View : 13071

บ่อยครั้งที่หลายท่านอาจมีคำถามว่า หลังคารูปทรงไหนที่ถูกโฉลกและถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย เมื่อเข้าอยู่แล้วจะได้สงบร่มเย็นเป็นสุข  ซึ่งถ้าไปปรึกษาซินแซฮวงจุ้ยหรือหาจากตำราฮวงจุ้ย จะมีการพูดถึงรูปทรงหลังคาที่เข้ากับปีธาตุของผู้อาศัย (น้ำ ไม้ ไฟ ทอง ดิน) หรือส่งเสริมธาตุตัวเองเข้ากับธาตุตัวบ้าน  โดยรูปทรงที่มักพูดถึงกันมากจะมีหลักๆ คือ

1. หลังคาที่เป็นทรงสามเหลี่ยมแหลมชี้ขึ้น อาจเป็นแบบเดี่ยวหรือหลายอันประกอบกัน ซึ่งเข้ากับลักษณะของไฟ 
 
2. หลังคาที่เป็นทรงสามเหลี่ยมแต่ป้านลงมาและ อาจมีการลาดเอียงสองด้านหรือทั้งสี่ด้าน (อาจมีรูปทรงเดี่ยวหรือประกอบกันหลายๆ รูปทรง) แบบนี้มองดูแล้วจะเหมือนกับรูปทรงภูเขาหรือเทือกเขา หลังคาแบนราบเรียบหรือ เอียงเล็กน้อย จะเหมือนกับแผ่นดินที่ราบเรียบ 
 
3. หลังคาที่มีการโค้งขึ้นลงสลับกันไปมา ก็จะดูเหมือนกับเกลียวคลื่นซึ่งก็จะสื่อถึงน้ำ
    
4. หลังคาที่ออกมาทรงโค้งครึ่งวงกลมคว่ำ จะเหมือนกับหล่อมาจากโลหะ (ทอง)

5. หลังคาที่ออกมามองดูเหมือนสี่เหลี่ยมทรงสูง จะเป็นธาตุไม้

 

ส่วนหลังคาทรงครึ่งวงกลมคว่ำนั้น น่าจะมาจากเหตุผลที่การสร้างและป้องกันการรั่วจะซึมต้องทำเป็นพิเศษ สร้างยากต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่มีจำนวนน้อยนิด จึงบ่งชี้ให้ใช้กับอาคารบางประเภทหรือผู้ที่มีอำนาจเท่านั้น

แต่ถ้าหลังคาแบนราบลงไปอีก ก็จะเสี่ยงต่อการรั่วซึมเนื่องจากรอยต่อระหว่างแผ่นที่มาก และป้องกันเรื่องฝนไหลย้อนได้ยากนั่นเอง ถึงได้มีการระบุไว้ว่าเป็นหลังคาที่ควรหลีกเลี่ยง

อย่างไรก็ตาม เมื่อรู้ถึงสาเหตุที่แฝงอยู่ในหลังคารูปทรงต่างๆ เหล่านี้แล้ว หากต้องการจะเลือกใช้หลังคารูปทรงดังกล่าวจริงๆ ก็สามารถที่จะป้องกันหรือผ่อนปัญหาต่างๆ จากหนักเป็นเบาได้ ด้วยการออกแบบให้รองรับปัญหาเหล่านี้ตั้งแต่ต้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแข็งแรงทนต่อแรงลมพายุ โอกาสรั่วซึมจากรอยต่อระหว่างแผ่น รวมถึงการระบายน้ำฝนให้ทันไม่เกิดการเอ่อล้นท่วมล้มราง เป็นต้น โดยมีเทคโนโลยี วัสดุ และวิธีการก่อสร้างสมัยใหม่ มาเป็นตัวช่วยเสริม


 


รูปทรงหลังคากับฮวงจุ้ย

ตัวอย่างรูปทรงหลังคาลักษณะของไฟ 

ตัวอย่างรูปทรงหลังคาที่มีของธาตุน้ำ

ตัวบ้านเองเมื่อหันหลังบ้านอิงตามทิศต่างๆ (หันทิศประตูหน้าบ้านเข้าหาศูนย์กลาง) ก็จะมีธาตุบ้านที่ต่างกัน ซึ่งตามข้อแนะนำฮวงจุ้ยก็ให้ใช้รูปทรงหลังคาที่เข้ากับธาตุบ้านด้วย ดังนี้

หลังบ้านอิงทิศเหนือ เข้าข่ายธาตุน้ำ

หลังบ้านอิงทิศตะวันออก หรือ ตะวันออกเฉียงใต้ เข้าข่ายธาตุไม้

หลังบ้านอิงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือต ะวันตกเฉียงใต้ เข้าข่ายธาตุดิน

หลังบ้านอิงทิศตะวันตก หรือ ตะวันตกเฉียงเหนือ เข้าข่ายธาตุทอง
 
ทั้ง นี้ก็ต้องดูธาตุผู้อาศัย (เจ้าบ้าน) ประกอบด้วย โดยจะต้องมีการปรับสมดุลย์ด้วยการเสริมหรือหักล้างให้เหมาะสม ไม่ให้มีธาตุใดธาตุหนึ่งมากหรือน้อยจนเกินไป

วงจรเสริมกันเริ่มจาก น้ำทำให้ไม้โต ไม้ทำให้เกิดไฟ ไฟเผาทำให้เกิดดิน ภายในดินมีสินแร่ (ทอง) โลหะเมื่อเย็นทำให้เกิดหยดน้ำ 

ส่วนวงจรหักล้างจะเริ่มจาก น้ำไปดับไฟ ไฟเผาทองให้หลอม ทอง (โลหะ) สามารถทำเครื่องมือไปตัดไม้ ไม้เอาไปขุดดินได้ และดินก็ถมน้ำได้

แต่ที่พูดถึงกันมากที่สุดคือ “หลังคาธาตุไฟ” ซึ่งมักให้เลี่ยงการใช้หากไม่จำเป็น ถ้าดูลึกเข้าไปแล้วล้วนมีเหตุผลแฝงอยู่ทั้งสิ้น เนื่องจากแต่เดิมวัสดุมุงหลังคา (ในเมืองจีน) จะเป็นกระเบื้องกาบกล้วยหรือแผ่นเล็กๆ มุงประกอบกัน การมุงให้หลังคาอยู่ในองศามุมสูงชัน เสี่ยงต่อความเสียหายจากถูกพัดทำลายโดยลมพายุ อาจเกิดการหลุดร่วงลงมา สำหรับ หลังคาที่มีหลายๆ จั่วแหลมมาชนกัน (เหมือนเปลวไป) หากฝนตก น้ำจากผืนหลังคาจะไหลลงมาอย่างรวดเร็ว และกระแทกใส่ตรงรอยต่อกลางเสี่ยงต่อการรั่วซึม

หลังคาที่มุม องศาป้านชันน้อยลงก็จะดีกว่า ถ้าลาดเอียงสี่ด้านมีสันหลังคาเมื่อมองด้านข้างเหมือนภูเขาหนึ่งลูก ถือเป็นโฉลกดี ถูกหลักฮวงจุ้ย เพราะระบายน้ำช้าๆ ออกทุกด้าน
 

ตัวอย่างรูปทรงหลังคาธาตุดิน


รูปทรงหลังคากับฮวงจุ้ย

ตัวอย่างรูปทรงหลังคาลักษณะของไฟ 

ตัวอย่างรูปทรงหลังคาที่มีของธาตุน้ำ

บ่อยครั้งที่หลายท่านอาจมีคำถามว่า หลังคารูปทรงไหนที่ถูกโฉลกและถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย เมื่อเข้าอยู่แล้วจะได้สงบร่มเย็นเป็นสุข  ซึ่งถ้าไปปรึกษาซินแซฮวงจุ้ยหรือหาจากตำราฮวงจุ้ย จะมีการพูดถึงรูปทรงหลังคาที่เข้ากับปีธาตุของผู้อาศัย (น้ำ ไม้ ไฟ ทอง ดิน) หรือส่งเสริมธาตุตัวเองเข้ากับธาตุตัวบ้าน  โดยรูปทรงที่มักพูดถึงกันมากจะมีหลักๆ คือ

1. หลังคาที่เป็นทรงสามเหลี่ยมแหลมชี้ขึ้น อาจเป็นแบบเดี่ยวหรือหลายอันประกอบกัน ซึ่งเข้ากับลักษณะของไฟ 
 
2. หลังคาที่เป็นทรงสามเหลี่ยมแต่ป้านลงมาและ อาจมีการลาดเอียงสองด้านหรือทั้งสี่ด้าน (อาจมีรูปทรงเดี่ยวหรือประกอบกันหลายๆ รูปทรง) แบบนี้มองดูแล้วจะเหมือนกับรูปทรงภูเขาหรือเทือกเขา หลังคาแบนราบเรียบหรือ เอียงเล็กน้อย จะเหมือนกับแผ่นดินที่ราบเรียบ 
 
3. หลังคาที่มีการโค้งขึ้นลงสลับกันไปมา ก็จะดูเหมือนกับเกลียวคลื่นซึ่งก็จะสื่อถึงน้ำ
    
4. หลังคาที่ออกมาทรงโค้งครึ่งวงกลมคว่ำ จะเหมือนกับหล่อมาจากโลหะ (ทอง)

5. หลังคาที่ออกมามองดูเหมือนสี่เหลี่ยมทรงสูง จะเป็นธาตุไม้

 

ตัวบ้านเองเมื่อหันหลังบ้านอิงตามทิศต่างๆ (หันทิศประตูหน้าบ้านเข้าหาศูนย์กลาง) ก็จะมีธาตุบ้านที่ต่างกัน ซึ่งตามข้อแนะนำฮวงจุ้ยก็ให้ใช้รูปทรงหลังคาที่เข้ากับธาตุบ้านด้วย ดังนี้

หลังบ้านอิงทิศเหนือ เข้าข่ายธาตุน้ำ

หลังบ้านอิงทิศตะวันออก หรือ ตะวันออกเฉียงใต้ เข้าข่ายธาตุไม้

หลังบ้านอิงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือต ะวันตกเฉียงใต้ เข้าข่ายธาตุดิน

หลังบ้านอิงทิศตะวันตก หรือ ตะวันตกเฉียงเหนือ เข้าข่ายธาตุทอง
 
ทั้ง นี้ก็ต้องดูธาตุผู้อาศัย (เจ้าบ้าน) ประกอบด้วย โดยจะต้องมีการปรับสมดุลย์ด้วยการเสริมหรือหักล้างให้เหมาะสม ไม่ให้มีธาตุใดธาตุหนึ่งมากหรือน้อยจนเกินไป

วงจรเสริมกันเริ่มจาก น้ำทำให้ไม้โต ไม้ทำให้เกิดไฟ ไฟเผาทำให้เกิดดิน ภายในดินมีสินแร่ (ทอง) โลหะเมื่อเย็นทำให้เกิดหยดน้ำ 

ส่วนวงจรหักล้างจะเริ่มจาก น้ำไปดับไฟ ไฟเผาทองให้หลอม ทอง (โลหะ) สามารถทำเครื่องมือไปตัดไม้ ไม้เอาไปขุดดินได้ และดินก็ถมน้ำได้

แต่ที่พูดถึงกันมากที่สุดคือ “หลังคาธาตุไฟ” ซึ่งมักให้เลี่ยงการใช้หากไม่จำเป็น ถ้าดูลึกเข้าไปแล้วล้วนมีเหตุผลแฝงอยู่ทั้งสิ้น เนื่องจากแต่เดิมวัสดุมุงหลังคา (ในเมืองจีน) จะเป็นกระเบื้องกาบกล้วยหรือแผ่นเล็กๆ มุงประกอบกัน การมุงให้หลังคาอยู่ในองศามุมสูงชัน เสี่ยงต่อความเสียหายจากถูกพัดทำลายโดยลมพายุ อาจเกิดการหลุดร่วงลงมา สำหรับ หลังคาที่มีหลายๆ จั่วแหลมมาชนกัน (เหมือนเปลวไป) หากฝนตก น้ำจากผืนหลังคาจะไหลลงมาอย่างรวดเร็ว และกระแทกใส่ตรงรอยต่อกลางเสี่ยงต่อการรั่วซึม

หลังคาที่มุม องศาป้านชันน้อยลงก็จะดีกว่า ถ้าลาดเอียงสี่ด้านมีสันหลังคาเมื่อมองด้านข้างเหมือนภูเขาหนึ่งลูก ถือเป็นโฉลกดี ถูกหลักฮวงจุ้ย เพราะระบายน้ำช้าๆ ออกทุกด้าน
 

ตัวอย่างรูปทรงหลังคาธาตุดิน

ส่วนหลังคาทรงครึ่งวงกลมคว่ำนั้น น่าจะมาจากเหตุผลที่การสร้างและป้องกันการรั่วจะซึมต้องทำเป็นพิเศษ สร้างยากต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่มีจำนวนน้อยนิด จึงบ่งชี้ให้ใช้กับอาคารบางประเภทหรือผู้ที่มีอำนาจเท่านั้น

แต่ถ้าหลังคาแบนราบลงไปอีก ก็จะเสี่ยงต่อการรั่วซึมเนื่องจากรอยต่อระหว่างแผ่นที่มาก และป้องกันเรื่องฝนไหลย้อนได้ยากนั่นเอง ถึงได้มีการระบุไว้ว่าเป็นหลังคาที่ควรหลีกเลี่ยง

อย่างไรก็ตาม เมื่อรู้ถึงสาเหตุที่แฝงอยู่ในหลังคารูปทรงต่างๆ เหล่านี้แล้ว หากต้องการจะเลือกใช้หลังคารูปทรงดังกล่าวจริงๆ ก็สามารถที่จะป้องกันหรือผ่อนปัญหาต่างๆ จากหนักเป็นเบาได้ ด้วยการออกแบบให้รองรับปัญหาเหล่านี้ตั้งแต่ต้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแข็งแรงทนต่อแรงลมพายุ โอกาสรั่วซึมจากรอยต่อระหว่างแผ่น รวมถึงการระบายน้ำฝนให้ทันไม่เกิดการเอ่อล้นท่วมล้มราง เป็นต้น โดยมีเทคโนโลยี วัสดุ และวิธีการก่อสร้างสมัยใหม่ มาเป็นตัวช่วยเสริม


 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ