียหายที่ไฟฟ้าสนาม แต่ต่อพ่วงกับระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ทำให้ไฟฟ้าภายในบ้านส่วนดังกล่าวใช้งานไม่ได้ในขณะหนึ่ง เป็นต้น
 
ระบบไฟฟ้าที่เสี่ยงต่อการสัมผัสน้ำ  
หากพื้นที่ใช้งานเป็นพื้นที่เสี่ยงหรือมีโอกาสสัมผัสน้ำ ควรคำนึงถึงระยะติดตั้งที่เหมาะสมลดโอกาสที่จะสัมผัสน้ำ เช่น ห้องน้ำให้เลือกติดตั้งอุปกรณ์ที่สูงกว่าระดับพื้น มีการแบ่งพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้ง เป็นต้น
 
รวมถึงการเลือกใช้ชนิดของปลั๊ก และอุปกรณ์แบบป้องกันน้ำเข้าสู่แผงอุปกรณ์ไฟฟ้า งานสวนอุปกรณ์ทั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ปลั๊กกลางแจ้งควรให้ความสำคัญเรื่องสเปกสำหรับกลางแจ้งและอายุการใช้งาน เป็นต้น

 


ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน   
ตอนที่ 4 : สาเหตุแห่งอันตรายกับระบบไฟฟ้า

จากตอนที่แล้ว ทุกท่านได้ทราบถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อความปลอดภัย ตั้งแต่ มิเตอร์ไฟฟ้า สายไฟฟ้าแรงสูง ตู้เมนไฟฟ้า เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า รวมถึงสายดิน  ในครั้งนี้จะขอเล่าถึงสาเหตุแห่งอันตรายกับระบบไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อให้ทุกท่านสามารถทำความเข้าใจได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
 
การเดินท่อร้อยสายที่ไม่ได้มาตรฐาน
ในบางครั้งการเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าจะมีอุปสรรคในการวางแนวท่อ มีจุดเลี้ยว จุดหัก จุดต่อมาก อันเนื่องมาจากส่วนต่างๆ ของอาคาร เช่น เสา คาน ผนัง หรือโครงสร้างที่ไม่สามารถรื้อสกัดได้ ทำให้ช่างไฟฟ้าอาจจะเดินท่อในลักษณะที่เกิดความเสี่ยงในการร้อยท่อเกิดการ ฉีกขาดที่สายไฟ หรือลดอายุของสายไฟฟ้าลง เป็นต้น
 
หากเป็นไปได้ควรตรวจสอบแนวของท่อว่ามีจุดเสี่ยงดังกล่าวมากหรือไม่ และช่างได้ติดตั้งอุปกรณ์ เช่น กล่องรวบสาย (Junction Box) ข้อต่อแบบงอ ตัวประคองท่อไม่ให้ตกท้องช้างล้มเอียง เป็นต้น ประโยชน์ของการวางแนวท่อร้อยสายไฟให้เป็นไปตามมาตรฐาน จะช่วยให้ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนสายไฟสามารถทำได้ง่ายและปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องท่อร้อยสายไฟ ในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าครั้งต่อไป

กล่องกันน้ำ
ที่มาภาพ: www.bticino.com
การต่อพ่วงอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม 
ในบางครั้งหากมีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ปริมาณไฟฟ้ามาก เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำอุ่น มอเตอร์ไฟฟ้า หรือเครื่องมืออุปกรณ์ช่าง ไม่ควรให้ช่างทั่วไปดำเนินการ โดยเฉพาะการควรตรวจสอบที่ตู้เมนไฟฟ้า ว่ายังมีเบรกเกอร์ย่อยว่างเหลืออยู่หรือไม่ มีสายรอไว้แล้วหรือไม่ หากไม่มีควรเพิ่มเติมเดินสายไฟฟ้าใหม่มายังตู้เมนไฟฟ้า ไม่ควรไปพ่วงต่อกับสวิตซ์ ปลั๊ก โดยพลการ
 
หากเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องต่อพ่วงกับวงจรสายไฟฟ้าเดิมของบ้าน ควรให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบโหลดไฟฟ้าวงจรดังกล่าวว่า สามารถต่อพ่วงเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มได้หรือไม่ หรืออาจจะต้องแบ่งโหลดไฟฟ้าใหม่โดยการยกเลิกสวิตซ์ปลั๊กบางตำแหน่ง เพื่อให้เบรกเกอร์ย่อยดังกล่าวจ่ายไฟฟ้าให้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าหลักอย่างเดียว เช่นเดียวกันกับขนาดสายไฟฟ้า และการทบต่อจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อมา

การแยกวงจรไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับการใช้งาน
เป็นที่ทราบกันแล้วจากข้างต้นว่าเบรกเกอร์ย่อยทำหน้าที่ตัดวงจรไฟฟ้า (Circuit) ตามที่กำหนดจากผู้ออกแบบระบบไฟฟ้าและเจ้าของบ้านได้ แต่ในบางครั้งการละเลย หรือการไม่อัพเดทวงจรต่อพ่วงใหม่ที่เกิดขึ้น อาจทำให้เกิดความสับสนของเจ้าของบ้าน และช่างไฟฟ้าที่ซ่อมบำรุงเกิดการเข้าใจผิดในวงจรไฟฟ้า เป็นเหตุแห่งอันตรายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้

อีกกรณี คือ การจัดกลุ่มวงจรอุปกรณ์ไม่เหมาะสม อาจทำให้การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่สะดวก เช่น การเกิดไฟฟ้ารั่วหรือเสียหายที่ไฟฟ้าสนาม แต่ต่อพ่วงกับระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ทำให้ไฟฟ้าภายในบ้านส่วนดังกล่าวใช้งานไม่ได้ในขณะหนึ่ง เป็นต้น
 
ระบบไฟฟ้าที่เสี่ยงต่อการสัมผัสน้ำ  
หากพื้นที่ใช้งานเป็นพื้นที่เสี่ยงหรือมีโอกาสสัมผัสน้ำ ควรคำนึงถึงระยะติดตั้งที่เหมาะสมลดโอกาสที่จะสัมผัสน้ำ เช่น ห้องน้ำให้เลือกติดตั้งอุปกรณ์ที่สูงกว่าระดับพื้น มีการแบ่งพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้ง เป็นต้น
 
รวมถึงการเลือกใช้ชนิดของปลั๊ก และอุปกรณ์แบบป้องกันน้ำเข้าสู่แผงอุปกรณ์ไฟฟ้า งานสวนอุปกรณ์ทั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ปลั๊กกลางแจ้งควรให้ความสำคัญเรื่องสเปกสำหรับกลางแจ้งและอายุการใช้งาน เป็นต้น

 

คุณภาพ และมาตรฐานของอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้า
ควรเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน มอก. IEC หรือ CE เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งาน เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ดีควรมีระบบสายดินโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโครง หรือเปลือกหุ้มเป็นโลหะ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เจ้าของบ้านสัมผัสได้ เช่น เตารีด ตู้เย็น ไมโครเวฟ กระทะไฟฟ้า เป็นต้น
 
ควรมีระบบสายดิน (สังเกตุจากปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมี 3 ขา) จะเรียกเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 1 สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ห่อหุ้มระบด้วยอโลหะ เช่น ยาง พลาสติก ไม้ เป็นต้น รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 50V เรียกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 2 ไม่จำเป็นต้องมีสายดินได้ (สัญลักษณ์แบบ  A และ B ดังภาพ)
 
ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่าระบบไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นเรื่องสำคัญที่ควรจะทำให้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกในบ้านทุกคน อย่างไรก็ตาม หากเจ้าของบ้านรู้สึกไม่มั่นใจหรือไม่มีความรู้ความเข้าใจในระบบไฟฟ้าเพียงพอ ก็ไม่ควรดำเนินการใดๆ เอง
 
ถ้าหากจะดำเนินการในเรื่องเบื้องต้น เช่น ไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างง่ายๆ ของบ้าน จำเป็นต้องระลึกเสมอว่าอุปกรณ์ไฟฟ้ามีกระแสไฟฟ้า ต้องตัดกระแสไฟฟ้าออกจากวงจรไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ที่ต้องการจะแก้ไขก่อน ด้วยอุปกรณ์ตู้เมนที่วิศวกร และช่างไฟฟ้าออกแบบติดตั้งไว้ให้ตามหลักการข้างต้นแล้วจึงดำเนินการแก้ไข
 
ในส่วนการแก้ไขงานระบบไฟฟ้าที่นอกเหนือกว่านั้น ควรอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในการบำรุงดูแล ซ่อมแซม เพื่อป้องกันปัญหาอันเกิดจากระบบไฟฟ้า ที่จะเกิดขึ้นจากความไม่ชำนาญของเจ้าของบ้านได้บทความที่แล้ว
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน: ตู้เมนไฟฟ้า เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า และสายดิน
44-ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน-ตู้เมนไฟฟ้า-เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า-และสายดิน.jpgบทความถัดไป
จะเดินสายไฟแบบฝังผนังหรือแบบลอยดีกว่ากัน
46-จะเดินสายไฟแบบฝังผนังหรือแบบลอยดีกว่ากัน.jpgบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ควรตัดสินใจเลือกใช้วัสดุก่อสร้างในขั้นตอนใด?
1-ควรตัดสินใจเลือกใช้วัสดุก่อสร้างในขั้นตอนใด-(1).jpgขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ